Styrelsen

Styrelsen 2017

Ordförande
Lars-Göran Lillvik
Tfn: 040-41 02 82 / 072-184 7326

Vice ordförande och utbildningsledare
Ingrid Elmgren
Tfn: 046-29 23 47 / 0730-626 20 06

Sekreterare
Bengt Carlsson
Tfn: 046-29 37 30

Kassör
Thomas Grahn
Tfn: 072-720 16 16

Postmottagare
Henrik Jonsson
Tfn: 046-12 88 64 / 070-89 89 179

Klimatansvarig
Johan Karlström
Tfn: 0706-73 32 63

Ledamot
Ulla-Britt Andersson
Tfn: 040-41 46 96 / 0708-41 91 04

Suppleant & hemsidesansvarig
Mikael Elmgren
Tfn:  0704-18 58 11

Suppleant
Marianne Andersson
Tfn: 040-632 24 11

Suppleant
Karin Snarf
Tfn: 073-803 59 26