Lördagen 20/5 – Förslåtter i Domedejla mosse

Klockan var strax efter 10 när vi sju deltagare mötte upp vid Domedejla för årets första slåtter av vår äng. Det var fint väder, men ändå inte för varmt för det arbete vi hade framför oss. Som vanligt började vi med en snabbinventering av växterna och noterade 17 arter, varav flera identifierades enbart på bladens […]

Läs mer

Naturkväll Salviken-Vikhög 17 maj

I strålande solsken möttes 11 kvinnor och 6 män vid Vikhög för att gå den vanliga promenaden längs Salviken, passera Löddesborg och längs södra stranden tillbaka till Vikhög. Gemensamt såg vi 46 olika fågelarter, dock inga rovfåglar. Sjöfåglar, gräs-,grav-,bläs-, och skedand samt ejdrar med 3 ungar, småskrake och kricka .Vadare,röd-, och grönbena,drillsnäppa och gluttsnäppa, kustpipare, […]

Läs mer