Aktuellt program

Höst- och vårprogram 23/24

Alla är välkomna till våra aktiviteter, man behöver inte vara medlem. Ingen föranmälan krävs, bara att dyka upp. Lämpligt med oömma kläder. Ta gärna med fika/matsäck, kikare och ev. lupp.

Vid resor utanför kommunen åker vi ofta i egna bilar. Samåkning via bil och lokalbuss finns med i programmet (bilersättningen 20 kr/mil och bil delas lika mellan alla i bilen). Vill man ta sig själv till en plats så går det förstås lika bra.

Varmt välkomna!

Löddesnäs – fågelspaning Lördag 9 december kl. 9.30-12.00

Vi spanar efter olika fågelarter vid en av kommunens bästa fågellokaler. Vi börjar längst kusten lite söderut, varefter vi går på en spång genom vassen till en bänk i väster. Efter fikan tar vi oss upp i fågeltornet för att få syn på de sista fågelarterna. Brukar bli en höjdardag!
Tag med: Fika och kikare.
Samling: P-plats Fågeltornet Bjärred 9.30 (sök Löddesnäs fågeltorn finns vägbeskrivning)
Ansvarig: Göran 0733-74 53 10

Värdet av varannan vild Torsdag 1 februari kl. 19.oo-20.30 MISSA INTE!

Våra inhemska växter är ovärderliga för att gynna den lokala biologiska mångfalden. Varför är det så och hur kan det inspirera oss när vi själva väljer växter? Stina Linder berättar om växtval, konkreta tips och utformningar som gynnar många arter och är möjliga i trädgård och stadsmiljö. Förhoppningen är att motivera oss alla att lite mer tänka ”varannan vild” när vi gör våra växtval framöver. Tillsammans kan vi göra skillnad för artrikedomen i den lilla skalan nära oss.
Plats: Strandkyrkan 19.00-20.30 Föreningen bjuder på fika!
Ansvarig: Henrik 0708-98 91 79

Örnsafari i Fyledalen Söndag 11 februari kl. 8.45-14.oo

En traditionell utflykt med Kävlingekretsen, där vi spanar efter örnar mm. Många arter kan ses vid Fyleån och i de höga träden längs vägen motLyckås. En fikarast vid pumphuset sitter alltid fint och i Lyckåsbacken är vyn över dalen fin. På hemvägen gör vi ett stopp vid Vombs ängar.
Tag med: Kikare och rejäl matsäck.
Samling: Bjärreds centrum vid Folkungagatan kl. 8.45, Lomma busstation kl. 9.00 (framme ca 10.00).
Ansvarig: Lars-Göran 0721-84 73 26

Städning på Alnarps ängar Lördag 9 mars kl. 10-13

Denna punkt är nu inne på sitt 36:e år! Vi delar upp oss i mindre grupper och städar stranden fin inför fåglarnas ankomst. Med mindre grupper kan vi utöka städytan jämfört med tidigare år. Givetvis med fikapaus, tag med något att dricka, så bjuder föreningen på tilltugg.
Samling: Vid Södergård kl. 10.00 (Malmövägens sista gård, strax efter skytteklubben)
Ansvarig: Marie 0765-38 23 74

Kretsstämma + bildvisning Tisdag 19 mars kl. 18.30-20.30

Härmed kallas alla medlemmarna i Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred till ordinarie kretsstämma för 2024. Någon form av föredrag/bildvisning blir det också. Vill du lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast 5 mars. Är du intresserad av att delta i styrelsen kan du kontakta ordföranden.
Samling: Strandkyrkan kl. 18.30. Föreningen bjuder på fika!
Ansvarig: Henrik 0708-98 91 79

Dela dina favoritbilder från Lomma kommun 

Har du en naturbild du vill dela med dig av? Skicka era favoritbilder från humlor i trädgården och tumlare i havet till ögonblick från kvällspromenaden. Bilderna kan läggs upp här kan dyka upp på vår Facebook. Glöm inte att skriva vem som är fotograf och vart bilden är tagen. Skicka dina bilder till: marie.hannerstig@gmail.com

Aktiviteter genomföra höstterminen 2023

  • Svampexkursion Söndag 22 oktober
  • Holkrensning i Alnarp 5 november
  • Föreläsning om Källby reningsverk

 

Varmt välkomna till alla våra aktiviteter!