Förslåtter Domedejla mosse – Lördag 26 maj

Vi var fyra på slåttern. Det var Marianne A, Leif, Johan och jag (Lars-Göran). Så arbetsfördelningen var lätt att fixa! Vi slog mest kirskål och snårvinda som växte i frodiga bestånd. Humleblomster och nejlikrot blommade fint. Småvänderoten var redan överblommad och jättebalsaminen förekom bara som småplantor ännu. Vi bättrade på grusgropen för sandbina med en […]

Läs mer

Fågelskådningens dag – Söndag 6 maj

Fågelskådningens dag vid Domedejla mosse och Löddesnäs blev en skön upplevelse i strålande vackert väder och med många fåglar. Vi fick höra både näktergal och gök. Ett gäng brushanar höll till på de blöta strandängarna och småspovar drog förbi i skyn mot norr. Det blev full utdelning tyckte de

Läs mer

Vandring vid Salviken/Naturkväll – Torsdag 26 april, 2018

Vi var ändå några som trotsade regnskurar och kylig västan och vandrade på strandängarna vid Vikhög och Salviken. Det var gott om rastande vadarfåglar som skärfläcka, myrspov och både små- och storspov. En ensam citrongul gulärla sågs bland alla sädesärlor. Den första drillsnäppan för året rastade bland de finslipade runda strandstenarna. Innan solen försvann i […]

Läs mer