Aktuellt program

Vår- och sommarprogram 2024

Alla är välkomna till våra aktiviteter, man behöver inte vara medlem och ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Lämpligt med oömma kläder. Ta gärna med fika/matsäck, kikare och ev. lupp.

Vid resor utanför kommunen åker vi ofta i egna bilar. För samåkning via bil och lokalbuss se programmet (bilersättningen 20 kr/mil och bil delas lika mellan alla i bilen). Vill man ta sig själv till en plats så går det lika bra.

Varmt välkomna till våra aktiviteter i augusti! Tills dess önskar vi alla en riktigt skön sommar!

Slåtterdags i Domedejla Lördag 10 augusti kl. 10-13

Efter en artinventering som inledning tar vi oss fram över ytan med lien välslipad samt kratta och grep beredda att samla upp det slagna gräset. Med gemensamma krafter hoppas vi få ängen redo för nästa års växtsäsong. Samarrangemang med Lundakretsen.
Samling: Södra parkeringen kl. 10.00, Rutsborgsskolan, Borgeby
Ansvarig: Lars-Göran 0721-84 73 26

Insekternas dag Söndag 18 augusti kl. 10-12

Denna utflykt passar såväl gammal som ung. Förutom insekter tittar vi även på andra småkryp, d.v.s. saker under 10 cm. Det blir grodor, fjärilar, vattenspindlar, sländlarver och mycket annat. Håvandet efter vattendjur brukar vara populärast.
Tag med: Matsäck. Det finns håvar med mera.
Samling: Lomma kyrka kl. 10.00
Guide: Henrik 0708-98 91 79

 

Guidad spaning efter fladdermöss Torsdag 12 september kl. 19-21

Vid kustdammarna och i skogsområdet. Habo Fure brukar det finnas en hel del fladdermöss på hösten. Med en ultraljuds-detektor kan vi ”höra” dem. Under turen berättar Henrik Jonsson om Sveriges fladdermöss samt hjälper  oss att artbestämma dem vi upptäcker under kvällen. Arter vi nästan garanterat kan räkna in är dvärgpipistrell och vatten-fladdermus. Innan mörkret tar vid spanar vi efter fåglar i kustdammarna samt i havet.
Tag med: Fika och ev. kikare
Samling: Habovägens början kl. 19.00
Guide: Henrik 0708-98 91 79

Genomförda (vår- sommarprogram 2024)

  • Städning Alnarps ängar, lördag 9 mars
  • Kretsstämma och föredrag om kommunens klimatplan, tisdag 19 mars
  • Operation Rädda bina i EU, lördag 6 apri
  • Guidad tur och naturlig skötsel av Hörjelgården, lördag 13 april
  • Fågelskådningens dag, söndag 5 maj
  • Biologiska mångfaldens dag, söndag 19 maj
  • Slå med lie i Domedejla mosse, lördag 1 juni
  • Floravandring vid Löddesnäs, torsdag 6 juni