Utflykter/referat 2009

Bildvisning 12 november.

Till kvällens bildvisning hade vi bjudit in naturfotograf Göran Gustavsson från Österlen.
Drygt 30 personer kom för att höra Göran berätta om Fyledalens hemligheter.
Tillsammans med jättefina naturbilder fick vi uppleva naturens skiftningar under ett helt år. Vi fick se bilder på skogens
djur såsom kronhjort och vildsvin. Fåglar, allt från havsörn till blåmes, fjärilar och bilder på både vanliga och ovanliga växter.
Görans vackra bilder och berättelse gjorde oss nyfikna på att utforska Fyledalen inte bara på vintern som vi brukar göra
utan även vid andra årstider.En mycket trevlig kväll.

Söndag den 6 december – Julpromenad och Jullunch

Till årets julpromenad med styrelsemedlemmar, funktionärer och programutdelare samlades femton personer och tre hundar för promenad i Alnarps Västerskog. Dom flesta kom i tid, medan andra kom alldeles för tidigt.

I år började promenaden i den norra delen av Västerskog, den som anlades 1998, under sakkunnig ledning av Lars-Göran. Vi kunde beundra, hur man genom tätplantering av olika trädbestånd av bl.a. fågelbär (Prunus avium), poppel, björk, ek, antingen i monokulturer eller blandbestånd, skapat raka, högvuxna pelarsalar. Vi kunde också se hur askskottsjukan brett ut sig i Västerskog.

Det var mulet och lite blåsigt och för att inte frysa höll vi ett högt tempo och efter ett tag var gruppen försvunnen för eftersläntraren. Efter att ha irrat i den södra delen i Västerskog jagandes hundskall gav jag upp och återvände till bilarna. Resten av gruppen hade tittat på fler träd och en hel del gäss, men annars inget speciellt.

ALLA samlades sen på Blå Caféet för den traditionella jullunchen, som avnjöts under god stämning. Marianne, antal medlemmar vid årets början var 491 (283 full/208 familj) och inget annat, alltså nästan 2,5 % av kommunens innevånare!

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ser fram mot ett Gott År 2010!

Söndagen 18:e Oktober

 Söndagen den 18:e okt var vi 13 st som steg på bussen i Lomma öch åkte till Värpinge Trollesbacke. Därifrån gick vi på norra sidan av ån tillbaka mot Lomma.Vi såg harar, rådjur och en massa fåglar.Det var ett härligt höstväder med strålande sol och ingen vind och vid Kanikdammen var det stora flockar av ljungpipare som glänste som silver i solskenet. Det fanns också gäss och sångsvanar.Vi var några som tvekade att gå vidare när det stod en tjur framför oss men Lars Göran var modig och lotsade oss förbi kreaturen.När vi närmade oss Lomma kyrka såg vi en trädlärka som gottade sig i solen. En mycket trevlig vandring.

Efterslåtter i Domedejla – Lördag 3 oktober

Metrologerna hade lovat mulet, blåsigt och ihärdigt regnande och dom hade spått rätt. Efter en snabb inspektion av vår slåtteräng konstaterade jag att den ej behövde slås och föreslog därför att avbryta slåttern. Då jag var ensam godkändes förslaget enhälligt, varefter jag cyklade hem.

Matsvamp i Vombs fure – Söndagen 27 september

Som vanligt hade svamputflykten lockat många förväntansfulla deltagare trots det lite gråmulna vädret. Så det var en brokig samling på inte mindre än 19 personer och två hundar som vid halv elvatiden anlände till Vombs fure. Den torra sensommaren hade skruvat ner förväntningarna, så några större svampskördar kunde vi inte hoppas på, men en trevlig skogspromenad borde vi få. Efter en kort introduktion av Eva-Lou spred gruppen ut sig och efter en stund tycktes alla vara försvunna, men då det var dags för fika återsamlades nästa alla bara efter några korta visselsignaler. Alla visade stolt upp sina fynd och medan fikat intogs gjordes en gemensam identifiering av svampskörden. Det var en hel del soppar som smörsopp, Karljohansvamp (stensopp), brunsopp, björksopp, eldsopp och kremlor och ännu fler som klassades som otjänliga, men ännu inga kantareller.

Efter fikat fortsatte vi ytterligare en stund, nu i granskog och vissa hade turen att hitta lite kantareller och blodriskor. Vi hittade också en hel del intressanta fynd som rottryffel och krusig blomkålssvamp.

Vid halv tvåtiden återsamlades vi vid bilarna och efter att ha tackat Eva-Lou med en varm applåd avslutade vi nöjda utflykten.

Vandring Löddesborg – Söndag 13:e September

Strax efter halv tio startade vi vår promenad från parkeringen vid Löddesborg. Vi var sex deltagare, som ganska omgående utökades med två senkomna. Det var höst i luften och regnmolnen tornade hotfullt upp sig och det blåste från nordväst. Vi styrde stegen mot Salviken och hade snart passerat Löddesborgs gods. Redan när vi kom ut ur skogsdungen och spanade ut mot Salviken såg vi de första jätteflockarna med ljungpipare som likt myggsvärmar pilade fram i skyn. Stora flockar av tofsvipor såg vi också och flera flockar av grågäss och vitkindade gäss anlände från fälten inåt land.

En trädpiplärka, som vi skrämde upp slog sig ner i en bok där den snällt lät sig beundras av alla genom Lars-Görans tubkikare. På vägen ner mot Salviken stannade vi ofta för att beundra både fåglar och växter.

Fikat intog vi sittande på en vall av ilandfluten bandtång och i lä av strandrågen. Det kom några regnstänk, lagom många för att få några att ta på regnkläderna och tillräckligt för att locka fram en stilig regnbåge. Ett par gluttsnäppor lät höra sina tju-tju och en fiskgjuse sträckte ut över sundet vid Barsebäck och försvann i skyn bland turkosa moln.

Ute på sandrevlarna och utefter strandkanterna upptäckte vi bl.a. storspov, strandskata, större strandpipare, kärrsnäppa och myrspov på födosök.

Tack vare Lars-Görans skarpa syn och goda hörsel kunde vi upptäcka en rödstrupig piplärka och lite senare en pilgrimsfalk. Vi hade tidigare beskådat glada, ormvråk, fiskgjuse, brun kärrhök och tornfalk.

Vi fortsatte vandringen utefter strandkanten på den blottlagda havsbottnen och vidare ut på strandängarna syd om Vikhög. På de vackert formade strandvallarna av bandtång växte strandmållor, som redan fått vacker höstfärg. Vi såg också kraftiga bestånd av marviol och den vackert ljusgula åkermolken. På en senblommande trift satt en guldvingfjäril och gungade i vinden. Under hela vandringen kunde vi se stora flockar av ljungpipare högt i skyn.

Vi kunde också njuta av höstfloran på strandängarna och vi såg bl.a. cikoria, gulsporre, gulmåra, blåklocka, blodnäva, malva, trift, téveronika, åkervädd, småhaverot och rödklint.

Efter fyra timmar avslutade vi nöjda promenaden i förvissningen om att detta måste vi göra fler gånger.


Bivråkens dag i Falsterbo – Söndagen den 30 augusti

Vi var åtta deltagare, varav två från Kävlinge, som strax före nio var framme vid Nabben. Det blåste kraftigt från sydväst, men de utlovade regnskurarna hade ännu inte visat sig. Småfågelsträcket, som var ganska svagt, dominerades av piplärkor, gulärlor, hussvalor och ladusvalor. På sandrevlarna på Måkläppen rastade en hel del vadare och bland kärrsnäppor och större strandpipare kunde Lars-Göran identifiera en myrsnäppa. Något rovfågelsträck kunde vi inte se, men enstaka bivråkar, några sparvhökar och en brun kärrhök såg vi.

En haltande myrspov väckte viss uppmärksamhet, där den tog sig fram jämte kustpipare och storspov. Ett gäng kentska tärnor tryckte på en sandrevel och i grundvattnet intill Måkläppen sågs några gluttsnäppor ivrigt strutta omkring på födosök. Första fikan intogs strax efter tio i lä av ett stort nyponrossnår och strax kom dom första regndropparna och vi tog oss skyndsamt tillbaks till bilarna och färd till Ljungen där mer än 1200 andra skådare redan fanns på plats.

Vädret hade åter blivit fint och vi fick se en hel del små skruvar av bivråk, några enstaka fiskgjusar, lärkfalkar och ormvråkar. Hela tiden pilade ladusvalor, hussvalor och tornseglare förbi. Efter ytterligare en fika och en kort regnskur bröt vi upp strax efter ett efter en ganska bra skådardag då vi räknat in 45 fågelarter.

 

Nybörjarkursen i botanik blev åter en succé!

Nybörjarkursen i botanik, som startade den 22 april och avslutades den 26 augusti efter sju träffar, lockade inte mindre än 12 flitiga deltagare. Under ledning av vår entusiastiske kursledare Roland Svensson, försynt understödd av Lars-Göran Lillvik, har vi på ett eller annat sätt behandlat inte mindre än 170 växter, som vi beskådat eller samlat in för examinering på Alnarpsparkens blomsterängar, ruderatmarker och parkeringsplatser, förutom dom som Roland samlat in från sin kolonilott.

Vi har fått lära oss begrepp som allmänt och enskilt svepe, stipler, snärp, bladöron, foderblad, parbladigt, handnervigt och mycket, mycket mer, allt som behövs för att examinera växter.

Vi vet nu att ett aspfrö väger mindre än 0,1 mg och att frön från en enda asp kan skapa bestånd på 80 ha, att källfräne sålts på torget i Lund för dess höga vitamininnehåll och att strandfräne är ett räligt ogräs som förökar sig vegetativt och att även minimala rottrådar räcker för att skapa nya plantor.

Den 9 augusti hade vi en exkursion till Lemmeströkärret då vi under Rolands guidning utefter skogsstigar, på betesängar och sankängar behandlade mer än 100 arter såsom stor häxört, springkorn, träjon och klockgentiana bara för att nämna några. Nu fick vi också lära oss att sötkörsbär har knölar på bladskaften och att lövbindan (Fallopia dometorum) har kanter på fröna för bättre vindspridning (se bild).

Till den sista träffen den 26 augusti hade Roland släpat med sig kassavis med växter som vi skulle examinera och det visade sig att vi trots allt lärt oss en hel del för det gick gesvint att hitta rätt i Krok-Almquist och även den vackra spjutsporren (Kickxia elatine) klarade vi av.

Kursledarna avtackades med blommor, bärsaft och varma applåder från tacksamma elever.

Lördagen 8/8 – Slåtterdags i Domedejla

Vi var sex tappra som möttes på Domedejla denna strålande dag, mer lämpad för bad än slåtter. Som vanligt började vi med en snabbinventering av områdets växter och tack vare fräscha ögon upptäcktes en ny art (se foto), stor häxört (Circaea lutetiana), som växte på två ställen i mindre bestånd. Fackelblomster och frossört fanns i relativt stora bestånd, men fortfarande dominerade älggräs på den nedre ängen. Jättelokan fanns fortfarande kvar i nord östra hörnet av området.

Strax efter det vi påbörjat slåttern kom två personer från Sydsvenskan och gjorde ett reportage om vår verksamhet på Domedejla (se SDS den 9/8, del C).

Efter två timmars hårt arbete fick vi lov att ta en kort fikapaus varpå vi fortsatte i ytterligare en timma innan vi nöjda beundrade resultatet av vårt arbete, en vacker, nyslagen ”äng” och en uppdaterad artlista. Totalt noterade vi 25 arter. Ett stort tack till oss alla!

 

Vandring i Hyby Hage – Söndagen den 7 juni

Utrustade med kikare ,fjärilshåv ,lupp och den obligatoriska kaffekorgen gav vi oss iväg på den gamla banvallen genom hagarna i Hyby.
Vi var sju personer och två livliga jyckar som fick njuta av en härlig dag. Vädret var lite molnigt till en början så vi hade inte så stora förväntningar att få se några fjärilar. Vädret klarnade upp och två olika arter av blåvinge , kamgräsfjäril och allmän ängsmätare vaknade och beundrades för att åter släppas ut i naturen.Under vandringen såg och hörde vi 28 fågelarter varav 5 sångare.
Hagarna formligen översvämmades av blommor av olika slag. Vi noterade 52 arter men vi har säkert missat lika många. Artlistan läggs ut på hemsidan (se länk längre ner). Ett par kärr var alldeles översållade med sköldmöja. Dagens höjdpunkt från djurriket var spelande från ätlig groda, vilket flera av oss aldrig hade hört förut.Man lär sej något nytt varje gång man deltager i våra utfärder så följ gärna med oss.

De vilda blommornas dag – Söndagen 14 juni

Vi var inte mindre än tjugofem deltagare, varav två från Sydsvenskan, som samlades vid parkering söder om Gyllins ängar strax efter tio denna soliga försommardag. Roland Svensson från Sveriges Botaniska Förening gav en kort introduktion till detta evenemang, som nu pågått i åtta år och som arrangeras varje år i föreningens ca 200 kretsar runt om i Sverige. Vandringar sker också samma dag i Danmark, Norge, Finland och på Island, Färöarna och Grönland.

Röllika blev den första växten som visades upp för beundran och den följdes av ett 60-tal arter innan vandringen var slut. Av Roland fick vi veta att röllikan fått sitt namn av att bladen rullar ihop sig när dom torkas och inte av att den förekommer i röda varianter. Vi fick också veta att den samlats för dess medicinska effekter.

Försommarvädret har varit gynnsamt för många gräsarter, vilket också återspeglades i den fortsatta vandringen, då vi fick lära oss inte mindre än 11 gräsarter med poetiska namn som luddtåtel, sandlosta, knylhavre, hundäxing, rajgräs mm.

Strax drog Roland iväg med hela sällskapet i vassområdet och ut på en liten gångbrygga, vi skulle få se en raritet! Jo där såg vi den, en liten, ganska oansenlig växt med oansenliga blommor och ljusgröna, äggrunda blad, källfräne eller Nasturtium officinale för dom som föredrar latin.

Vi fick veta att vildpersilja inte var släkt med persilja och dessutom giftig, att Elsa Beskow ville kalla kärringtand för gullkrona.

Fikat intogs i lä av ett mindre trädbestånd och i strålande sol.

Efter fikat kunde vi beskåda ett ensamt, något tilltygat exemplar av den ganska ovanliga ulltisteln. Den sista arten blev nässelsnärja, en ovanlig växt som parasiterar på bl. a. brännässlor. Vandringen avslutades med att vi alla gav Roland en varm applåd för att han så generöst delat med sig av sitt stora kunnande.

Sydsvenskans reportage står att läsa i del C, den 15 juni.
Klicka här för att läsa reportaget på sydsvenskan.se.

Förslåtter i Domedejla mosse – Lördagen 30/5

Vi var bara tre tappra som mötte upp för förslåtter av Domedejla denna strålande försommardag trots att Lars-Göran åter tagit med redskap för ett halvt kompani. Värmen och regnet under senare delen av maj hade inneburit perfekta betingelser för kirs och älggräs, som dominerade den kraftiga grönskan. Hagtornen blommade överdådigt på vår ”äng”. Vi hade just avslutat en snabb inventering av ängens växter när ytterligare två deltagare mötte upp – en dålig beskrivning av samlingsplatsen var orsaken till den sena ankomsten. När slåtterstyrkan fördubblats framskred avverkningen snabbare än vad räfsarna orkade med. Under arbetets gång räddade vi nog ett 10-tal paddor undan liarnas framfart.

Under den välbehövliga fikapausen passade vi på att examinera ytterligare några växter. Vi kunde åter notera en blommande hybrid mellan humleblomster och nejlikrot och konstaterade att de fräkenarter vi såg var åkerfräken och kärrfräken. Jättelokan, som vi trodde vi utrotat, växte fortfarande i nordöstra hörnet av ängen. Innan vi avslutade arbetet hade vi noterat 34 arter (se den uppdaterade artlistan). Trots vårt idoga arbete kunde vi konstatera att kirs, älggräs och nässlor fortfarande dominerar växtligheten på vår äng.

Strax efter klockan ett avslutade vi nöjda arbetet.

Söndagen 10 maj Fågelskådningens dag

 Vi var nio deltagare som mött upp denna sköna vårdag. Vi startade vid parkeringen vid Habo Camping och vandrade söder ut efter parkeringen, över torrängen och fram till asfaltsvägen mellan dammarna. Vi följde vägen ner till stranden och följde sen norra dammens västra strand norrut. Vi fikade vid den fina grillplatsen, nedkrupna i lä för den tilltagande sjöbrisen från NV. Efter fikan fortsatte vi förbi den långa nya bryggan fram till strandvallen utanför bangolfbanan, där vi stannade till och spanade av fågellivet. De var bara några få små revlar, men inga rastande vadare. Fortsatte promenaden upp mot receptionen, stannade till och spanade efter grodyngel i det stora kärrvattnet i fuktstråket vid alarna – bara mygglarver syntes – och vidare till Habo Fure mot scoutgården. I solfläckarna mellan skuggande tallar, på undervegetation av hallon, såg vi flera kvickgräsfjärilar. Vi kunde också studera ett par mindre guldvingefjärilar på den öppna torrmarken, där de satt länge bland tallkottarna på marken. Vi fortsatte stigen förbi den urgröpta sandmarken, bort till en glänta mellan scoutgården och maratonklubbens sportstuga. Efter att ha lyssnat på en sjungande svartvit flugsnappare tog vi oss tillbaks på nya stigar genom furet till parkeringen där exkursionen avslutades efter en ca tre timmars vandring. Ensnabb summering visade att vi sett /hört inte mindre än 58 fågelarter (se artlistan) och fått njuta av sång av inte mindre än 7 sångare, av vilka grönsångaren var första för året för de flesta av oss. Även göken var för många årsförsta. Vi fick också se några präktiga sträck (ca 600 respektive 300 individer) av vitkindade gäss. Lars-Göran kunde också glädja sig åt att ha sett 4 dvärgmåsar! Innan vi skiljdes hann vi också beundra en rovfjäril på en maskros utefter stigen, där den satt och visade upp sina vingundersidor med grågrönt pudrade vingribbor .

 

7:e Maj – Cykeltur till Kannikdammen

Kvällen blev en cykeltur med fågeltur: på hemvägen hörde en del av oss vårens första näktergal, som annars enligt Lars-Göran brukar komma den 8 maj!

Vid Kannikdammen kunde vi tillsammans notera ett 20-tal fågelarter, bl.a. snatterand, gulärla, ängspiplärka, tornfalk, skärfläcka och en grågåsfamilj med ungar som redan var ute på vift. Vi fick också en fin uppvisning av en grönbena med kurs rakt över oss. Det var litet snålt i blåsten (mest medvind!!), men ändå en härlig majkväll med sju nöjda deltagare. Lagom till solnedgången kom solen fram!

Söndagen den 19 april.

 Tillsammans med Kävlingekretsen samlades 10 personer vid Lundåkrabukten tidigt söndag morgon. Dagen var lite kylig, så mössa och halsduk åkte på. men vindstilla.
Vi kunde spana in över 40 fågelarterarter. Mest imponerande var stora flockar med silvertärnor.Uppskattningsvis mer än 80 st.Vi såg också fisktärna och småtärna.
Förutom de vanligaste sjöfåglarna fick vi se skärfläcka ,årta, småskrake, kricka, st.strandpipare och ejder.Av rovfåglarna såg vi tornfalk, ormvråk och glada.Stare , ängspiplärka,sävsparv,sånglärka och till sist fick vi också se en ladusvala.

Holkrensning – Alnarp 7/3 2009

 Vi var 6 st som slutit upp denna lite kulna lördags morgon. Vi gjorde rent i c:a 20 holkar, dels i väster skog och dels i norra Tor Netzelius park. Vi fann att de flesta holkarna hade varit bebodda under förra året och även tjänat som övernattningsholkar.

Vi fikade vid en av dammarna i vä-skog.Där hade ett andpar hittat en bra plats att vara på. Andra fåglar som vi såg var grågäss, ormvråk, skogsduva, lärkan sjöng och så hördes nötväckan kalla.

Vi summerade att de flesta holkar hade haft talgoxe eller blåmes inneboende.

FYLEDALEN – Söndagen 8 februari

Vi var inte mindre än 17 exkursionsdeltagare som strax före 10 klev ur bilarna i Fyledalen. Molnen hade nästan helt försvunnit så det artade sig till en fin örndag och bara efter några minuter hade Lars-Göran spanat in den första havsörnen. Ormvråkar och glador såg vi hela tiden cirkla över området. Vi promenerade i sakta mak från parkeringen på betongplattan mot fikaplatsen vid pumphuset. I skogsområdet utefter vägen såg vi bl.a. spillkråka, större hackspett och kungsfågel.

 

I vårt spanande hade vi god hjälp av Oscars och Ulriks goda hörsel och skarpa syn. Under fikapausen stördes vi, som vanligt, av både havsörn och kungsörn. Efter fikat fortsatte vi promenaden längs dalen och kunde på nära håll njuta av en flock stjärtmesar som svirrade runt i trädgrenarna. Innan vi startade återfärden via Vomb hade vi fått se två kungsörnar samtidigt på nära håll i fin belysning. På vägen mot Vomb fick vi se inte mindre än 5 havsörnar, varav 3 i samma kikarsikte, och lite senare, strax före Vomb passerade 35 kronhjortar vägen på nära håll. Vi stannade till vid fågeltornet vid Vombs ängar, där vissa intog sin andra fika, med andra ägnade sig åt spaning. Efter att ha sett ytterligare några havsörnar och en pilgrimsfalk avslutade vi nöjda utflykten vid halv 2-tiden

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.