Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande och postmottagare
Lars-Göran Lillvik – 0721-84 73 26

Vice ordförande
Göran Söderberg – 0733-74 53 10

Sekreterare
Henrik Jonsson – 0708-98 91 79

Kassör
Thomas Grahn – 0727-20 16 16

Styrelseledamot
Bengt Carlsson – 0709-82 93 37

Styrelseledamot
Marie Hannerstig – 0708-72 66 05

Styrelseledamot
Tove Wohlfart – 0739-24 12 92

Suppleant
Karin Sandgren – 0766-71 14 59

Suppleant
Johan Karlström – 0706-73 32 63

Suppleant och hemsidesansvarig
Mikael Elmgren – 0704-18 58 11