Program

Lite information om våra utflykter

På utflykter utanför kommunen samåker vi i egna bilar. Bilersättningen delas mellan alla i bilen och bör vara cirka 20 kr per mil.  Till alla exkursioner är det lämpligt att ha på sig oömma kläder och ta med sig matsäck och kikare, samt ibland flora och lupp.

Programmet i korthet

 • Söndag 1 okt Matsvamp i Vombs fure
 • Söndag 8 okt Ormvråk i Falsterbo
 • Onsdag 11 okt Naturkväll/Habo fure/Stjärnor
 • Lördag 14 okt Efterslåtter Domedejla
 • Söndag 12 nov Vandring längs Höjeå
 • Onsdag 15 nov Bildvisning
 • Lördag 25 nov Holkrensning Alnarp
 • Onsdag 17 jan Bildvisning/Naturen
 • Söndag 11 feb Fyledalen
 • Lördag 17 mars Strandstädning
 • Onsdag 21 mars Årsmöte

Söndag 1 okt

Matsvamp i Vombs fure
Vi hoppas på en del regn före denna dag så att svamparna trivs. Efter insamlandet hjälper Eva-Lou oss med artbestämning och säger om det är ätligt eller inte. Om det blir torrt får vi ta en vanlig skogspromenad.
Tag med: Matsäck, svampkniv och kikare
Samling: Bjärred centrum kl. 9.45 och Lomma busstation kl. 10.00
Ansvarig: Bengt 046-29 37 30

Söndag 8 okt

Ormvråk i Falsterbo
Om vädret är gynnsamt kan man få se praktfulla vråkskruvar över Ljungen och tusentals bo/bergfinkar vid Nabben.
Samling: Bjärred centrum kl. 7.45 och Lomma busstation kl. 8.00
Ansvarig: Lars-Göran 0721-84 73 26

Onsdag 11 okt/Naturkväll

Habo fure/Stjärnor
Vi börjar med att spana efter sjöfåglar utefter kusten. När solen gått ner spanar vi efter fladdermöss och andra nattdjur. Om himlen är klar spanar vi med teleskop på stjärnor och planeter med vår stjärnexpert Peter Linder.
Tag med: En liten fika, varma kläder
Samling: Habo Camping kl. 18.30
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79

Lördag 14 okt – Efterslåtter i Domedejla

Det är dags för en rejäl höststädning av vår slåtteräng. Vi börjar med en inventering av de växter som fortfarande är synliga trots tiden på året. Under kafferasten spanar vi på flyttfåglar som flyger förbi.
Tag med: Kikare och matsäck
Samling: Lomma busstation kl. 9.45 Rutsborgsskolan kl. 10.00
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26

Söndag 12 nov – Vandring längs Höje å

OBS! Ändrad vandring den 12 november!
Markerna runt Höjeå är mycket vattensjuka nu!
Därför går vi uppströms från Värpinge utefter reningsverksdammarna och tillbaks igen.
Vi tar sen buss från Värpinge tillbaks till Lomma.
Samling vid Lomma busstation enligt tidigare program kl. 9.00.”

Med linjebuss 139 tar vi oss från Lomma busstation till Trolles backe i Värpinge. Vi går sen längs åns norra sida tillbaka till Lomma busstation. Vi passerar de nya meanderslingorna och hoppas att med lite tur få se både räv och örn. Det blir en rejäl vandring alltså med många stättor att ta sig över och en motorväg att ta sig under!
Ta på stövlar eller kängor/grova skor!
Tag med: Matsäck och kikare
Samling: Bjärreds centrum vid Folkungagatan kl.8.45 för samåkning till Lomma eller
Lomma busstation 9.00 
(buss 139 från Lomma går kl.9.07 till Värpinge)
Ansvarig: Ulla-Britt 040-41 46 96

Onsdag 15 nov – Bildvisning/Naturen

Föredrag med bildvisning av Felix Heintzenberg. Titeln är Arktis – Liv i en värld av is och snö. Det är också titeln på hans senaste bok som dessutom är Augustnominerad.
Plats: Stadsbiblioteket Lund kl. 18.00
Buss till Lund: Från Lomma 17.17 Från Bjärred 17.10
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26
Samarrangemang med Lund

Lördag 25 nov – Holkrensning i Alnarp

Vi rensar holkar i Alnarp inför vintern och ser hur många som varit bebodda 2017. Vi tittar också efter fåglar som håller till i närheten.
Tag med: Fika
Samling: Alnarp, P-plats 2 vid järnvägen kl. 9.00
Ansvarig: Johan 0706-73 32 63

Onsdag 17 jan – Bildvisning/Naturen

Kvällens bildvisning med temat ”Naturen” inleds av Karl-Evert Lundgren, varefter alla medlemmar inbjuds att visa egna bilder (max 30). Har ni bilder på USB-minne eller som diabilder så finns det utrustning på plats. Är något oklart så ring Henrik.
Efter bildvisningen bjuder vi på fika.
Plats: Strandkyrkan i Lomma kl. 19.00
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79
Samarrangemang med Kävlinge

Söndag 11 feb – Fyledalen

Äntligen är det åter örndags! Efter en uppvärmande promenad blir det fika samtidigt som glador, vråkar och örnar har flyguppvisning. Dessutom brukar vi se en hel del andra vinterfåglar, och även hjortar och vildsvin.
Tag med: Kikare och en rejäl matsäck
Samling: Bjärreds centrum vid Folkungagatan kl. 9.00 och 
Lomma busstation kl. 9.15
Ansvarig: Thomas 0727-20 16 16
Utflykten är tillsammans med
Kävlingekretsen

Lördag 17 mars – Strandstädning

Tillsammans med Lundakretsen tar vi oss an vinterns uppspolade bråte vid Alnarps strandängar. Med den extra arbetskraften från grannkommunen räknar vi med stordåd i år. Vi kollar samtidigt in vårfåglarna som sträcker in.
OBS! Föreningen bjuder på fika
Tag med: Föreningen har utrustning för städning, så även några handskar, men ta gärna med ett par om de tar slut. Stövlar/kängor är bra.
Samling: 300 meter söder om Lomma skyttebana kl. 9.30
Ansvarig: Henrik Jonsson, 0708-98 91 79

Onsdag 21 mars – Årsmöte

Alla medlemmarna i Naturskydds-föreningen i Lomma-Bjärred kallas härmed till ordinarie årsmöte för 2017. Vill du lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars.
Mer information i vårprogrammet.
Plats: Strandkyrkan i Lomma kl.18.30
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26