Program

Lite information om våra utflykter

På utflykter utanför kommunen samåker vi i egna bilar. Bilersättningen delas mellan alla i bilen och bör vara cirka 20 kr per mil.  Till alla exkursioner är det lämpligt att ha på sig oömma kläder och ta med sig matsäck och kikare, samt ibland flora och lupp.

Programmet i korthet

  • Söndag 30 sept Ormvråk i Falsterbo
  • Onsdag 3 okt Naturkväll Habo fure/Fladdermöss
  • Söndag 14 okt Efterslåtter i Domedejla
  • Söndag 21 okt Vandring längs Höjeå
  • Söndag 18 nov Vandring Salviken-Vikhög
  • Lördag 24 nov Holkrensning i Alnarp
  • Onsdag 16 jan Bildvisning/Naturen
  • Söndag 10 feb Örnsafari i Fyledalen
  • Onsdag 20 mars Årsmöte
  • Lördag 23 mars Strandstädning

 

Söndag 30 sept – Ormvråk i Falsterbo

Om vädret är gynnsamt kan man få se praktfulla vråkskruvar över Ljungen och tusentals bo/bergfinkar vid Nabben.
Samling: Bjärred centrum kl. 7.45 och Lomma busstation kl. 8.00
Ansvarig: Bengt Carlsson 0709-829337

 

Onsdag 3 okt/Naturkväll – Habo fure

Vi börjar med att spana efter fåglar i skogen och nere vid havet. När solen gått ner kommer nattdjuren fram, och då bland annat fladdermössen. Med en fladdermusdetektor ska vi försöka artbestämma vattenfladdermus m.fl. arter. Även om antalet arter i Sverige bara är 19 så är lätena så lika att det är svårt i alla fall.
Tag med: En liten fika, varma kläder
Samling: Parkeringen vid Habo Camping kl. 18.30
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79

Söndag 14 okt – Efterslåtter i Domedejla

Det är dags för en rejäl höststädning av vår slåtteräng. Innan vi börjar görs en inventering av de växter som ännu är synliga trots tiden på året. Under kafferasten spanar vi på flyttfåglar som flyger förbi.
Tag med: Kikare och matsäck
Samling: Rutsborgsskolans södra parkering kl. 10.00
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26

Söndag 21 okt – Vandring längs Höje å

Med linjebuss 139 tar vi oss från Lomma busstation till Trolles backe i Värpinge, där deltagarna från Lund ansluter. Därefter blir det en vandring längs åns norra sida till Lomma busstation. På turen passerar vi de nya meanderslingorna. I området finns det såväl rådjur som räv och det hoppas vi såklart att vi ser. Det blir en rejäl tur, med många stättor att ta sig över och en motorväg att ta sig under.
Ta på stövlar eller kängor/grova skor!
Tag med: Matsäck och kikare
Samling: Bjärreds centrum vid Folkungagatan kl.8.45 för samåkning till Lomma eller
Lomma busstation 9.00
(buss 139 från Lomma går
kl. 9.07 till Värpinge)
Ansvarig: Ulla-Britt 0708-41 91 04

Söndag 18 nov – Vandring Salviken-Vikhög

Nu är det dags för en sen höstpromenad. Promenaden börjar vid Salviken, där vi spanar efter vadare. Via Löddesborgs slott går vi mot strandängarna, där en härlig fika väntar (om man inte glömt den alltså) .
Samling: Lomma busstation kl. 10.00 eller Bjärred centrum 10.15.
Slutstation P-plats vid infarten till Vikhög kl. 10.30
Ansvarig: Bengt, 046-29 37 30

Lördag 24 nov – Holkrensning i Alnarp

Vi rensar holkar i Alnarp inför vintern och ser hur många som varit bebodda 2018. Vi tittar också efter fåglar som håller till i närheten.
Tag med: Fika
Samling: Alnarp, P-plats 2 vid järnvägen kl. 9.00
Ansvarig: Johan 0706-73 32 63

Onsdag 16 jan – Bildvisning/Naturen

På kvällens bildvisning med temat ”Naturen” får medlemmar möjlighet att visa egna bilder (max 30). Har ni bilder på USB-minne eller som diabilder så finns det utrustning på plats. Är något oklart så ring Henrik.
Efter bildvisningen bjuder vi på fika.
Plats: Strandkyrkan i Lomma kl. 19.00
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79
Samarrangemang med Kävlinge

Söndag 10 feb – Örnsafari i Fyledalen

Äntligen är det åter örndags! Efter en uppvärmande promenad blir det fika samtidigt som glador, vråkar och örnar har flyguppvisning. Dessutom brukar vi se en hel del andra vinterfåglar, och även hjortar och vildsvin.
Tag med: Kikare och en rejäl matsäck
Samling: Bjärreds centrum vid Folkungagatan kl. 9.00 och
Lomma busstation kl. 9.15
Ansvarig: Thomas 0727-20 16 16
Utflykten är tillsammans med Kävlingekretsen

Onsdag 20 mars – Årsmöte

Alla medlemmar i Naturskyddsföre-ningen i Lomma-Bjärred kallas härmed till ordinarie årsmöte för 2018. Vill du lämna en motion ska den vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars.
Under kvällen ges medlemmarna möjlighet att lämna förslag på utflykter till höstprogrammet.
Plats: Strandkyrkan i Lomma kl.18.30
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26

Lördag 23 mars – Strandstädning

Tillsammans med Lundakretsen tar vi oss an vinterns uppspolade bråte vid Alnarps strandängar. År 2018 blev det inställt p.g.a. dåligt väder, så det blir väl lite extra att göra i år.
OBS! Föreningen bjuder på fika
Tag med: Föreningen har utrustning för städning, så även några handskar, men ta gärna med ett par om föreningens tar slut. Stövlar/kängor är bra.
Samling: 300 meter söder om Lomma skyttebana kl. 9.30
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79