Aktuellt program

Varmt välkomna till våra aktiviteter!

Även icke medlemmar är välkomna (bli gärna medlem så småningom:). Ingen föranmälan krävs, bara att dyka upp. Till alla exkursioner är det lämpligt att ha på sig oömma kläder. Ta gärna med matsäck, kikare och ev. lupp.

Vid resor utanför kommunen åker vi ofta i egna bilar. Samåkning via bil och lokalbuss finns med i programmet. Bilersättningen bör vara 20 kr/mil och bil och delas lika mellan alla i bilen. Vill man ta sig själv till en plats så går det förstås lika bra.

Vårprogram och sommarprogram 2023!

Mer information om varje punkt finns längre ner.

 • Naturkväll – Grodsafari – Torsdag 30 mars 18-20
 • Föredrag om skog av Sebastian Kirppu– Torsdag 20 april 18.30.20 MISSA INTE!
 • Bjärreds vångar – Lördag 29 april 13.15-15
 • Fågelskådningens dag – Söndag 7 maj 8-11
 • Biologiska mångfaldens dag – Söndag 21 maj 10-12
 • Förslåtter i Domedejla mosse  – Söndag 4 juni 10-12 SLÅ MED LIE!
 • De vilda blommornas dag – Söndag 18 juni 9.15-12.30
 • Slåtterdags i Domedelja – Lördag 4 juni 10-13
 • Insekternas dag – Söndag 20 augusti 10-12
 • Naturkväll Spaning efter fladdermöss – Torsdag 14 september 18.30-20.30
 • Löpande – Dela dina favoritbilder tagna i kommunen

Genomförda 2023

 • Örnsafari i Fyledalen – Söndag 12 februari
 • Strandstädning Alnarps ängar – Lördag 11 mars
 • Årsmöte & litet föredrag om papper – Tisdag 21 mars 18.30

Info om programpunkterna

Naturkväll – Grodsafari – Torsdag 30 mars kl. 18-20

Vi letar grodor, salamandrar och andra småkryp i dammarna vid Löddesnäs. Förhoppningsvis hör vi några grod-kvack också. Under fikarasten berättar Henrik Jonsson om de groddjur som finns i Skåne, samt spelar upp deras ljud. Ibland kan det dessutom locka fram någon groda på platsen att börja kväka. Turen passar bra för barnfamiljer.
Tag med: Matsäck och gärna håv och kikare
Samling: Lomma busstation kl. 18.00 och Löddesnäs p-plats kl. 18.15
Ansvarig: Göran 0733-74 53 10

Föredrag om SKOG – Torsdag 20 april kl. 18.30-20

Vi får en inblick i svensk skog då Sebastian Kirppu, biolog och skogsinventerare, visar bilder och berättar om naturskogar och skogsbruket. Sebastian har lång erfarenhet av inventering av gamla skogar i hela landet och kommer att beskriva hur skogsbruket och förutsättningarna att skydda skog förändrats över tid. År 2021 medverkade han i en serie dokumentärer om skogsbruket, Slaget om skogen, som finns på SVT Play.
Föreningen bjuder på skogsfika!
Plats: Strandkyrkan i Lomma kl. 18.30
Ansvarig: Nils-Erik 0725-25 18 48

Bjärreds vångar – Lördag 29 april kl. 13.15-15

Vi besöker Bjärreds Vångar och Plommonskogen. Här finns en mosaik av lövskog och jordbruksmark. Lomma kommun har antagit en detaljplan för området som innebär att åkermarken ska bebyggas. Naturskyddsföreningen har överklagat beslutet. Vi berättar varför föreningen överklagat och diskuterar betydelsen av jordbruksmark och ett varierat landskap, där djurlivet kan röra sig mellan olika biotoper. I en gemensam övning tar vi reda på hur mycket åkermark varje person på jorden har idag, om den delas lika mellan var och en av oss. Samarrangemang med Den Goda Jorden, en ideell förening som jobbar för att bevara jordbruksmark. Lokala politiker bjuds in och vi hoppas att några kan medverka.
Tag med: Matsäck
Samling: Grönytan utmed Löddesnäsvägen 18 och 23, i Borgeby
Guide: Nils-Erik 0725-25 18 48

Fågelskådningens dag – Söndag 7 maj kl. 8-11

Vi samlas vid Domedejla förskola och går stigen runt hela naturreservatet, med början i den högväxta skogsvegetationen i öster. Därefter förbi naturskyddsföreningens äng och vidare runt våtmarken i väster. Vi får uppleva en variationsrik fågelfauna med mycket sång. Det tar en dryg timme. Sedan åker vi till Löddesnäs för fika i lä, och letar fler fåglar på stranden, ängarna och i vassen.
Tag med: Matsäck och gärna kikare
Samling: Södra parkeringen kl. 8.00 vid Rutsborgsskolan, Borgeby
Guide: Lars-Göran 0721-84 73 26

 

Biologiska mångfaldens dag – Söndag 21 maj 10-12
Leta och utforska arter!

En trevlig utflykt som passar både de med mycket kunskap och nyfikna nybörjare i alla åldrar. Under förmiddagen utforskar vi naturreservatet Öresundsparken (ligger precis söder om Lomma samhälle), för att se vilka växter, insekter och små och stora kryp vi kan hitta. En tipsrunda med en liten artutmaning, som passar alla åldrar, kan göra utforskandet spännande även för yngre barn.
Föreningen bjuder på tilltugg och frukt!
Tag med: dryck, förstoringsglas och håv om man ar (finns även att låna på plats)
Samling: Parkeringen 250 meter norr om Blå caféet kl. 10.00
Ansvarig: Karin 0766-71 14 59

Slå med lie i Domedejla mosse – Söndag 4 juni kl. 10-12

Dags för det som kallas förslåtter! Innan vi börjar arbetet berättar Lars-Göran hur denna insats gynnar den biologiska mångfalden. Alla som vill får prova på att slå med lie (om man hjälper till att räfsa upp det efter sig!). I pausen lyssnar vi på skogens fåglar och lär oss hur de låter.
Tag med: Matsäck (det finns lie och räfsa)
Samling: Södra parkeringen kl. 10.00 vid Rutsborgsskolan, Borgeby
Ansvarig: Göran 0733-74 53 10

De vilda blommornas dag – Söndag 18 juni 9.15-12.30

De vilda blommornas dag i Kungsmarken. Denna dag ordnas blomstervandringar över hela landet. I år deltar vi i Lundakretsens utflykt till Kungsmarken i Lund, där Tomas Persson guidar och berättar om intressanta fynd i området, och generellt om betes- markens flora. Då marken sköts för att gynna floran finns här många arter, allt från stolta orkidéer till ganska oansenliga gräs. Samarrangemang med Lundakretsen och Svenska Botaniska Föreningen.
Tag med: Fika, flora och lupp
Samling: Bjärred centrum kl. 9.15, Lomma busstation kl. 9.30 och Lunds golfklubb kl. 10.00
Ansvarig: Göran 0733-74 53 10

Slåtterdags i Domedelja – Lördag 12 augusti kl. 10-13

I år är det 30-årsjubileum för slåttern. Vi börjar med att ”Liemannen” Lars-Göran Lillvik, som varit med under alla åren,
berättar om ängens utveckling genom åren. Under fikan dyker det säkert upp någon fjäril som förgyller rasten.
Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg!
Samling: Södra parkeringen kl. 10.00 vid Rutsborgsskolan, Borgeby
Ansvarig: Lars-Göran 0721-84 73 26
Samarrangemang med Lundakretsen

Insekternas dag – Söndag 20 augusti kl. 10-12

Denna utflykt passar såväl gammal som ung. Under turen fokuserar vi på allt som rör sig och är kortare än 10 cm. Det blir grodor, fjärilar, spindlar och mycket annat. Under fikan (och på slutet) skriver vi ner allt vi sett på en lista och sen sparar vi den på föreningens hemsida. Nästa år gör vi om turen och ser om vi då hittar alla arter igen, eller kanske ännu fler om vi letar duktigt.
Tag med: Matsäck. Det finns håvar, luppar m.m.
Samling: Vid Lomma kyrka kl. 10.00
Guide: Henrik 0708-98 91 79

Guidad spaning efter fladdermöss – Torsdag 14 september kl.18.30-20.30

Vid kustdammarna och i skogsområdet Habo Fure brukar det finnas en hel del fladdermöss på hösten. Med en ultraljudsdetektor kan vi ”höra” dem. Under turen berättar Henrik Jonsson om Sveriges fladdermöss och hjälper oss sedan att artbestämma dem vi upptäcker under kvällen. Arter vi nästan garanterat kan räkna in är dvärgpipistrell och vattenfladdermus. Innan mörkret tar vid så spanar vi efter fåglar i kustdammarna samt i havet.
Tag med: Fika och ev. kikare
Samling: Där Habovägen börjar kl. 18.30
Guide: Henrik 0708-98 91 79

Dela dina favoritbilder tagna i kommunen – Löpande

Har du en naturbild du vill dela med dig av? Alla medlemmar, skicka era favoritbilder från allt från humlor i trädgården och tumlare i havet till ögonblick från kvällspromenaden. Bilderna läggs upp här under foton och kan dyka upp på vår Facebook. Glöm inte att skriva vem som är fotograf och vart bilden är tagen.
Skicka dina bilder till: marie.hannerstig@gmail.com 

Dagsvärmare i Lomma. Den flyger som en kolibri och suger nektar från blomman av en jätteverbena.