Utflykter/referat 2010

Lördag den 4 december- Julpromenad och Jullunch

Till årets julpromenad med styrelsemedlemmar, funktionärer och programutdelare samlades tretton personer och en hund för promenad i Alnarpsparken och Alnarps Västerskog.

Även i år leddes promenaden av Lars-Göran, men till skillnad från tidigare år fick vi nu pulsa fram i ett decimetertjockt snötäcke. Vi beundrade många ståtliga träd med konstiga latinska namn och såg en hel del fåglar (glada, ormvråk, sparvhök, stenknäck, rödvingetrast mm.).

En blodig slaktplats där en hare tagits av en räv syntes tydligt i snön.

I södra Västerskog upptäckte vi små plastpåsar som lämnats kvar bland träden, elevinstallationer upplyste Lars-Göran oss om.

Promenaden avslutades med en snabb tur till Lomma strand nedanför Blå Caféet för att kolla in sjöfåglar. Vi såg bl a en ensam storspov och ett hundratal bläsänder.

Alla utom hunden samlades sen på Blå Caféet för den traditionella jullunchen, som avnjöts under god stämning.

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin avslutning på 2010 och ett bra 2011 med

En God Jul och ett Gott Nytt År!

Bildvisning – Torsdag 11 november 2010

Vi var ett 20-tal personer som samlades i Strandkyrkan för kvällens bildvisning med fika.

Arrangemanget gjordes tillsammans med Kävlingekretsen och det var också Ingemar Gröön som började med att visa bilder från en tur till Grönlands västkust i slutet av april. Vi fick höra om jakt på myskoxar, se bilder på slädhundar och några enstaka fåglar men mest isberg. Vi fick se vackra bilder på magnifika helvita isberg som sakta, men okontrollerat rörde sig i hamnområdet, men också isberg som tippat och visade upp sin svarta undersida av krossat berg, som glaciären samlat upp under dess långsamma färd över Grönlands berggrund.

Efter Grööns bilder var det dags att värma upp oss med lite fika, varpå det var dags för Lars-Göran att visa sina naturbilder från kommunen.

Vi fick se många vackra fågelbilder, men också rävungar, igelkott och fina bilder från föreningens många aktiviteter, allt ifrån strandstädningen i mars till Höje å vandring i oktober.

Bengt visade sen ett antal bilder på vilda växter från tidig vår till december. Några av bilderna var från föreningens slåtter i Domedejla.

Som avslutning fick vi uppleva en resa med Carl-Gustav genom alla Mellanamerikas stater, från Panama i söder till Honduras i norr, med avslutning i Belize. Vi fick se tropiska växter, färgsprakande fåglar (som Lars-Göran kunde namnet på), vackra vyer, myllrande städer och byar, turister badande i swimmingpooler och i Karibiska havets böljor.

Mättade på intryck avslutade vi kvällen vid halvtiotiden.

31:e Oktober – vandring längs Höje å

En helt fantastisk söndag med sol och vindstilla 13-14gr varmt. 28 personer tog bussen från Lomma till Värpinge, där vi började vår vandring utefter ån. Det var ganska blött i markerna, men det gjorde inget när det dök upp så mycket intressant både på fågelfronten och av andra djur och växter.Det första vi såg var en flock med vitkindade gäss. Snart hördes en gärdsmyg i snåren och senare hörde vi domherre och kungsfågel. Fortfarande fanns en del växter kvar tex. jordrök, revormstörel, lomme och hampdån.
En av deltagarna från Lund visade en vargspindel, en liten helsvart som inte gör några nät utan jagar sitt byte direkt. Vi hittade också grävling och rävgryt. Rådjur dök upp på lite avstånd medan hararna var mera orädda.Kor och tjurar fanns på plats som vanligt, men det hindrade oss inte från att gå vidare. Högt uppe i skyn såg vi stor fladdermus.Plötsligt hördes ett skrik från en av de kvinnliga deltagarna ” Hjälp jag har en fladdermus i håret!” Det var falskt alarm. Det var bara något från ryggsäcken som spökade.Nu närmade vi oss Kanikdammen med sina tusentals fåglar. Tex stora flockar av tofsvipa. Dessutom knölsvan, bläsand, krickand, smådopping, enkelbeckasin, skedand, ljungpipare för att nämna några. Tillbaka i samhället igen var vi överrens om att dagen varit lyckad och vi hade sett totalt 35 olika fåglar, många växter mm. Önskemål fanns att turen skulle göras om till våren.

Söndag 3 oktober – Vandring Löddesborg

Strax efter halv tio startade vi vår promenad från parkeringen vid Löddesborgs. Det var nästan molnfritt, lite kyligt och en stark sydlig vind, som tilltog efterhand, men det regn som varnats för såg vi aldrig till. Vår lilla skara på sex personer och en hund startade mot syd för att sen följa kusten mot ost. Redan efter några hundra meter hade vi sett den första flocken ljungpipare som pilade fram i skyn med snabba kast för att visa upp dom solbelysta vita undersidorna. Under hela resten av promenaden såg vi sen större och mindre flockar obeslutsamt dra fram i skyn.

Vi såg endast enstaka blommande växter som blåklocka, trift, femfingerört, rödklint och åkervädd så att hösten är kommen märktes tydligt. Vi fikade i lä av en betongbunker och med utsikt över havet. En ensam prutgås och några sena gluttsnäppor flög förbi och på vattnet såg vi flockar av bläsand, knipa, kricka och gräsand och ute på stenarna mest trutar och skarv.

Över strandängarna såg vi lärkor och ryttlande tornfalk och på avstånd såg och hörde vi flockar av gäss.

Efter fikat fortsatte vi förbi Vikhög och fram till Salviken, där sandrevlarna dominerade i lågvattnet. Långt borta i norra viken kunde vi urskilja trutar, grågäss och skarv och flockar av tofsvipor och ljungpipare.

Ute på fälten såg vi några rådjur och när vi närmade oss skogsdungen vid Löddesborg några ormvråkar och en sparvhök. Hela tiden såg vi stora flockar av grågäss och vitkindade gäss som rörde sig på avstånd.

Trots den ihärdiga vinden var vi ändå nöjda med promenaden, när vi strax efter tolv lämnade parkeringen för hemfärd.

Lördagen 25/9 – Efterslåtter i Domedejla mosse

Regnet hade nyss upphört och det var fortfarande helmulet men ganska milt när fyra tappra mötte upp för årets sista ansning av vår ”äng”.

Vi började med en snabb inventering och dom enda blommande växter vi såg var några exemplar vitplister, flera bestånd äkta johannesört, enstaka bergdunört, ett antal blekbalsamin och älggräs. Jättebalsaminen, som vi ihärdigt bekämpat, växte frodigt i stora bestånd kring våran äng. När vi avslutade inventeringen hade vi noterat 19 arter, de flesta bestämda endast på bladformen.

Under arbetets gång och under fikapausen hörde vi och såg bl a svarthätta och sparvhök.

Vi hittade också en stilig strimlus (Graphosoma lineatum), som tillhör släktet skinnbaggar.

Tack vare vår fina insats vid slåttern i augusti kunde vi nöjda avsluta arbetet redan halv ett.

Torsdag 9 september – Naturkväll

Vi var sex som mötte upp vid Habo Ljung för höstens första Naturkväll och hälften kom cyklandes. Redan innan vi hunnit lämna parkeringsplatsen fick vi syn på kvällens första lärkfalk. Vi vandrade i sakta mak ner mot stranden och trekantsdammen och vi kunde konstatera att arbetet med att röja upp i Alkärret startat och att en ny vattenspegel hade skapats där vassen tidigare växte tät. Vi beundrade ett stiligt bestånd av strandmolke, där den växte mer än manshög bland vass och klibbal. En sparvhök pilade förbi, sedd endast av Lars-Göran.

Vid Trekantsdammen ställde Lars-Göran upp tubkikaren (se bild) och vi kunde beundra bl a gråhäger, skedand, kricka, vigg och sothöns. I luften pilade svalorna förbi, mest ladusvalor och hussvalor, men också en och annan backsvala. Hela tiden såg vi plogar av gäss dra förbi, tämligen jämnt fördelade mellan kanadagäss, grågäss och vitkindade. Vi såg några ensamma sädesärlor springa omkring i strandkanten och ute på vattnet mest skrattmås och trutar. Lars-Göran visade oss en trolig Kaspisk trut, som simmade i närheten av gråtrutarna en bit utanför strandlinjen.

I strandkanten växte stiliga bestånd av marviol och en bit ovanför strandvallen stiliga bestånd av sandvita. I skydd av strandvallen intog vi vår fika, innan vi avslutade med en snabb promenad norrut utefter strandstigen, där vi såg ännu mer marviolbestånd och några enstaka bestånd av nattskatta. Hotande regnmoln närmade sig från syd, det blev kyligare och det började skymma. Strax före åtta avslutade vi exkursionen och förhoppningsvis hann våra cyklister hem före regnet.

Lördagen 7/8 – Slåtter i Domedejla mosse

Vi var inte mindre än sju deltagare, med ett åldersspann från 6 till 70+, som mötte upp för slåtter av vår äng på Domedejla mosse strax efter kl.10. Solen lyste från en lätt molnig himmel och det artade sig till ännu en varm sommardag. Den torra sommaren hade inneburit att grönskan inte var speciellt frodig, men det hindrade inte Lars-Göran att påbörja liandet, medan några av oss gjorde en snabbinventering av de vilda blommorna och kunde notera 29 arter.

På den nedre ängen dominerade fortfarande älggräset, men fackelblomstern förekom också i riklig mängd liksom snårvindan. Vi hittade också ett stort bestånd frossört och i trädskuggan två stora bestånd av blekbalsamin tillsammans med stor häxört. Några stiliga bestånd av äkta johannesört blommade både på den övre och nedre ängen och vi kunde avnjuta både hallon och blåhallon. Jättebalsaminen växte fortfarande ganska rikligt trots våra ansträngningar att decimera den.

Sedan inventeringen avslutats anslöt vi oss till arbetsstyrkan och vi sex räfsare lyckades nu hålla jämna steg med liemannen. Fågelsången var sparsam, men vi hörde en lövsångare och skrikande sparvhöksungar, vilka vi lite senare såg skruva högt i skyn. Över ängen flög mängder av trollsländor och på nära håll kunde vi beundra en mosaikslända. Vi hittade också en stilig vanlig padda (Bufo bufo) som väckte stor beundran när den visades upp av arbetslagets yngsta medlem.

En kort fikapaus unnade vi oss innan vi nöjda avslutade arbetet strax före kl.13.

 

22:e Juli

Trots den fina julikvällen var vi bara 6st som torsdagen den 22:e gick ” Gröna slingan” igenom norra Bjärred. En sträcka på 6.5km bla genom Domedejla, villaområden och längs med havet.Det var en fantastisk sommarkväll med varma vindar.Vi tittade bla på Kolerakyrkogården . Det finns ett rikt urval av växter bla jättebalsamin, springkorn, backlök,pestskråp, parkslide mm. På biblioteken finns en utmärkt karta och beskrivning av ”Gröna slingan”. Vi uppskattade nog mest vandringen längs med havet där vi också passade på att fika.

De vilda blommornas dag, söndagen den 20 juni 2010

Årligen anordnas De vilda blommornas dag i hela Norden.I Sverige och i Lomma är det 9-de året som naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred
står som arrangör och liksom tidigare år var det Roland Svensson som var vår kunnige guide.
Vi var ca 50 intresserade personer som deltog och vi tittade på växter som har etablerat sej vid den nya dammen intill den Östra dammen vid Lomma kyka.
Roland har tidigare hittat ca 130 olika arter från 32 växtfamiljer där. men under de tre timmar som guidningen varade hann vi bara med en liten
del. Trots det fann vi nästan 70 olika arter.
Det blev en givande förmiddag med många för mej nya arter att försöka komma ihåg till nästa gång man stöter på dem.

Torsdag 20 maj 2010 – KALKBROTTET I LIMHAMN

Onsdagen den 20:e maj var vi 40 pers. som deltog på en guidad tur i kalkbrottet på Limhamn. Det var en otroligt fin försommarkväll Vår guide var Karin Nilsson från Gatukontoret i Malmö. Naturmiljön [i1] i kalkbrottet är dramatiskt, och förekomsten av kalksten ger speciella förutsättningar för växt- och djurliv. Brottet är c:a 60 m djupt. Vi var nere på 40m. Det är bara speciella turer som går ända ner. Kalkstenen är av 2 sorter. Överst ett 15 m tjockt lager av vad man kallar Köpenhamnskalksten och därunder Limhamnskalksten. Lagren i botten bildades i ett tropiskt hav för 60 miljoner år sedan. Därför finns det fossil av bl.a. sjöborrar och krokodiler, och Karin visade oss små hajtänder. Man har brutit kritkalk mellan 1870-1974. Luftfuktigheten är hög i området eftersom det hela tiden sipprar in vatten genom kalkberget. Det som kommer in från väster är salthaltigt Det finns en vattenreservoar med sötvatten där det sägs att det finns en gammal ål med en diam. på 13cm och 1.30 m lång! 75l vatten/sek pumpas upp ur kalkbrottet.

Det finns bl.a. pilgrimsfalk, berguv(som häckar i de gamla byggnaderna), tornfalk, brun kärrhök (4 par), häckande korp, gråhäger, änder och gäss, hussvala och tornseglare.

Man har hittat 400 arter av skalbaggar, mindre kustflickslända m.fl. sländor. I vattensamlingarna finns småspigg, vattensalamander och sist men inte minst den sällsynta grönfläckiga paddan. Det förekommer också rådjur, grävling, räv och hare.

Växtligheten består bl.a. av skogsklematis, havtorn, vit sedum, färgreseda, ängsnycklar och den sällsynta kalkkrassingen, som normalt växer på Öland och Gotland. Skålsvampar (50 olika arter), trivs också i den specifika biotopen.

Efter 2 tim var vi väldigt nöjda med vad vi hade fått se och höra av vår kunniga guide. Intrycken av den speciella atmosfären och tystnaden nere i brottet fanns kvar ett bra tag!

 

Lördagen 29:e April – Förslåtter i Domedejla mosse

I år var vi fem deltagare som mötte upp för förslåtter av vår äng på Domedejla mosse denna lite kyliga försommardag. Kylan och det myckna regnandet under maj hade inneburit perfekta betingelser för kirs och älggräs, som dominerade den kraftiga grönskan. Den kyliga våren gjorde att antalet blommande växter var litet, inte ens hagtornet hade börjat blomma. Av de blommande växterna dominerade humleblomster och småvänderot. Även i år hittade vi hybriden mellan humleblomster och nejlikrot och på den övre ängen att litet bestånd gullvivor och ett (!) blommande exemplar av stinknäva. För att undgå Lars-Görans lie fick inventeringen göras snabbt och många av de totalt 28 arter vi noterade hade ännu inte börjat blomma, men kunde identifieras på sina blad.

Jättelokan, som vi trodde vi utrotat, växte fortfarande både i nordöstra och nordvästra hörnen av ängen.

För att få upp lite värme kom vi snabbt igång med slåtterarbetet och efter en dryg timmes intensivt arbete unnade vi oss en kort fikapaus då vi kunde njuta av lite fågelsång från härmsångare, törnsångare och lövsångare. Vi hörde också svarthättans varningsläte.
Efter ytterligare två timmars arbete sinade krafterna hos de äldsta deltagarna så vi avslutade trots att den nedre ängen inte var helt slåttrad. Vid slåttern den 7 augusti hoppas vi på fler blommande växter och på större uppslutning!

 

Söndag 16 maj – Vandring Löddesborg

Strax efter halv elva startade vi vår promenad från parkeringen vid Löddesborgs. Trots gråvädret – men det regnade i alla fall inte! – kylan och blåsten var vi inte mindre än 15 förhoppningsfulla deltagare som startade promenaden söderut, mot havet på spaning efter vårtecken i skyn och på marken.

Mycket tack vare Lars-Görans goda syn och tränade hörsel hade vi snart spanat in både gulärla, ängspiplärka och en lärkfalk som skrämde ett jättegäng ladusvalor. En stilig brun kärrhökshanne svävade länge fram över markerna. In mot åmynningen såg vi bl a skärfläcka och småskrak. En stenskvätta, för många årets första, visade upp sig snyggt.

Väl ute på strandängarna kunde vi beundra stora bestånd av backsippor, som tack vare den kyliga våren fortfarande stod i full blom, ja inte ens alla slagit ut. Mandelblommen var också riklig, men all triften var ännu bara i knopp. Fikat intogs redan vid första bunkern, där vi hittade både lä och bra med sittplatser och till och med ett bord. Från fikastället kunde vi beundra ett 30-tal ejderungar under uppsikt av ett 10-tal vuxna, varav tre gudingar. Över havet såg vi ett 10-tal dvärgmåsar dansa fram över vattnet.

Vi fortsatte vår vandring mot Salviken via Vikhög. Stora sträck av vitkindade gäss sågs i sina böljande plogar på väg mot häckningslokaler norrut. Ladusvalorna som flitigt flög över vattnet vilade emellanåt i prydliga rader på taggtrådsstängslet. En hämpling jobbade flitigt och visade upp sig för alla som ville. Vi hittade blommande jordreva, rödplister, vårklynne och backtrav.

Väl framme vid Salviken stannade vi en bra stund för att i tubkikaren beundra bl a alla skärfläckorna och de trötta myrspovar som vilade på revlarna. Vi såg också några storspovar, brushanar, en småtärna, en ensam dvärgmås och förstås sådant som strandskator, rödbenor, småtärnor och gravänder. Vi kunde också senare beundra en ung havsörn på nära håll.

Efter tre timmar avslutade vi nöjda vandringen och konstaterade att våren har långt kvar.

LÖDDESNÄS – torsdagen 6 maj 2010

Vi var 10 personer som först styrde stegen mot fågeltornet inne på naturreservatet. Under promenaden noterade vi att både mandelblom och trift nästan var i blom. Men i den ostliga vinden och det kyliga vädret var det inte så mycket aktivitet av fågel. Bättre och skönare kändes det när vi i stället förflyttade oss söderut och fick skydd av trädsamlingarna. Cirka 20 fågelarter kunde vi ”kika in”, bl.a. starar, tofsvipor, ett större antal storskarvar som satt uppradade på Lödde Kar, många skrattmåsar, fiskmås, brun kärrhök, småskrake, strandskata, häger, några tärnor, knölsvan var det gott om. Lövsångaren var den enda som sjöng för oss. Efter en trivsam fikasittning, kände vi oss ändå mycket nöjda med kvällen, och på hemvägen kom sedan någon solstråle som så småningom försvann i en fantastiskt färgstark solnedgång.

Söndagen den 18 april Lundåkrabukten.

Tillsammans med Kävlingekretsen vandrade vi längs kusten vid Sjöbobadet, numera omdöpt till Barsebäcks strand.
Vi var 13 personer och 2 hundar som i soligt men lite blåsigt väder kunde spana in totoalt 33 fågelarter.
Bland sjöfåglarna såg vi gräsand, gravand, bläsand, kricka, småskrake och ejder. Länge spanade vi efter skärfläcka och större strandpipare
och till sist kom ett par skärfläckor och flög förbi och en större strandpipare landade en kort stund på en sandrevel.
Vi såg också ljungpipare, strandskata,tofsvipa och storspov.Förutom trutar. måsar och de vanligare småfåglarna fick vi också se tornfalk,
sparvhök och brun kärrhök.

Årsmöte och trollsländor den 18 mars

Om det var årsmötet eller trollsländorna som lockade mest vet jag inte, men inte mindre än 24 medlemmar deltog i mötet. Årsmötesförhandlingarna gick som vanligt gesvint sedan även mötesordföranden uppmärksammat att Henrik kommit med en ny dagordningslista.

Sedan styrelsen beviljats ansvarsfrihet kunde Lars-Göran Lillvik omväljas till föreningens ordförande. Omval blev det också för övriga styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer.

Efter årsmötet bjöd föreningen på fika innan det var dags för Eva Clarin att berätta om trollsländor i kommunen. Vi fick lära oss mycket om dessa gracila varelser. Dom gillar sol och värme och vindstilla, så är det kallare än 20 grader och mulet är utsikterna att hitta några trollsländor liten. Snabba är dom också, kan komma upp i hastigheter på 30 km/h och sländorna kan bli flera månader gamla, så några dagsländor är det inte. Som larver lever dom dock betydligt längre och kan förbli i larvstadiet i upp till 4 år, men ett år är det vanligaste i Skåne. Promenerar gör dom inte heller utan sina ben använder dom bara att gripa sina byten med eller hålla fast sig med.

Trollsländorna är bundna till vatten och Eva har inventerat de flesta större dammar, våtmarker och vattendrag från Spillepengen i söder upp till Habo Ljung i norr. Vi fick se många vackra bilder på trollsländor som Eva hittat vid sina inventeringar bl.a. blå jungfruslända, flodflickslända och röd flickslända.

Eva avtackades med blommor och en varm applåd.

Som avslutning gjorde Lars-Göran en bejublad bildexposé över det gångna årets exkursioner.

Vi kunde återuppleva vandringen utefter Höje å, Bivråkens dag i Falsterbo, örnexkursionen till Fyledalen och mycket, mycket mer.

Strax efter halv nio lämnade vi nöjda Strandkyrkan efter en lyckad kväll.

 

Holkrensning i Alnarp den 6 mars.

 En lite kylig morgon med sol och blå himmel, satte 9 personer igång med att rensa holkarna i västerskog.De flesta hade varit bebodda under året. Vi hittade b.l.a. ägg av blåmes och talgoxe, även ett getingbo och en död talgoxe. Vi satte upp 5 nya holkar, dessa fick ersätta några holkar som var i dåligt skick eller ramlat ner. Fåglar som var i vår närhet var b.l.a. en glada, grönsiskor, vitkindade gäss och talgoxar. Vi hade besök av Sydsvenskan som gjorde ett trevligt reportage.

Fyledalen 14 februari 2010

Fyledalsutflykten 2010 blev alldeles extra minnesvärd med ett fantastiskt vinterlandskap och ett snödjup på över 25cm. Vissa vägavsnitt i de öppna och backiga omgivningarna imponerade med de bitvis väldiga snövallarna vid vägsidorna. Turligt nog hade nu vinden lagt sig, och temp. höll sig kring -2°. Himlen var mest gråtonad, och i kombination med snön var det ett bra läge att studera djurlivet i omgivningarna. Vi fick tillfälle att följa (minst) tre rävar, som strosade och nosade runt på den motsatta sidan av dalen. Där kunde vi också iaktta ett 15-tal vildsvin och ett 10-tal dovhjortar!

Det blev också lyckosamt med fågelobsarna, tot. omkring 20 arter. Flera rovfåglar visade upp sig, flera havsörnar och även kungsörn, många glador, ormvråk och en blå kärrhök. Andra fåglar vi såg var korp, kråka, större hackspett och mindre korsnäbb, fiskmåsar, gräsand, storskarv, storskrake, en stor flock med steglits, entita, talgoxe, koltrast, domherre/fru, nötväckor hördes, och en björktrast gjorde oss sällskap när vi höll fika på snötäcket – på samma plats och tidpunkt, där andra år gräset nästan börjat spira!!

På hemvägen ”mellanlandade” vi vid fågeltornet på Vombs ängar. På vägen dit uppmärksammades en gråhäger som såg frusen ut, ..kan inte vara lätt att hitta föda denna vinter!! Vid Vomb kunde vi strax sikta ett par vildsvin! Men av fågel syntes bara ett 20-tal grågäss och 5 sångsvanar.

Kl. 15 var vi/flertalet åter vid startpunkten i Lomma. Alla 17 deltagarna var mycket nöjda med vad vi fått uppleva, inkl. trevligt sällskap!! Tack för det!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.