Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande och postmottagare
Henrik Jonsson – 0708-98 91 79

Vice ordförande
Lars-Göran Lillvik – 0721-84 73 26

Sekreterare
Karin Sandgren – 0766-71 14 59

Kassör
Göran Söderberg – 0733-74 53 10

Styrelseledamot
Nils-Erik Norrby –  0769-026292

Styrelseledamot
Tove Wohlfart – 0739-24 12 92

Suppleant och hemsideansvarig
Marie Hannerstig – 0765-38 23 74

Suppleant
Johan Karlström – 0706-73 32 63

Suppleant och extra hemsidansvarig
Mikael Elmgren – 0704-18 58 11