Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande & Postmottagare
Lars-Göran Lillvik
Tfn: 072-184 73 26

Vice ordförande och arkivarie
Henrik Jonsson
Tfn: 070-89 89 179

Sekreterare
Bengt Carlsson
Tfn: 0709-82 93 37

Kassör
Thomas Grahn
Tfn: 072-720 16 16

Klimatansvarig
Johan Karlström
Tfn: 0706-73 32 63

Styrelseledamot
Ulla-Britt Andersson
Tfn: 0708-41 91 04

Styrelseledamot
Marianne Persson
Tfn: 0709-44 81 98

Suppleant
Marianne Andersson
Tfn: 0709-46 62 18

Suppleant
Göran Söderberg
Tfn: 0733-74 53 10

Suppleant och hemsidesansvarig
Mikael Elmgren
Tfn: 070-418 58 11