Utflykter/referat 2012

Söndagen 9 december Promenad i Alnarpsparken och Jullunch

Det var åter dags för adventspromenad med efterföljande jullunch för styrelse, funktionärer och programutdelare. I år var vi 10 som samlades på parkeringsplatsen intill järnvägen vid Alnarps västerskog vid halvelvatiden. Det snöade lätt och blåste en måttlig sydostlig vind. Lars-Göran ledde oss på slingriga vägar genom området medan han berättade om olika landskapstyper och växtarter vi passerade. Fågellivet var ganska sparsamt men vi såg en mindre flock stenknäck högst upp i en trädkrona. Vi fick också lära oss om speciella té-ritualer som tillämpas i Sydamerika vid tillagning av blad av en speciell variant av järnek. Efter Alnarpsparken tog vi en kort tur ner till stranden nedanför Blå Caféet, där vi spanade ut över en vintrig och delvis isbelagd Lommabukt. Det var ganska lite fågel men vi såg några änder, gäss och vitfågel. En sparvhök, en blå kärrhökshona och en ormvråk passerade förbi innan vi hungriga styrde stegen mot Blå Caféet, där ytterligare tre personer mötte upp. Vi avslutade traditionellt med jullunch, där några åt en helt nyslaktad, närodlad Tilapia (abborrsläkting). Efter lunchen berättade Lars-Göran kort om några av föreningen engagemang under året och passade på att tacka alla för goda insatser.

Tisdag 6 november – Nordöstra Asiens kulturlandskap

Vi var 20 deltagare som mötte upp i Strandkyrkan för att höra Urban Emanuelsson berätta om Asiens kulturlandskap. Efter en hel del strul med kommunikation mellan dator och projektor, som slutade med att vi samlades i en snäv cirkel kring Urbans dator där bilderna visades, kom vi så igång med kvällens föredrag. Medan Henrik jobbade, tyvärr utan framgång, med att lösa datorproblemen hade vi andra hunnit fika.

Urban började med att berätta att han skrivit en bok om Europas kulturlandskap och att han nu höll på med en uppföljare om kulturlandskapet i delar av Asien med liknande klimatförhållanden, bl a med syftet att titta på likheter och skillnader mellan Europa och Asien.

Det blev en fascinerande resa genom delar av Kina – huvudsakligen Manchuriet -, östra Sibirien, Japan, Sydkorea och Mongoliet. Vi fick lära oss mycket växtodling, djurliv och ländernas historia.

Att den biologiska mångfalden är större i norra Asien än i Europa förklaras av att Asien, på grund av ett torrare klimat med ringa nederbörd, inte hade någon inlandsis under senaste istiden i Europa.

Nu vet vi också att riset får sitt kväve av kvävefixerande cyanobakterier som frodas i risodlingarna. Att skogsavverkning och betesdjur förbjöds i Japan under Shogunperioden för att förhindra jordskred, och att man sopade rent skogarna på höstlöv, som sen komposterades i stora byggnader och på våren kördes ut på odlingarna – ett sätt att klara sig utan dynga från betesdjur. Ännu i dag finns komposteringsbyggnader, men nu importeras löv med båttransport från Kina. Bortforsling av skogarnas löv ledde så småningom till utarmning av närsalter, vilket i sin tur ledde till att barrskogen trängde ut lövskogen.

Vi fick också följa med upp på stäpperna i Mongoliet där betesdjuren dominerar och formar landskapet och där nomadlivet fortfarande är det normala, och till östra Sibirien där avfolkning har lett till att stora områden ligger i träda och till stora sankmarker med enorma vassområden där flera sorters tranor förekommer. Urban berättade också om ett tillfälle när han såg större delen av Asiens bestånd av Amurfalkar – ca 400 – på gräshoppsjakt i vassområdena.

Den nära kontakten mellan åhörare och föredragshållare skapade en familjär stämning och Urban blev hela tiden avbruten av frågor, som alla blev ordentligt besvarade.

Efter nära tre timmar och när sista frågan besvarats kunde så Urban få hämta andan och motta våra varma applåder och blommor från Lars-Göran. Vi hade då också fått höra om udda matvaror som örnbräken och friterade dykarbaggar.

Höjeåvandring 14/10

Vädret denna söndag lockade inte så många ut på vandring.4 personer tog bussen från Lomma till Trollesbacke i Värpinge. Där mötte vi 14 st från Lunds Naturskyddsförening. Nu var vi 18st och 2 pigga hundar som började vår vandring längs Höjeå.Det första som dök upp var fasaner, 6 hönor och 1 tupp. En häger flög upp över ån. Sen såg vi fjällvråk, tornfalk, pilgrimsfalk. Långt borta anade vi ett 10tal rådjur.Vi såg ett smaldjur dvs en get som fick kid 2011. Harar fanns det gott om. Ett korpbo såg vi på långt håll.I Kanikdammen var det som vanligt ett otroligt fågelliv.Tusentals ljungpipare gav sig iväg. Totalt såg och hörde vi ett 40-tal olika fågelarter under vår vandring.Nu skulle vi under motorvägen och ännu värre förbi en jätteskock med boskap.Från säker källa fick vi veta att det var snälla djur, men vi var nog många som tvekade.Det gick vägen och vi var snart framme vid vår andra fikapaus vid golfbanan.I dammen vid Slättäng dök en skägg dopping efter fisk. Nästan hemma såg Lars-Göran en hackspett ovanför mitt huvud!!!!!???. Vandringen var lyckad. Vi hade vinden på ryggen och bara 2 små regnskurar.

Söndagen 7 oktober – Ormvråk i Falsterbo

Vi var sju deltagare som strax före kl. nio vandrade ut mot Nabben där vi stämt träff med Henrik. Det blåste ganska kraftigt från sydväst och molntäcket hade lättat och solen tittade fram, möjligen blåste det för kraftigt för att det skulle bli en fin sträckdag. Redan när vi steg ur bilarna vid Kolabacken förstod vi att det trots den kraftiga vinden skulle bli en fin dag när vi såg småfågelsträcket och alla sparvhökar som pilade fram i trädtoppshöjd.

På vägen ut mot nabben var vi hela tiden omgivna av lågt sträckande mesar och finkar och jagande sparvhökar. Redan nu såg vi flera glador och fler skulle det bli. Ute på Nabben träffade vi Henrik, som redan skaffat sig en diger lista på obsar med bl a blå kärrhök (1♂och 1♀). I strandkanten ut mot Måkläppen såg vi en liten flock kärrsnäppor och enstaka kustpipare, gluttsnäppor, myrspovar och en ensam småsnäppa. Vi var hela tiden omgivna av lågflygande blåmesar, talgoxar, bofinkar, bergfinkar och grönfinkar och jagande sparvhökar. En av oss blev påflugen av en sparvhök när den just slog en blåmes.

Hela tiden ökade mängden glador som tycktes tveka att sträcka ut i den kraftiga motvinden och efter någon timma hade vi säkert sett mer än 100 glador och fler skulle det bli.

Trots det intensiva sträcket unnade vi oss en fikastund, men hela tiden med kikaren beredd.

I småfågelsträcket syntes eller hördes också steglits, järnsparv, ladusvala, lappsparv, piplärkor m m. Innan vi bröt upp för att fortsätta vid Ljungen hade sett eller hört mer än 50 arter varav en havsörn ute på Måkläppen och en pilgrimsfalk som sträckte ut lågt över vattnet.

Ute på Ljungen började vi med dagen andra fika, sedan väl tubkikarna placerats strategiskt på ca en meters avstånd. Här dominerade nog gladorna bland rovfåglarna i hård konkurrens med sparvhökarna, som dominerade stort vid Nabben. Nu började också de första vråkarna dyka upp, mest ormvråkar, men också några fjällvråkar.

Vi såg också en liten flock sädgäss, men annars mest vitkindade, grågäss och prutgäss.

När vi strax före två avslutade exkursionen hade vi sett inte mindre än 55 arter, varav ca 200 glador, säkert flera hundra sparvhökar och knappt ett hundratal ormvråkar.

Alla var nöjda efter en fantastisk sträckdag!

Lördagen 29/9 – Efterslåtter i Domedejla mosse

Den torra sommaren hade gjort att våran äng fortfarande såg nyslagen ut så jag kunde med gott samvete ställa in efterslåttern. Det enda som blommade förutom jättebalsamin var ett litet bestånd av harkål. Stora bestånd av överblommade fackelblomster visade på en rik blomning. I skogskanten ner mot sankområdet växte ett stort bestånd flugsvamp (bild). Efter den korta inspektionen cyklade jag nöjd hem till förmiddagsfika.

Söndagen den 16 september – Matsvamp i Vombs fure

Vi var elva deltagare som mötte upp vid Vombs fure för årets svamputflykt. Eftersom det varit en torr eftersommar var våra förväntningar låga. Vi promenerade utefter stigarna med kortare avstickare in i skogen. Ganska snart kunde vi dock konstatera att det trots allt fanns svamp i området, inga mängder men vi hittade soppar, kremlor, riskor och gott om falsk kantarell, men också några vanliga kantareller.

Allt vi samlat i våra svamppåsar examinerade vi vid fikapausen under ledning av vår svampexpert Eva-Lou och med hjälp av våra svampböcker. Om vi inte visste det redan fick vi klart för oss att det finns många giftiga svampar och ännu fler som klassas som otjänliga men också några ätliga och till och med läckra. Totalt hade vi hittat ett 25-tal olika sorters svamp (se bild). Under fikapausen hade molnen lättat och solen tittade fram. Vi strosade nu i sakta mak och med solen i ryggen rakt genom skogen tills vi stötte på vägen, som vi följde sista biten till bilarna. Vi avslutade med en varm applåd för vår utmärkta guide Eva-Lou och avslutade nöjda svampexkursionen. Några åkte direkt hem, några via fågeltornet vid Vombs ängar, där bl a glador, vit stork och tranor kunde beskådas.

Lördag 4 aug -12 Slåtterdags i Domedejla

Frossört, Scutellaria galericulata, i Domedejla Mosse

Utrustade med bl.a. liar, räfsor och fika (förstås) var vi 5 pers som på gångvägen från parkeringen vid Rutsborgsskolan vandrade in till ”vår” äng i lummiga Domedejla Mosse. Vädret var fantastiskt skönt med klarblå himmel, och det var lugnt men ändå inte alltför svettigt!

Först blev det en del botaniserande. Det var inte speciellt många arter i blom, mest älgört, fackelblomster, johannesört och jättebalsamin. Bestånd av blommande frossört (se foto) kunde vi också hitta, och även lundgröe som vi nu noterade att den är på väg att etablera sig alltmer.

Efter ett par timmar var termosarna tomma, slåttern avverkad, och även den avslagna grönskan bortforslad. Vi kunde känna oss nöjda med insatsen, eftersom slåtterarbetet är en förutsättning för att området inte skall växa igen utan utvecklas vidare som ängsmark.

Söndagen 17 juni – De vilda blommornas dag

Trots rykten om regn var vi inte mindre än 39 personer som mötte upp vid Blå Caféet denna härliga försommardag. Vi hälsades välkomna av ordföranden i Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred, Lars-Göran Lillvik, som sen lämnade ordet till Roland Svensson. Roland gav en kort introduktion till detta evenemang, som nu pågått i mer än tio år och som arrangeras av Svenska Botaniska Förening på ca 200 platser runt om i Sverige.

Redan vid parkeringsplatsen visade Roland på tysklönn och naverlönn, och berättade att båda tidigare klassades i familjen lönnväxter (Aceraceae), men numera inordnas i familjen kinesträdsväxter (Sapindaceae). I skuggan av lönnarna växte skelört och fläder. Vi fick också lära oss att förr i tiden bodde det ett väsen i fläderbuskarna, nämligen fläderfrun.

Roland visade också upp gräset kärrgröe, samtidigt som han kort beskrev begreppen bladslida och snärp som ofta behövs när man examinerar gräs.

Såpnejlikan, ett numera ganska vanligt växt, infördes tidigt till landet som nyttoväxt för att användas vid såpa- och tvåltillverkning. Denna såpa var betydligt skonsammare mot kläderna än dagens syntetiska tvättmedel.

Vi fick också lära oss att hos rågvallmo har blomskaften tilltryckta hår till skillnad från kornvallmon där håren på stjälken är utstående.

Hela tiden kom engagerade deltagare fram med nya växter som dom fick Roland att namnge både på svenska och på latin; det här är vägmålla – Atriplex patula – och det där är snärjmåra och det där är praktlysing.

Efter en stund hade vi kommit fram till parkeringsplatsen där Strandvägen mynnar och här fick vi se den relativt ovanliga växten paddfot, men också revfingerört, vildpersilja, stor ängssyra och taggsallat.

Innan vi fortsatte med att inventera strandfloran tog vi oss en välbehövlig fikapaus i lä av buskvegetationen. Medan vi intog fikan kunde vi beundra ett stiligt bestånd av stillfrö i vilket det också växte blåeld och oxtunga.

Styrkta av kaffet var det nu dags för strandfloran, samtidigt som den första regnskuren fick vissa att ta på regnkläderna.

Här fick vi bl a se åkervinda, gulmåra, hamnsenap, bitterkrassing, gul fetknopp, strandtrift och stiliga bestånd av marviol. Roland visade också två ganska ovanliga arter, nämligen välsk krassing och veijde (se bild).

Efter nästan tre timmar var det så dags att avsluta exkursionen, vi hade då sett ett 70-tal arter (se artlista här), med ett stort tack och en varm applåd till Roland för en lyckad dag.

Lördagen 26/5 – Förslåtter i Domedejla mosse

Hur vi än räknade fick vi det bara till fyra deltagare som mötte upp för förslåtter av vår äng på Domedejla mosse denna härliga försommardag. När vi kom fram till vår ”äng” konstaterade vi glatt att några redan slagit delar av den. Lite senare fick vi förklaringen då en förbipasserande hundrastare berättade att han tidigare under veckan sett en förskoleklass på ängen.

Vi började som vanligt med en snabbinventering av växterna och noterade 29 arter, varav en ny art, svartkämpe (Plantago lanceolata). Kanske har vi förbisett den tidigare?

Vi konstaterade också med glädje att det insådda lundgröet har etablerat sig bra och att kirskålen inte var lika dominerande som tidigare. Av de blommande växterna dominerade vitplister, humleblomster och hybriden mellan humleblomster och nejlikrot. Vi hittade också fina bestånd av Johannesört, mycket stinknäva och småvänderot.

Vi kom igång med slåttern och efter en dryg timmes intensivt arbete unnade vi oss en kort fikarast då vi kunde njuta av vacker fågelsång från svarthätta och härmsångare och beundra de praktfullt blommande hagtornen. Efter ytterligare en dryg timmas arbete hade både vi och ängen fått nog och vi avslutade arbetet nöjda och varma.

Uppdaterad artlista >>

Söndagen 6 maj 2012 – Fågelskådningens dag/Löddesnäs

Trots den kyliga morgonen var vi inte mindre än 22 deltagare som samlades på parkeringen vid Löddesnäs fågeltorn för att deltaga i Fågelskådningens dag, med Lars-Göran Lillvik som guide. Redan från parkeringen kunde vi njuta av dom bruna kärrhökarnas första uppvisningar och dessa fortsatte sen under hela vårt besök, inklusive den värmande fikapausen. Från parkeringen vandrade vi i sakta mak ut mot fågeltornet, medan Lars-Göran hela tiden upplyste oss om vad vi såg och hörde, en gulärla, några ladusvalor, en hussvala, några storskrakar, starar. På ängarna såg vi rödbenor, grågäss, strandskator, någon enstaka grönbena och tofsvipor. Viporna hade redan ungar, vilka vi kunde beundra genom tubkikaren.

Ute i vassarna såg vi sävsparv och sävsångare och över ån sågs både fisktärna och småtärna elegant sväva fram på spaning efter fisk. Vid åkanten vilade ett småskrakepar medan en drillsnäppa vippade fram i sitt födosök. Lars-Göran spanade in en liten grupp skärfläckor längre ut i bukten. Några hämplingar och en ensam ängspiplärka passerade medan vi fikade.

Detta var ju Fågelskådningens dag så den överdådigt blommande kabblekan, eller mandelblomman, eller den mer anonyma ängsbräsman eller den lilla knippfrylen förbigicks med tystnad.

Vi vandrade också en liten bit söder ut från parkeringen och såg och hörde en flock ejdrar, mest gudingar, men en och annan åda ute mot Lödde kar. Här såg vi också – för många av oss – årets första tornseglare. Ute över vassarna såg vi också några skäggmesar göra några snabba uppvisningar innan dom åter gömde sig nere i vassen.

Som avslutning gjordes ett snabbt besök till Strömnäs där vi fick se en stilig uppvisning av ett par pilgrimsfalkar på jakt efter småtärnor och rödbenor. Ute över våtängarna hann vi se två svartsnäppor, som strax försvann, troligen skrämda av pilgrimsfalkarna. Här hörde vi också järnsparv och rödhake.

Strax efter 11 avslutade vi exkursionen nöjda och fulla av intryck och då hade vi sett 44 fågelarter.

Billebjer/Naturkväll 25 apr 2012

Ett något hotfullt moln dröjde kvar i riktningen mot Billebjer, och det regnade så smått på vägen dit. Men när vi kom fram strax efter 18.30 bröt molntäcket upp, och vi fick en riktig toppenkväll inte minst med tanke på stämningen, lugnet och vyerna från, och medhavd kvällsfika på toppen av bergknallen Billebjär! Vi tog oss också ner till den lilla sjön, ett tidigare stenbrottt, som nu bitvis var vackert inbäddad av vitsippor

Efter att vi lämnade P-platsen i SO mötte vi genast backsippor i blom, även om de var något hopkrupna efter regnandet. Mandelblommor lyste vita, på väg att slå ut i blom. Olika frylen och slånbär var långt komna, och senare mötte vi även utslagna gullvivor och vitplister. Floran är mycket artrik i området som inrymmer både hed och hagmark, lövskog, vatten och berghällar. Ändå är reservatet bara 38 ha stort, ungefär som Dalby Söderskog. Också många arter av lavar finns att se, bl.a. upptäckte Lars-Göran Blemlav på en trädstam. En en väckte mycket uppmärksamhet, då den hade stora påväxter av någon orange gelérost (Gymno-sporangium).

Fågelsång kunde vi också njuta av, ex. bofink, lövsångare, gransångare, rödhake, svarthätta, järnsparv och någon trast. Gulsparv och hämpling syntes och hördes, och en fasan gav sig tillkänna.

Vi var 10 deltagare med på turen, och vid 20-tiden var vi tillbaka vid P – glada och nöjda och också lagom ”motionerade” efter promenerandet på stigarna som går både upp och ner!

Bild: Billebjerbacksippor, fotograf Bengt Carlsson

Habo camping 12 apr 2012

Vårkväll i form av naturkväll med naturskyddsföreningen vid kustavsnittet vid Habo camping lovar alltid gott. Och kvällens fågellista blev omfattande med minst 30 arter! Först visade sig sädesärlan, och sist i raden av upplevelser var taltrasten som hördes när vi var tillbaka vid 20-tiden vid parkeringen.

14 personer mötte upp när vi samlades kl. 18.30. God guide, som alltid, var Lars-Göran som inte missade en fågel, men också berättade om bl.a. Alkärret vi passerade. Området kommer att bli ett naturreservat, inte minst p.g.a. unika biotoper för ovanliga spindelarter! Av blommor syntes bara tussilago, men löktrav och skelört på väg upp identifierades också. Mer synliga var mer el mindre stora träd av salix och poppel, balsampoppel bl.a.

Här är några av ”kvällens fåglar”: gräsand, knipa, småskrake, gravand, strandskata, bläsand, stjärtand, ejder, bergand, vigg, större strandpipare, skäggdopping, snatterand, rödbena, smådopping, sjöorre, kricka, sothöna…

Kvällen var ovanligt fin; lugn men lite småkylig, fast alla tinade när solen till slut sken upp i en rödskimrande solnedgång!

Årsmöte torsdagen den 15 mars

Årets årsmöte, eller kanske efterföljande bildvisning, hade lockat 20 medlemmar till Strandkyrkan. Sedan Lars-Göran hälsat alla välkomna och förklarat årsmötet öppnat gick årsmötesförhandlingarna som vanligt gesvint.

Lars-Göran Lillvik omvaldes till föreningens ordförande. Omval blev det också för de flesta styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer, men också ett nyval, nämligen Thomas Grahn som styrelsesuppleant.

Lars-Göran gav en kort presentation av föreningens arbete under 2011 och kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna förvaltningsåret, sedan dom hört revisorernas berättelse

 

Efter årsmötet fick vi en uppfriskande fika innan det var dags för kvällens höjdpunkt – en bildresa till Indien och Nepal med Dan Malm.

Dan berättade till sina bilder om en Läs & Res-resa januari 2011. Första delen av presentationen ägnades åt kulturella upplevelser under hela resan, stiliga tempel, snöklädda berg, ej 5-stjärniga hotell, miljöer som visade en levnadsstandard skiljd från vår, ovanliga religiösa ceremonier och trängsel. Var man än rörde sig var man omgiven av människor!

Efter den kulturella delen fick vi se naturbilder och bilder på fåglar av alla de slag, krokodiler, apor, mungos, och TIGRAR!

Dan avtackades med blommor och varma applåder från alla engagerade åhörarna.

Strax efter nio lämnade vi nöjda Strandkyrkan efter en lyckad kväll

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.