Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande och postmottagare
Lars-Göran Lillvik – 072-184 73 26

Vice ordförande och arkivarie1o2
Henrik Jonsson – 070-89 89 179

Sekreterare
Bengt Carlsson – 0709-82 93 37

Kassör
Thomas Grahn – 072-720 16 16

Styrelseledamot
Göran Söderberg – 0733-74 53 10

Styrelseledamot
Marie Hannerstig – 070-872 66 05

Styrelseledamot
Tove Wohlfart – 073-924 12 92

Suppleant
Karin Sandgren – 076-671 14 59

Suppleant
Johan Karlström – 0706-73 32 63

Suppleant och hemsidesansvarig
Mikael Elmgren – 070-418 58 11