Bilologiska mångfaldens dag – Söndag 21 maj

Denna lagom varma och soliga förmiddag var vi 22 personer och en hund som hjälptes åt att utforska biologin i naturreservatet Öresundsparken. Eftersom flera barn var med uppmärksammade vi det som fanns nära och höll till nära samlingsplatsen. Där såg vi bland annat stinkslända, kardinalbagge och tioprickig nyckelpiga. I träden sjöng flera olika sångare. Starar flög fram och […]

Läs mer

Skottlands natur och landskap – torsdag 8 december 2022

Det blev en kväll där åhörarna fick se ypperliga bilder främst från Skottland. Landskap där dimma och vattendrag, kombinerat med ett djup, gav livfulla bilder. Eller som en åhörare uttryckte det: Erland, dina bilder är ju mer konstverk än naturbilder! Mellan landskapsbilderna dök det även upp havsfåglar i närbild, såsom lunnefågel och havssula. Kvällen bjöd […]

Läs mer

Fågelsträcket vid Löddesnäs – söndag 2 oktober 2022

Vi var 11 deltagare som efterhand samlades vid Löddesnäs P-plats kl 9.00 för att uppleva höstens fågelsträck. Vädret var kyligt med frisk västlig vind och gråmulen himmel. Först en kort presentation av naturreservatet Löddesnäs. Här håller en flock betande kor strandängarna öppna. Angränsande Gyllins ängar slåttras under hösten, vilket gynnar artrikedomen av både häckande fåglar och […]

Läs mer

Svampexkursion – lördag 24 september

Trots förvirring om dag i programmet var vi nio personer som mötte upp vid mötesplatsen i Lomma och en i Bjärred, men med endast en bil var transport till Skånes åsar omöjligt. Dessutom bedömdes utsikterna små till stora svampfynd eftersom det knappast regnat i området under sensommaren. I stället beslöt vi oss för att återigen […]

Läs mer

Insekternas dag – söndag 22 augusti 2022

18 personer, varav hälften barn mellan 1 och 10 år, samt en hund, samlades utanför Lomma kyrka i strålande sol utrustade med håvar och glatt utforskarhumör! Henrik ledde insektsexkursionen. Första stoppet vid bron bjöd på trollsländor, bland annat mosaiktrollslända och den lite mindre ängstrollsländan. Under den fortsatta promenaden studeras fjärilar, gräshoppor med mera. Framme vid […]

Läs mer

Storksläpp vid Hemmestorps Mölla – lördag 30 juli 2022

Sex vuxna och två barn som mötte upp för samordnad transport till Storkprojektets utsläpp av årets storkungar. Betydligt fler hade samlats vid storkhägnet i Hemmestorp – fler än ettusen besökare räknades in i det vackra sommarvädret! Besökarna bjöds på tipsrunda, information från deltagande organisationer och kaffe med kaka under väntan på det stora ögonblicket då grinden till hägnet […]

Läs mer

De vilda blommornas dag – söndagen 19 juni, 2022

Vid parkering norr om Gyllins ängar intill fågeltornet samlades fyra personer kl. tio. Det var molnigt och lite lätt regn. Bengt hälsade alla välkomna till detta samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen och Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred (NLB) och lämnade sen ordet till dagens blomsterexpert, Lars-Göran Lillvik från NLB. Redan vid parkeringsplatsen började Lars-Göran visa upp vitklöver, groblad, hönsarv, kamomill, svartkämpar och […]

Läs mer

Förslåtter Domedejla mosse – lördag 4 juni 2022

I behagligt väder, svag vind, 17 grader och växlande solsken, genomfördes årets förslåtter i Domedejla. Vi inledde med en inventering av ängens växter med särskilt intresse för resultatet av nysådden i våra odlingsrutor (oktober 2020). I den frodiga grönskan kunde ett femtiotal olika arter fastställas, varav femton nya. Bland de nya fanns flera olika gräsarter men även blommor som gökblomster, rödblära, kärringtand, färgkulla […]

Läs mer

Biologiska mångfaldens dag – söndag 22 maj 2022

I dag gällde det att försöka ta till sig naturens mångfald, alltifrån de största träden till de minsta krypen i de murknande träd- och lövresterna. Utrustade med artbingobrickor som tankeväckare och vägledning för den egna vandringen, gav sig en handfull deltagare ut i Habo Fure för att söka efter arter och företeelser som speglar den […]

Läs mer

Insektshotellverkstad – Valborgsmässoafton 2022

På valborgsmässoaftonens förmiddag samlades ett tiotal ”verkstadsarbetare” inklusive en entusiastisk 5-åring i anslutning till golfklubbens maskinhall för att främja biologisk mångfald genom att tillverka insektshotell. Bambustänger kapades mellan lederna i lagom längder och buntades ihop med gammaldags järntråd i stället för moderna buntband av plast för att sedan placeras ut för att locka insekter att […]

Läs mer

Naturkväll – onsdag 20 april 2022

Vandring Salviken – Vikhög Vi var 13 personer, 7 kvinnor och 6 män, som träffades vid Vikhög halv sju denna härliga försommarkväll med strålande sol, klarblå himmel och sjungande lärkor. Vi gick ner mot Salviken och med hjälp av Lars-Görans skarpa blick hade vi snart spanat in sädesärla, gulärla, storspov, gråhäger, tofsvipa, strandskata, större strandpipare och en massa […]

Läs mer

Grodsafari – måndag 11 april 2022

En handfull entusiaster gav sig ut på grodsafari i Hyby backar utanför Klågerup. Vädret var fantastiskt – klart och vindstilla om än lite kyligt. Vid den första anhalten, en rejäl damm, simmade vigg, sothöns och gråhakedopping. Vi vandrade ut bland kullarna längs den gamla banvallen och fick sällskap av bland annat sädesärla, bofink, gulsparv, ängspiplärka och stare. Slutligen kom vi […]

Läs mer

Strandstädning Alnarps strandängar – lördag 13 mars 2022

Vilket dagsverke! 15 personer samlades för att ta sig an den årliga strandstädningen av Lommas södra kustremsa. I år hade vi att göra då stormen fört med sig mycket skräp över strandängarna. Efter idogt arbete, med välförtjänt paus med kaffe och hembakta bullar, blev det riktigt fint. I fågelväg bjöd dagen bl.a. på skärfläcka, strandskata, […]

Läs mer

Örnsafari i Fyledalen – söndag 13 februari 2022

Vi var femton deltagare från Lomma och Kävlinge som mötte upp vid fd. tegelbruket nere i dalen nära Fyleån. Här hade vi skydd mot den friska västanvinden som ven i de mycket höga bokträdens kronor, deras knoppar skiftade redan en aning i violett. Efter en kort stunds vandring på den våta grusvägen bort mot Lyckås […]

Läs mer

Filmvisning från ålgräsängar – onsdag 8 december 2021

Under iakttagande av försiktighetsåtgärder enligt Covid-19-rekommendationer, genomfördes inneaktiviteten ”Film från ålgräsängar” med ett femtontal deltagare, som fick en mycket intressant redogörelse om ålgräs i allmänhet och ålgräsängarna i Öresund i synnerhet. Marinbiologen Per Olsson spred kunskap om och visade bilder på hur tillståndet i ålgräsängarna i vår närhet är. Ålgräset är en viktig kolsänka och […]

Läs mer

Efterslåtter på Domedejla mosse – lördag 16 oktober 2021

Vi var en liten men tapper skara som slöt upp till efterslåtter av ängen på Domedejla mosse. Först gjordes en inventering av växtligheten, särskilt i odlingsrutorna. Resultatet av vår sådd av ängsfröer lever inte riktigt upp till förväntningarna. Bland annat beroende på att fuktängen – den lägre liggande delen – inte varit så fuktig i år. En del växter behöver mer tid […]

Läs mer

Fågelsträck över Falsterbo – lördag 9 oktober 2021

Röd glada Jorduggla   Blåmes Fågelsträcket över falsterbo Det blev ett lyckat byte av exkursions dag från regn och blåst den 3 okt. till stilla soligt väder den 9 okt.  P-platser längs vägen ner till fyren var borttagna men två medhavda cyklar löste problemet. Blinkande varningsljus för golfbollar var också en nymodighet, då vi måste […]

Läs mer

Svampexkursion i Habo Fure – söndag 5 september 2021

På grund av Corona-pandemin kunde vi inte heller i år samåka i bil till de stora skånska skogarna, utan årets svampexkursion förlades till Habo Fure, inom cykelavstånd från såväl Lomma som Bjärred. Ett litet antal svampintresserade hade infunnit sig i det vackra vädret. Efter en kort dragning om svamprikets omfattning och historia, gick vi ut […]

Läs mer

Insekternas dag – söndag 22 augusti 2021

Med håvar och burkar gick vi mot båtbryggorna vid ån i sydöstra hörnet av Kyrkfuret. Efter en halvtimmes håvning hade vi fått ihop en del arter, där en stavliknande vattenskorpion väckte störst beundran. Några andra arter var dagsländelarv, ryggsimmare och vattenbi. Efter fikapaus vid Kyrkfurets grillplats begav vi oss till hästhagen norr om Kyrkfuret. Där lyckades […]

Läs mer

Odlad mångfald – tisdag 1 juni 2021

Trots regnet var vi sex deltagare vid besöket på Alnarp och den Nationella genbanken för kulturväxter för att bl.a. höra om POM (Programmet för odlad mångfald). Vi fick en intressant och engagerad visning av verksamheten som startade för 20 år sedan.Det var verksamhetens ledaren Helena Persson, samt kuratorn för Perennauppropet Linnea Oskarsson och kuratorn för […]

Läs mer

De vilda blommornas dag – söndag 20 juni 2021

I dessa coronatider var vi bara 8 personer som mötte upp vid Östra dammens parkering denna varma försommardag. Alla hälsades välkomna av Bengt Carlsson, som gav en kort historik av De Vilda Blommornas Dag, som arrangerats av Svenska Botaniska Föreningen tredje söndagen i juni varje år sen 2002. Ordföranden i Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred, Lars-Göran Lillvik, […]

Läs mer

Biologiska mångfaldens dag – lördag 22 maj 2021

Den 22 maj, på Den biologiska mångfaldens dag, samlades en skara på nio personer vid området kring Löddeåns mynning för en inventering av växt- och djurlivet där. Vi möttes av en välkomstkonsert från grodor i en av dammarna vid fågeltornet och underhölls av näktergalen och diverse sångfåglar i det behagliga vädret. Efter att ha prickat […]

Läs mer

Örnsafari Löddesnäs – Söndag 14 februari

Söndagens Örnsafari vid Löddesnäs bjöd på strålande sol och svaga vindar. Vi samlades i lä av videbuskaget vid den stora vassen med utsikt över bukten. Det blev först genomgång av havsörnens förekomst, som från att ha varit nästan helt utrotad på 1970-talet av miljögifter nu återhämtat sig bl.a. efter decennier av vinterutfodring med giftfri mat. Nu […]

Läs mer

Grodsafari Lomma dammar – Onsdag 7 april

Med cyklar startade vi från kyrkan och tog oss till Habo dammar och några av golfbanans dammar. Det blev dock ingen utdelning på dessa platser. Vi fortsatte till reservatet Alkärret och i en damm mot havet var vattnet lagom djupt. Där fanns nykläckt grodrom och med gemensamma krafter lyckades vi fånga en stor åkergroda. Efter […]

Läs mer

Natur- och kulturvandring i Lomma – 25 april

Ett femtontal medlemmar hade samlats framför Lomma Bibliotek för att göra en vandring genom de norra delarna av Lomma, i stora drag enligt den norra av de promenadslingor, som Friluftsfrämjandet håller på att utveckla för Lomma. I två grupper med social distans startade vi längs den västra sidan av Höje å och stannade till vid […]

Läs mer

Vandring Höje å – Söndag 1 november

Den inställda Höjeåvandringen blev istället en vandring under Thomas ledning med ett geologiskt tema. Turen gick genom Slättängsdammarnas naturreservat. Dammarna bildades efter lertäkt för tegeltillverkning under förra seklet. Vi gick på en stig på en smal vall mellan Prästbergavägen och Smålandsdammen. Den kallas i folkmun för Lingalevadan efter Nancy Ling som förr hade en sytillbehörsaffär […]

Läs mer

Naturum Öresund – Lördag 3 oktober

                    Efter tio år har detta informationscenter nu upphöjts till ett Naturum. Här tittade vi, tio vuxna och en fyraårig entusiast, på utställningen och fick hjälp av den trevliga personalen med att artbestämma det som fanns i akvarierna. Efter en fika drog vi på oss stövlar, […]

Läs mer

Svampexkursion i Habo Fure – 19 september

På grund av Corona-pandemin kunde vi inte samåka i bil till de stora skånska skogarna, utan årets svampexkursion förlades till Habo Fure, inom cykelavstånd från såväl Lomma som Bjärred. Ett femtontal vuxna, varav glädjande många unga, samt två barn hade infunnit sig. Vädret var idealiskt för svampplockning med mulet men ljust väder. Efter en kort […]

Läs mer

Insekternas dag – Söndag 16 augusti

Turen började med att håva vatteninsekter vid bryggorna i Höje å intill Kyrkfuret. Då hittade vi många sötvattensmärlor och en del larver till både vanliga trollsländor och flicksländor, samt både ryggsimmare och buksimmare. Därefter blev det fika inne i Kyrkfuret samtidigt som ett och annat småkryp hittades i gamla stubbar, t.ex. dubbelfoting (ingen insekt) och […]

Läs mer

Vandring Salviken-Vikhög – Tisdag 19 maj

Vi var 7 personer som träffades vid Vikhög halv sju denna härliga försommarkväll, med strålande sol och klarblå himmel och sjungande lärkor. Vi gick ner mot Salviken och med hjälp av Lars-Görans skarpa blick hade vi snart spanat in bivråk, tornfalk, gulärla, storspov, stenskvätta, tofsvipa, strandskata och en massa gäss, bara för att nämna några. […]

Läs mer

Insektshotellverkstad – Lördag 25 april

Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred hade planerat en medlemsaktivitet i samarbete med Örestads Golfklubb lördagen den 25 april 2020, men på grund av den rådande situationen med Covid-19 har den fått ställas in. Emellertid samlades en liten arbetsgrupp för att ändå göra några insektshotell eftersom insekterna inte bryr sig om Covid-19 och ÖrGK har beslutat att utföra […]

Läs mer

Grodsafari Lomma dammar – Onsdag 15 april

Vi var ett tiotal personer som mötte upp på cykel vid Habo Gård, i soligt men något blåsigt väder, för grodsafari med cykel runt Lomma dammar. Vid Habodammen kunde vi uppfatta några svaga läten från paddor. Vi fortsatte runt flera av dammarna, men blåsten gjorde att vi inte lyckades höra något mer – utom ett […]

Läs mer

Kretsstämma i Strandkyrkan – 18 mars

Ladda ner protokoll – Kretsstämma 2020.pdf På grund av risk för Coronasmitta hölls kretsstämman utan efterföljande fika och bildvisning. Vi var ändå tillräckligt många för att kunna genomföra mötet. Till den nya styrelsen invaldes två nya medlemmar och dessutom en ny suppleant. Vid mötet valdes också två nya valberedare. Vid mötet godkändes också en ny […]

Läs mer

Örnsafari i Fyledalen – Söndag 9 februari

Vi var 19 exkursionsdeltagare, varav 3 från Kävlingekretsen och glädjande nog 5 ungdomar, som strax efter kl.10 samlades vid Fylan efter en biltur, under viken en havsörn och ett stort antal glador och vråkar observerades utmed vägen. Vädret var mulet, 6–7 plusgrader och blåsigt när Thomas hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till vår fågelexpert […]

Läs mer