Program

Lite information om våra utflykter

På våra arrangemang är även icke medlemmar välkomna (fast vi ser ju gärna att ni blir medlemmar så småningom)
Vid resor utanför kommunen åker vi ofta i egna bilar. Bilersättningen bör vara 20 kr/mil och bil, och delas lika mellan alla i bilen.
Till exkursioner är det lämpligt att ha på sig oömma kläder samt ta med matsäck och kikare, ibland även flora och lupp.

Programmet i korthet

På grund av rådande situation med Covid-19 ser vi oss nödgade att göra vissa ändringar i vårt program.

i samarbete med Studiefrämjandet

  • Onsdag 18 mars Årsmöte
  • Lördag 21 mars Strandstädning
  • Onsdag 15 april Naturkväll / Hyby backar
  • Lördag 25 april Insektshotellverkstad
  • Söndag 10 maj Fågelskådningens dag
   • Förflyttningar till och från aktiviteten liksom mellan Domedejla och Löddesnäs sker enskilt och företrädesvis med cykel.
  • Tisdag 19 maj Naturkväll / Vandring Salviken-Vikhög
   • Ingen samtransport kommer att arrangeras men vandringen kommer att genomföras.
  • Lördag 23 maj Domedejla förslåtter
   • Genomförs med enskild transport och fysisk distans.
  • Lör-sön 29-30 maj Lommafesten
   • Pga Lommafestens flytt flyttas även vår programpunkt och den reduceras till en dag, lördagen den 22 augusti
  • Fredag 5 juni Naturnatten (eventuellt)
  • Söndag 14 juni De vilda blommornas dag
   • På grund av risk för Corona-smitta är exkursionen De vilda blommornas dag söndagen den 14 juni inställd!
  • Lördag 25 juli Storksläpp
   • Samåkning kommer EJ att kunna erbjudas, men stöd gärna storkprojektet genom ett enskilt besök.
  • Lördag 15 aug Slåtter i Domedejla
  • Söndag 16 aug Insekternas dag
  • Söndag 6 sept Falsterbo
  • Lördag 19 sept Svampexkursion
  • Lördag 3 okt Naturum Öresund

 

Onsdag 15 april/Naturkväll

ÄNDRING I PROGRAMMET!

Grodsafari vid Hyby backar är inställd.
Vi gör istället en liten cykeltur runt Lomma dammar för att lyssna och spana efter grodor . Vi gör säkert en del andra naturupptäckter också.
Tag med fika , ficklampa . Även reflexväst…-för hemfärden i mörker.
Samling vid Habogård kl. 18.50
För den som har svår att hitta dit har vi också en uppsamlingsperson på de vanliga samlingsplatserna också.( på cykel)

Bjärreds centrum. Kl. 18.15
Lomma busstationen kl . 18.30
Ansvarig : Göran 0733-745310
Välkommen!
Vi gör alla våra aktiviteter i samarbete med Studiefrämjandet .

Lördag 25 april

INSTÄLLT!

Insektshotellverkstad
Vi lär oss om vildbin och blomsterängar och deras betydelse för biologisk mångfald. I samarbete med Örestads Golfklubb bygger vi insektshotell till oss själva och till klubbens blomsterängar i anslutning till banan. Det kommer att finnas material och verktyg, men det går bra att ta med eget.
Samling: Golfbanans maskinhall, vid Habo Gård, kl. 9.00
Ansvarig: Thomas 0727-20 16 16

Söndag 10 maj

Fågelskådningens dag
Vi startar med en vandring i Domedejla mosse där fågelsången ekar mellan träden. Därefter besöker vi Löddesnäs och går upp i fågeltornet för att leta sjöfåglar och vadare.
Samling: Rutsborgskolans södra parkeringsplats kl. 8.00
Ansvarig: Lars-Göran 0721-84 73 26
Förflyttningar till och från aktiviteten liksom mellan Domedejla och Löddesnäs sker enskilt och företrädesvis med cykel

 

Tisdag 19 maj/Naturkväll

Vandring Salviken-Vikhög
Nu är det dags för vårfåglar och vår-blommor! Vi börjar vid Salviken och går sen via Löddesborgs slott till strandängarna vid Löddesnäs, där vi fikar. Vi fortsätter mot Vikhög och blommande backsippor och trift samt sträckande fåglar längs havet.
Samling: Lomma busstation kl. 18.00 Bjärred centrum kl. 18.15. Slutstation P-plats vid infarten till Vikhög kl. 18.30
Ansvarig: Bengt 0709-82 93 37
Ingen samtransport kommer att arrangeras men vandringen kommer att genomföras.

Lördag 23 maj

Förslåtter Domedejla mosse
Idag firar vi Biologiska mångfaldens dag (fast en dag försent). Det görs genom att skapa utrymme för fler arter på ”vår” äng. Vi börjar med en genomgång av ängens växter innan slåttern med lie och räfsa tar vid. Under fikan underhåller fågelläten oss.
Samling: Rutsborgsskolans södra parkeringsplats kl. 10.00
Ansvarig: Lars-Göran 0721-84 73 26
Genomförs med enskild transport och fysisk distans.

Lör-Sön 29-30 maj

Lommafesten
I samband med festen ges det möjlighet att ta Naturfalken, som är naturkunskapens mot¬svarighet till simborgar-märket. Vi kommer att finnas på plats kl. 11-15, men exakt var är inte bestämt ännu. Välkomna.
Ansvarig: Thomas 0727-20 16 16
Pga Lommafestens flytt flyttas även vår programpunkt och den reduceras till en dag, lördagen den 22 augusti

Fredag 5 juni

Naturnatten
Det är inte klart om aktiviteten blir av i år. När det tidsmässigt närmar sig kommer information att finnas på hemsidan för Lunds naturskyddsförening.

Söndag 14 junINSTÄLLT

De vilda blommornas dag
Denna dag ordnas blomstervandringar över hela landet. Med Bengt och Lars-Göran som ledare beundrar vi vildväxande blommor kring Östra dammen. Vandringen inklusive fikapaus tar ca 2 timmar. Passa på att se både vanliga och ovanliga växter i er närmiljö!
Samarrangemang med
Svenska Botaniska Föreningen.
Tag med: Fika, flora och lupp
Samling: Bjärred centrum kl. 9.45 för samåkning, eller direkt vid Östra dammens parkering kl. 10.00. Den är 150 m SO om Lomma kyrka precis öster om järnvägen
Ansvarig: Bengt 0709-82 93 37

Lördag 25 juli

Samåkning kommer EJ att kunna erbjudas, men stöd gärna storkprojektet genom ett enskilt besök.

Storksläpp
Vi samordnar transport till Storkprojektets storksläpp vid Hemmestorps Mölla utanför Veberöd. Mer information på följande sida: www.storkprojektet.se/hagn-guidning/ program-2020/.
Var och en betalar 100 kr i inträde, vilket inkluderar fika. Gratis för barn under 12 år.
Samling: Bjärred centrum kl. 11.30
Lomma busstation kl. 11.45
Ansvarig: Thomas 0727-20 16 16

Lördag 15 augusti

Slåtterdags i Domedejla
Med lie och räfsa tar vi bort årets gräs. Lunds naturskyddsförening hjälper till även i år. Före arbetet inventerar vi växter och insekter på ängen. Tag med fika.
Samling: Lomma busstation kl. 10.00
Rutsborgsskolan kl. 10.15
Ansvarig: Lars-Göran 0721-84 73 26

Söndag 16 aug

Insekternas dag
Denna utflykt passar även alla mellan 2 och 13 år. Glöm dock inte att ta med dig en vuxen. Med håvar och burkar samlar vi så mycket småkryp vi kan. Det blir grodor, fjärilar, ryggsimmare, gråsuggor och en massa som vi antagligen inte kan namnen på, då det finns minst 1000 arter i området att välja på.
Samling: Vid Lomma kyrka kl. 10.00
Ansvarig: Henrik 0708-98 91 79

Söndag 6 sept

Flyttfåglar i Falsterbo
Vi åker först ner till Nabben och spanar in fågellivet vid strandkanten. Därefter tar vi oss till centrum och besöker fågelmässan.
Tag med matsäck och kikare
Samling: Bjärreds centrum kl. 8.15, Lomma busstation kl. 8.30
Ansvarig: Göran 0733-74 53 10

Lördag 19 sept

Svampexkursion
Vi beger oss till någon av de skånska åsarnas skogar, där vi efter en kort introduktion ger oss ut i spridda grupper på vår svampjakt. Vi återsamlas för fika och går sen igenom den samlade svampskörden under vår svampguides kunniga ledning.
Tag med: Matsäck, svampkniv och kikare
Samling: Bjärred centrum kl.8.45 Lomma busstation kl. 9.00
Ansvarig: Thomas 0727-20 16 16

Lördag 3 okt

Besök på Naturum Öresund
Vi åker tillsammans till det nyöppnade Naturrum Öresund i Malmö där vi studerar utställningen och bjuds på en föreläsning om vattenlivet i sundet. Speciellt intressant för oss är det nya naturreservatet Flädie rev, som skapats för att skydda de ålgräs-ängar som finns där.
Samling: Bjärred centrum kl. 10.45, Lomma busstation kl. 11.00
Ansvarig: Henrik 0708-98 91 79