Program

Lite information om våra utflykter

På våra arrangemang är även icke medlemmar välkomna (fast vi ser ju gärna att ni blir medlemmar så småningom)
Vid resor utanför kommunen åker vi ofta i egna bilar. Bilersättningen bör vara 20 kr/mil och bil, och delas lika mellan alla i bilen.
Till exkursioner är det lämpligt att ha på sig oömma kläder samt ta med matsäck och kikare, ibland även flora och lupp.

OBS! Naturnatten 5 Juni är INSTÄLLD!!!

Programmet i korthet

  • Onsdag 20 mars Årsmöte
  • Lördag 23 mars Strandstädning
  • Onsdag 10 april Naturkväll/Habo Camping
  • Onsdag 24 april Naturkväll/Salviken
  • Söndag 5 maj Fågelskådningens dag
  • Söndag 26 maj Alnarpsparken
  • Måndag 27 maj Domedejla mosse förslåtter
  • Onsdag 5 juni Naturnatten/Dalby — INSTÄLLD
  • Söndag 16 juni Vilda blommornas dag
  • Lördag 17 aug Domedejla slåtter
  • Söndag 18 aug Insekternas dag
  • Onsdag 28 aug Naturkväll/Löddesnäs
  • Lördag 21 sept Svamp/Söderåsen

 

Onsdag 20 mars

Årsmöte
Härmed kallas medlemmar till ordinarie årsmöte. Motion ska lämnas senast 7 mars.
Lars-Göran har sedan ett föredrag om en resa genom de Baltiska länderna, med besök på historiska minnes¬platser samt i deras vackra natur. Vi får också höra om tuffa människoöden och se vackra konst-hantverk i lantliga miljöer. Det blir även nedslag i både Gdansk och Kaliningrad. Under mötet ges alla möjlighet att lämna förslag på utflykter eller annat som föreningen kan ha med i nästa program.
Plats: Strandkyrkan Lomma kl. 18.30
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26

Lördag 23 mars

Strandstädning
Förra årets tur ställdes in p.g.a. kyla och hård vind. I år blir det lite extra jobb alltså, men då vi får hjälp av Lunda¬kretsen så ska vi nog hinna allt i alla fall. Några vårtecken får vi på köpet.
OBS! Föreningen bjuder på fika!
Samling: Lomma Södergård kl. 10.00
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79

Onsdag 10 april/Naturkväll

Habo Camping
Vi gör en vandring i området och njuter av fågelsången samtidigt som vi spanar efter vadare och sjöfågel längs kusten.
Tag med: Fika och kikare
Samling: Habo Camping 18.30
Ansvarig: Ulla-Britt 0708-41 91 04

Onsdag 24 april/Naturkväll

Vandring Salviken-Vikhög
Nu är det dags för vårfåglar och vårblommor! Vi börjar vid Salviken och sen går vi via Löddesborgs slott till strandängarna söder om Vikhög. Fikan blir med utsikt över havet. Trift och blommande backsippor hoppas vi få se.
Samling: Lomma busstation kl. 18.00 Bjärred centrum kl. 18.15
Slutstation P-plats vid infarten till Vikhög kl. 18.30
Ansvarig: Bengt, 0709-82 93 37

Söndag 5 maj

Fågelskådningens dag
Vi börjar med en vandring runt Domedejla mosse, som bjuder på fin fågelsång ifrån skogsfåglar. Vi besöker sen Löddesnäs, med dess stora vassområden och fina strandängar.
Samling: Rutsborgsskolans södra parkering kl. 8.00
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26

Söndag 26 maj

Alnarpsparken
Under ledning av Lars-Göran Lillvik gör vi en vandring i Alnarpsparken med kretsarna i Lund och Staffanstorp. Vi får höra om de verksamheter som pågår inom Universitetet (SLU) och om andra verksamheter, samt en del av Alnarps historia. Vandringen blir en upplevelse av parkens mångfald av kulturväxter, vilda växter och rika fågelfauna.
Tag med: Fika och kikare
Samling: Busshållplats Kungsgårds-vägen kl. 10.00 (den ligger i östra delen av Alnarp)
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26

Måndag 27 maj

Förslåtter Domedejla mosse
Förslåttern gör vi i år med Domedejla förskola som ett samarbete med ömse¬sidigt utbyte. Det blir en spännande uppgift, där vi delar med oss av en naturupplevelse och barnen får dra ett litet strå till höstacken.
Tag med: Fika och kikare
Samling: Rutsborgsskolan kl. 9.00
Ansvarig: Lars-Göran, 0721-84 73 26

Onsdag 5 juni — INSTÄLLD

Naturnatten/Dalby
Vi deltar på Lunds naturskydds-förenings (LNF) aktivitet. Det blir bl.a. flora- och faunavandring under den ljusa tiden och fladdermöss lite senare. Det börjar kl. 18, men man kan komma senare. Mer info på LNF´s hemsida.
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79

Söndag 16 juni

De vilda blommornas dag
Denna dag ordnas blomstervandringar över hela landet. Med Bengt och Lars-Göran som ledare beundrar vi vildväxande blommor på Gyllins ängar. Vandring inklusive fika tar ca 3 timmar. Passa på tillfället att se både vanliga och ovanliga växter i vår egen närmiljö! Sam¬arrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.
Tag med: Fika, flora och lupp
Samling: Lomma busstation kl. 9.40 samt P-plats vid Löddesnäs fågeltorn kl. 10.00
Ansvarig: Bengt, 0709-82 93 37

Lördag 17 augusti

Slåtterdags i Domedejla
Åter dags för ett trevligt arbetspass, då vi med lie och räfsa skapar utrymme för den flora vi vill se frodas på vår slåtteräng. Före arbetet inventerar vi områdets växter och insekter. I år hjälper Lunds naturskyddsförening oss.
Samling: Lomma busstation kl. 9.45
Rutsborgsskolan kl. 10.00
Ansvarig: Johan 0706-73 32 63

Söndag 18 augusti

Insekternas dag
Insekter är en klass inom leddjuren och utgör den artrikaste djurgruppen bland landdjuren. Det finns drygt en miljon beskrivna arter, men då många ännu inte är upptäckta är den verkliga siffran högre, kanske ända upp till femtio miljoner. Tack och lov trivs inte alla i vår kommun, men vi får det nog ändå jobbigt att artbestämma allt vi hittar.
Utflykten lämpar sig bra även för barn.
Samling: Lomma kyrka kl.10.00
Ansvarig: Henrik, 0708-98 91 79

Onsdag 28 augusti

Naturkväll/Löddesnäs
En lättare vandring runt området vid Löddeåns mynning. Det blir både botanikstudier och fågelspaning under en förhoppningsvis fin sensommarkväll. Vi hoppas få se lite vadarfåglar och kanske någon lökgroda.
Tag med: Matsäck och kikare
Samling: Lomma busstation kl. 18.15 för samåkning. P-plats vid Löddesnäs fågeltorn kl. 18.30
Ansvarig: Johan 0706-73 32 63

Lördag 21 september

Svampexkursion
Vi söker nya svampmarker på Söderåsen med lite andra biotoper för att göra nya fynd. Efter en kort introduktion ger vi
oss i spridd flock ut på vår svampjakt.
Vi återsamlas för fika och går sen gemensamt igenom den samlade svampskörden.
Tag med: Matsäck, svampkniv och kikare
Samling: Bjärred centrum kl. 8.45 Lomma busstation kl. 9.00
Ansvarig: Thomas 0727-20 16 16