Program

Lite information om våra utflykter

På våra arrangemang är även icke medlemmar välkomna (fast vi ser ju gärna att ni blir medlemmar så småningom)
Vid resor utanför kommunen åker vi ofta i egna bilar. Bilersättningen bör vara 20 kr/mil och bil, och delas lika mellan alla i bilen.
Till exkursioner är det lämpligt att ha på sig oömma kläder samt ta med matsäck och kikare, ibland även flora och lupp.

Programmet i korthet

På grund av rådande situation med Covid-19 ser vi oss nödgade att göra vissa ändringar i vårt program.

i samarbete med Studiefrämjandet

  • Onsdag 18 mars Årsmöte
  • Lördag 21 mars Strandstädning
  • Onsdag 15 april Naturkväll / Hyby backar
  • Lördag 25 april Insektshotellverkstad
  • Söndag 10 maj Fågelskådningens dag
   • Förflyttningar till och från aktiviteten liksom mellan Domedejla och Löddesnäs sker enskilt och företrädesvis med cykel.
  • Tisdag 19 maj Naturkväll / Vandring Salviken-Vikhög
   • Ingen samtransport kommer att arrangeras men vandringen kommer att genomföras.
  • Lördag 23 maj Domedejla förslåtter
   • Genomförs med enskild transport och fysisk distans.
  • Lör-sön 29-30 maj Lommafesten
   • Pga Lommafestens flytt flyttas även vår programpunkt och den reduceras till en dag, lördagen den 22 augusti
  • Fredag 5 juni Naturnatten (eventuellt)
  • Söndag 14 juni De vilda blommornas dag
   • På grund av risk för Corona-smitta är exkursionen De vilda blommornas dag söndagen den 14 juni inställd!
  • Lördag 25 juli Storksläpp
   • Storksläppet är inställt. Se hemsidan.
  • Lördag 15 aug Slåtter i Domedejla
  • Söndag 16 aug Insekternas dag
  • Söndag 6 sept Falsterbo
   • Ändrat till Löddesnäs
  • Lördag 19 sept Svampexkursion
  • Lördag 3 okt Naturum Öresund

 

 

Lördag 19 sept

Svampexkursion

På grund av pandemin kan vi inte motivera samåkning i trånga bilar till svampskogen, varför vi tar oss till Habo Fure, t.ex. på cykel, där vi har vår svampexkursion i stället för i skogarna på de skånska åsarna.

Ny samlingsplats: Vid informationsskylten vid Habovägen
Ny tid: 10.00

Vi beger oss till någon av de skånska åsarnas skogar, ändrat till Habo Fure, där vi efter en kort introduktion ger oss ut i spridda grupper på vår svampjakt. Vi återsamlas för fika och går sen igenom den samlade svampskörden under vår svampguides kunniga ledning.
Tag med: Matsäck, svampkniv och kikare
Samling: Bjärred centrum kl.8.45 Lomma busstation kl. 9.00
Ansvarig: Thomas 0727-20 16 16

Lördag 3 okt

OBS! Notera ändringarna i programmet
Besök på Naturum Öresund

Vi åker tillsammans till det nyöppnade Naturrum Öresund i Malmö där vi studerar utställningen och bjuds på en föreläsning om vattenlivet i sundet. Speciellt intressant för oss är det nya naturreservatet Flädie rev, som skapats för att skydda de ålgräs-ängar som finns där.
Samling: Bjärred centrum kl. 10.45, Lomma busstation kl. 11.00 – ÄNDRAT
Ansvarig: Henrik 0708-98 91 79

I Malmö har ett fint naturum byggts upp under de senaste tio åren. Vi tittar på utställningen samt går till stranden och letar växter och djur. Till det senare är det bra att ha stövlar på sig.
Vi får låna håvar och vattenkikare. Utflykten passar utmärkt även för yngre, så tveka inte att ta med era barn och/eller barnbarn.

Samling: Naturum Öresund kl. 11.00 Det ligger i sydvästra delen av Ribersborgsstranden. Gå in på deras hemsida för närmare beskrivning.
Ansvarig: Henrik 0708-98 91 79