Utflykter 2007-2008

Utflykter 2007-2008

Torsdagen 13 november – Havet i vår närhet
Vi var inte mindre än 16 personer som mött upp i Strandkyrkan för att höra marinbiolog Kristin Johansson berätta om Havsnätveket, som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne, och om miljön i Öresund och i Lommabukten.
Ett av syftena med Havsnätveket är att sprida kunskap om havet i vår närhet bl.a. genom att stötta de lokala föreningarna med utställningsmaterial om havsmiljön t.ex. i samband med kommunala arrangemang.

Kristin berättade sedan på ett inspirerande sätt om havsmiljön i Öresund och Lommabukten och vi fick lära oss mycket om havsströmmar, salthalter, ålgräs, sandmaskar, algblomning, torskbestånd och att trålförbud rått i Öresund sen 1932! Vi fick klart för oss varför det kalla, syrerika saltvattnet från Kattegatt har så svårt att nå in i det syrefattiga Östersjön på grund av bl.a. bottenförhållandena i södra Öresund och hur sandmasken lägger ”nät” för att fånga sin föda.

Nu vet vi också att sandstubben är en kavat liten fisk som lägger sin rom i gamla musselskal och att avkomman skyddas av hanen, som inte ens skyggar för närgångna marinbiologer i dykutrustning. Detta och mycket mer fick vi lära oss innan Lars-Göran tackade Kristin för ett intressant och lärorikt föredrag med blommor och en varm applåd från oss alla varefter vi avslutade med fika och fortsatta diskussioner.

………………………………………………………………………………………
Lördagen 20 september – Matsvamp i Vombs fure
Inte mindre än 16 deltagare mötte upp till denna populära utflykt. Det myckna regnandet, som nu upphört, hade gjort markerna blöta och förutsättningarna för en bra svampskörd goda. Trots detta hittades inga större mängder matsvamp, men vissa kunde stoltsera med kantareller medan andra nöjde sig med brunsopp. Under fikapausen lärde Eva-Lou alla att känna igen både vit och lömsk flugsvamp, vilka anses som några av våra mest giftiga svampar. Utflykten avslutades vid ett-tiden då deltagarna packade in sina svampskördar i bilarna för återfärd mot Lomma och Bjärred.

………………………………………………………………………………………
Ormvråk i Falsterbo söndagen den 12 oktober
Söndag morgon kl.800 körde två bilar med sju morgonpigga fågelentusiaster till Falsterbo. Vädret var lite disigt men klarnade upp och solen tittade fram. Totalt räknade vi till 59 olika fågelarter Några exempel:Prutgås i stora flockar,Bergand, Skedand, Stjärtand, Kustpipare, Kärrsnäppa, Svartsnäppa, Gluttsnäppa, Storspov, Stenknäck, Kungsfågel Mindre korsnäbb Nötkråka och Varfågel. På hemväg stannade vi på Ljungen och där fick vi se flera stora skruvar med 20-30 ormvråkar och fjällvråkar.Även glador, tornfalkar och sparvhökar flög förbi. Det blev en härlig och upplevelserik höstdag för oss alla sju. (Våra två hundar tycktes också njuta av den härliga dagen)

………………………………………………………………………………………
2008-10-14 Uppdaterad artlista över Domdejla
………………………………………………………………………………………

Efterslåtter i Domedejla. Lörd. 4 okt -08
Så var det tid för årets sista ansning av ”vår” Domedejlaäng. Även om markvegetationen var friskt frodig, var den inte så högvuxen. Med hjälp av liar och räfsor och energisk insats av fyra deltagande naturvårdare avlägsnades ändå en ansenlig mängd grönmassa. Med sol i backen och på nacken blev vi strax varma i kläderna. Och visst smakade det efter en stund litet extra med bullen till kaffet eftersom det råkade vara kanelbullens dag!

Blommande växter var lätt räknade. Mest imponerande var bestånden jättebalsamin i utkanten av ängen, som fortfarande ståtade med sina orkideliknande blommor(se foto). Släktingen blekbalsamin fanns också i blom – inte lika eleganta, men plantorna imponerade ändå med sin höjd på minst 1m.! Valeriana hittade vi också några ex. av i blom. Ängens markvegetation dominerades som annars av älggräs, kirskål och tuvbildande gräs Vi lokaliserade också ett antal plantor av Slåtterblomman som tycks klara sig trots konkurrensen. Fackelros, fast utblommad, fanns även på plats. Ja, artlistan är egentligen lång – en artförteckning finns listad av föreningen.

Något förvånande var kanske att inga sniglar syntes till… men grodan o paddan vi stötte på såg nog rätt välmående ut. Övrigt att notera var bl.a. en forsärla (enl. Lars-Göran!) som fort for förbi.

Med detta var dagens motion fixad, och också ängen i Domedejla färdig för viloläge!!

………………………………………………………………………………………
Naturkväll Habo Ljung – 4 September.
Av ljungen på Habo Ljung såg vi inte mycket, men annars blev det en kvällstur mer i florans än fåglarnas tecken. Området planterades omkring 1960, och därefter har den mer ursprungliga ljungheden successivt omdanats till lågvuxen blandskog med stort inslag av tall – även svarttall som Lars-Göran kände igen på bl.a. de stora tallkottarna. Andra arter som noterades var äppelros, vildvuxen sparris, monke, äkta johannesört. Vid stranden sågs marviol, manshög strandmolke, besksöta, knölsyska, ett fjolårsexemplar av bolmört, sandvita …och en hel del annat.
I det vackra kvällsljuset avtecknades en häger högst upp i en tallkrona – troligen inte nattläger! Däremot sågs ett stort antal gulärlor fladdra ner i bladvassen för att söka sig en nattkvist. Vår egen kommunfågel, skrattmåsen, visade förstås upp sig, kentsk tärna och fisktäma, gäss, mest grågäss och en stenfalk noterades också. Mest uppseendeväckande var lätet från en papegoja, men det visade sig att den var hemmahörande i en bur vid en husvagn! Vi var 11 pers som den här naturkvällen hade nöjet att njuta av den milda sensommarkvällen med färgfylld solnedgång över lommabukten.

………………………………………………………………………………………
Bivråkens dag i Falsterbo – Söndagen den 31 augusti.
Vi var sex, något morgontrötta som denna strålande sensommardag anträdde färden mot Falsterbo. Första anhalten var Nabben och redan när vi skulle parkera bilarna anade vi att det var fler som kommit på samma ide. Trots trängseln lyckades vi få bra platser med fin utsikt över Måkläppen. Redan på vägen ut mot Nabben hade vi räknat in ett tjugotal arter, varav både stenfalk och nötkråka. Som vanligt hade vi stor nytta av Lars-Göran i att identifiera prickarna och pipen.

Dagens första fika tog vi vid 10-tiden och då hade vi spanat av stränderna på Måkläppen och räknat in ett flertal vadare (gluttsnäppa, storspov,kärrsnäppa, spovsnäppa, kustpipare, skärfläcka, ljungpipare, svartsnäppa, större strandpipare, brushane, enkelbeckasin, myrspov) och änder (vigg, knipa, bläsand, skedand, kricka, snatterand) och sett de första bivråkarna sträcka ut och också en ängshök och några bruna kärrhökar. Hela tiden såg vi sparvhökar som pilade fram både högt i skyn och lågt över vassen. Småfågelsträcket var inte speciellt intensivt och dominerades av ladusvalor men även backsvalor noterades liksom trädpiplärkor, gulärlor, järnsparv m.fl.

Återtåget mot Ljungen startade vid 11-tiden och det mest sensationella som inträffade var att Mia träffades av en golfboll, turligt nog på ett inte alltför känsligt ställe. Det fina vädret fortsatte och väl på Ljungen, där vi samsades med ca 1000 andra skådare, kunde vi i lugn inta dagens andra fika, medan bivråkar, glador, kärrhökar och lärkfalkar krävde viss uppmärksamhet. Innan vi strax efter ett lämnade Ljungen hade vi nog räknat in mer än 100 bivråkar och inte mindre än 61 arter.

………………………………………………………………………………………
2008-08-14 Uppdaterad artlista över Domdejla
………………………………………………………………………………………

Slåtterdags i Domedejla – Lördagen 9:e Augusti.
Vi var inte mindre än sju entusiaster, varav fyra kom per cykel, som strax efter tio mötte upp för slåtter av Domedejla denna strålande dag. Trots den relativt torra sommaren hade vår ”äng” vuxit igen kraftigt och ett styvt arbete väntade oss, varför inventeringen av växter gjordes mycket snabbt och på inget sätt fullständigt. Vi kunde glädja oss åt kraftiga bestånd av fackelblomster och flera exemplar av frossört. Jättebalsamin som vi ihärdigt bekämpat fanns fortfarande kvar men nu endast på några få ställen.

En art som vi inte tidigare inventerat, äkta johannesört (Hypericum perforatum), hittade vi trots stressen. Snårvindan fanns i stora mängder och gjorde räfsandet extra jobbigt, varför vi unnade oss både saftpaus och kaffepaus. Under arbete kunde vi också beundra både paddor och grodor och en vattensalamander. Strax efter ett kunde vi nöjda beundra resultatet av vårt arbete.

………………………………………………………………………………………
Orkideer i nordöstra Skåne – Lördagen den 7 juni.
Den planerade helgens aktiviteter begränsades till lördagen med första stopp vid Mosslunda naturreservat. Mosslunda ligger söder om Kristianstad och består av gamla ängs- och hagmarker med en mycket artrik flora. Vi fann ett 60-tal arter varav 3 okidèer, Jungfru Marie Nycklar, Ängsnycklar och Nattviol.Dessutom fann vi olka arter av lin fibblor klöver och nävor samt mandelblom, höskallra och darrgräs för att nämna några,Ett besök här kan varmt rekommenderas. På tal om varmt, så lyste solen hela dagen från en molnfri himmel. Vi fick leta oss in mellan träd och buskar för att få lite skugga för att orka med hela dagen. Här visade sej också vara ett rikt fågelliv. Totalt räknade vi ett drygt 40-tal olika arter.

Måste nämna en liten flock orädda stjärtmesar, Lars-Göran hörde sommargylling, men tyvärr fick vi inte syn på den. Vi försökte också artbestämma några fjärilar. Efter fikat fortsatte vi norrut till Gyetorpskärret som ligger strax intill Tosteberga ängar. Här har vi tidigare hittat 8 olika orkidèer, men nu fann vi endast Jungru Marie Nycklar, Ängsnycklar, Flugblomster Tvåblad och Nattviol, men ett 50-tal andra arter så vi var väldigt nöjda .Även denna plats är väl värt ett besök, men är lite svårare att hitta.Gyetorpskärret ligger utmed havet så naturligtvis kollade vi även fågellivet. Här fanns ett 30-tal arter. Största sensationen måste tillskrivas Smalnäbbad simsnäppa Dagen avslutades med middag hos Ingrid i Grödby innan det var dags att köra hem till Lomma.

………………………………………………………………………………………
De vilda blommornas dag – Söndagen 15 juni
Vi var inte mindre än tjugotvå deltagare som samlades vid Löddesnäs fågeltorns parkering strax före halvelva denna lite kyliga försommardag. Roland Svensson, från Sveriges Botaniska Förening, gav en kort introduktion till detta evenemang, som arrangeras varje år med föreningens kretsar runt om i Sverige. Vandringar sker också samma dag i Danmark, Norge, Finland och på Island, Färöarna och Grönland.

Flädervänderot blev den första växten som visades upp (se gruppbild) för beundran och den följdes av hela 65 arter innan vandringen var slut. Redan fem minuter efter vandringens början kom de första regndropparna och strax kom ett riktigt skyfall som tvingade oss att ta skyle under träd eller i bilarna. För oss som tog skyle under trädet berättade Roland att detta var en knäckepil och att det fått sitt namn av att grenarna lätt knäcktes vid blåst och sen kunde spridas med vind eller vatten för att slå rot på nya platser.

Strax sken solen igen och något ytterligare regn såg vi inte till under resten av exkursionen. Om tiggarranunkeln, som växte i ett något sankare område, fick vi veta att den fått sitt namn av att tiggarna smorde in sig med den för att få utslag och på så sätt öka inkomsterna. Samma gift finns också hos smörblomman, vilket gör att betande djur undviker dessa.

Ett stiligt exemplar av vejde (Isatis tinctoria) växte i strandkanten, en växt som tidigare odlades för att utvinna färgämnet indigo. Till detta krävdes urin, som på den tiden fixades vid den anordnade skördefesten. På stigen upptäckte en av deltagarna en liten illgrön tuva, som Roland genast identifierade som knytling (Herniaria glabra). Efter luppstudier kunde vi konstatera att den till och med hade blommor! Detta och mycket mer fick vi lära oss under blomstervandringen, som avslutades efter ca tre timmar, då vi studerat inte mindre än 66 arter från 21 växtfamiljer.

………………………………………………………………………………………
2008-06-09 Uppdaterad artlista över Domdejla
………………………………………………………………………………………
Fjärilar & växter på Stångby mosse – Söndag 1 juni
Vi var inte mindre än tolv deltagare som halv tio parkerade vid Stångby mosse denna fantastiska försommardag. Redan när vi steg ur bilarna kunde vi njuta av fågelsången från näktergal, svarthätta, trädgårdssångare med flera. Vi gick på den spångade leden i sakta mak på spaning efter fjärilar och växter, hela tiden omgiven av fågelsången. Både kärrfräken och åkerfräken växte utefter spången och lite senare hittade vi också sjöfräken.

På mossens sydöstra sankängar kunde vi beundra blomsterprakten där förgätmigej och smörblommor dominerade, men där vi också kunde också beundra majvivor, tätört, gökblomster, ängsnycklar och ängsbräsma för att nämna några. Fikan intogs med vacker utsikt över blomsterängen och till flyguppvisningar av ormvråk och glada. Aktiviteten på fjärilarna var låg, men vi lyckades ändå studera rapsfjäril och citronfjäril på armslängds avstånd samt en snabbt förbiflygande kamfjäril. Lite trötta och varma, men mycket nöjda avslutade vi exkursionen vid ett-tiden.

………………………………………………………………………………………
Förslåtter i Domedejla mosse – Lördagen 31:e Maj
Vi var bara tre tappra som mötte upp för förslåtter av Domedejla denna strålande försommardag. Regnet som kom nyligen och värmen under större delen av maj hade inneburit perfekta betingelser för gräs, kirs och älggräs, som dominerade den kraftiga grönskan. Även hagtornen blommade överdådigt på vår ”äng”. Under arbetet och fikapausen kunde vi njuta av vacker fågelsång, där näktergalen dominerade även om taltrast och koltrast försökte så gott dom kunde. Strax efter ett avslutade vi nöjda arbetet.

………………………………………………………………………………………
Lundåkrabukten – Söndagen 20 april
Vi var tre från Lomma-Bjärred och inte mindre än tio från Kävlingekretsen, som mötte upp vid Sjöbobadet denna strålande vårmorgon. Vi gick i sakta mak utefter strandkanten norr ut på spaning efter både fåglar och växter. En ladusvala, för de flesta av oss årets första, pilade fram i snabb flykt och försvann öster ut. En sjungande svart rödstjärt visade sig i all sin prakt, men störst uppmärksamhet väckte åsynen av en pilgrimsfalk, som högt i skyn jagade en flock ljungpipare. Vi kunde tyvärr inte se utgången av jakten innan dom försvann i fjärran. Ute på sandrevlarna rastade ett gäng myrspovar, som hade sällskap av större strandpipare och längre bort i diset ett antal skärfläckor. Bland vårblommorna kunde vi beundra en nyss uppkommen odört. En i gruppen hade turen att hitta en stor bärnsten och en annan de troliga resterna av näbben efter en tumlare.
………………………………………………………………………………………
Länsstämman – Lördag 26 april
Årets länsstämma, som arrangerades av vår krets, blev uppskattad. Till den tidiga aktiviteten, fågelskådning vid Lommabukten, hade ett tjugotal deltagare mött upp vid Blå Caféet redan 7.30. Trots det lite dimmiga vädret lyckades vi ändå se en del rastande vadare, bl.a. myrspov, skärfläcka och gluttsnäppa, några mindre ejdersträck och en småtärna. Efter fikat, till vilket ytterligare ett tjugotal deltagare anslutit sig, presenterades kommunens långsiktiga miljöstrategi och pågående miljöarbeten av kommunalråd Thomas Håkansson, miljöstrateg Helena Björn och marinbiolog Maria Sundell.

Vi gick sedan en runda på drygt en timma i Alnarpsparken och Alnarps västerskog under sakkunnig ledning av Lars-Göran Lillvik respektive professor Roland Gustavsson. Efter rundvandringen avnjöts en smaklig buffélunch, subventionerad av kommunen. Tack! Stämmoförhandlingarna började 14.00 och pågick till 16.00. Inget dramatiskt tilldrog sig under förhandlingarna. Noteras kan dock att Lars-Göran Lillvik, som ordförande för den arrangerande föreningen, valdes in i länets valberedning på tre år. Vill ni läsa mer hittar ni det på http://skane.snf.se
………………………………………………………………………………………
Fagning i Domedejla – Lördag 12 april
Vi var fem som mötte upp för fagning av Domedejla denna sköna vårförmiddag. Lite senare dök en halvsjuk eftersläntrare upp, mest för att titta på dom som jobbade och kolla eventuella växter. Den lite svala våren hade gjort att växtligheten inte riktigt kommit igång, så vi ägnade oss huvudsakligen att glesa ut buskvegitationen.

Vi hittade endast två (!) blommande växter, nämligen svalört och gullviva, av vilka gullvivan var förstagångsfynd (se uppdaterad artlista). Med förenade ansträngningar lyckades vi identifiera ett tiotal växter enbart på bladens utseende. Under arbetet och fikapausen kunde vi njuta av vacker fågelsång, där gransångare, rödhake och järnsparv dominerade. Strax efter ett avslutade vi nöjda arbetet.

………………………………………………………………………………………
Strandstädning – Lördag 29 mars
Vi blev sju stycken som i normalt väder för mars fyllde våra säckar med främst plast i olika färg och storlek. Det var med viss stolthet vi kunde konstatera att vår årliga tur ger resultat, för så lite skräp som hittades i år har det nog aldrig varit. Att vi dessutom fick både höra och se två sädesärlor var som grädde på hemmalagad potatismos.
………………………………………………………………………………………
Holkrensning i Alnarpsparken – Lördagen den 8 mars
I ett underbart vårväder gav vi oss i väg rustade med stegar och diverse verktyg för att städa småfåglarnas holkar inför kommande häckningar. Av 20 holkar fanns i de flesta bomaterial av mossa, gräs och kaninhår, vilket tyder på att talgoxar och blåmes har bott i holkarna. Vi hittade också ägg i en holk samt ett bi eller getingbo. Gullvivorna visade sina bladrosetter. Vintergäck, tussilago, scilla och snödroppar var fullt utslagna, medan vitsipporna hade börjat att slå ut. Dagens sista uppdrag var att rensa kattugglornas holk, men vi var för sent ute. De häckade redan så nu håller vi tummarna att det blir ungar där om några veckor.
………………………………………………………………………………………
Utflykt till Fyledalen – Söndag den 10 Februari
En grupp på 24 personer från Lomma-Bjärreds och Kävlinges naturskyddsföreningar fick uppleva en perfekt utflyktsdag i härligt vårvinterväder, strålande sol, vindstilla och flera grader varmt. Jakten på sedda fåglar var till allas belåtenhet. Förutom två havsörnar, glador och ormvråkar fick vi också se pilgrimsfalk på vår hemresa över Vombs ängar.

Årets tre första tofsvipor och en sånglärka syntes högt i skyn. Vi fick också se bl.a. trädkrypare, nötväcka, gulsparv, mindre hackspett, spillkråka och korsnäbb. Några lyckades också få syn på en varfågel. Totalt såg vi 27 fågelarter. En riktigt härlig fågelskådardag för oss som var med.

………………………………………………………………………………………
Jullunchvandring i Alnarp – Söndag den 9 december
I år var vi tolv som deltog i den numera traditionella jullunchen med styrelsen, funktionärer och programutdelare. Det var ca +5 grader, igenmulet, snålblåst och lätt regn när vi började med en ca 1½ timmars vandring i Alnarpsparken och delar av Västerskog, varefter vi förflyttade oss till stranden nedanför Blå Caféet, där vi spanade efter kvarvarande vadare och annat i fågelväg. Utbytet var relativt dåligt men vi fick i varje fall bl.a. se några sidensvansar, en ormvråk, två strandskator, två skäggdoppingar och några knipor.

Jullunchen intogs på Blå Cafeet och bestod av silltallrik, jultallrik och som avslutning kaffe med risalamalta. Till kaffet bjöd också Joel på hemlagat godis. Lars-Göran berättade kortfattat om verksamheten och avslutade med att tackade alla för gott arbete under året och ser fram emot ett spännande 2008, då föreningen står som värd för länsstämman den 26 april.

Vi i styrelsen vill också önska alla medlemmar en
God Jul och ett Gott Nytt År.

………………………………………………………………………………………
Söndag 11 november – Vandring utefter Höje å Värpinge – Lomma
Söndagen den 11 november gick vi från Värpinge till Lomma längs Höje å. Vi var 10 personer och vädrets makter var på vår sida, solen sken och vinden var mycket svag. Temperaturen var inte hög och nattens frost låg delvis kvar och tunn is låg delvis även på större vattensamlingar. Solen värmer fortfarande skönt! Vi såg en räv, många rådjur samt fåglar. Vi skrämde upp en hare så rejält att den valde att simma över ån istället för att fly på vår sida.

………………………………………………………………………………………
Onsdagen den 24 oktober – Fjällvandring – friskvård på hög höjd
Vi var inte mindre än ett 30-tal förväntansfulla åhörare som mött upp för att höra Roland berätta om och visa bilder från sina många fjällvandringar. Roland började med att påpeka att rubrik på föredraget var fel, det skulle stå ”friskvård på hög nivå” och inte på hög höjd. Nivå kan ju tolkas både bokstavligt, som höjd över havet, men också i överförd bemärkelse. Efter denna förklaring tog oss Roland ut på en fjällvandring både i tid och rum, med start i mitten på 1960-talet och slut 2007 och med bilder från svenska fjällen ända från Jämtland till Kebnekaise, och med utsikter från fjälltoppar och fjälldalar i sol och i regn.

Vi fick höra många dråpliga episoder och många med mig kommer säkert att minnas strapatserna vid bestigningen av och inte minst nedstigningen från Stortoppen i Akkamassivet. Fjorton timmars jobbig vandring i blockterräng utan redig mat, och i regn! När Roland strax efter nedstigningen mötte några andra fjällvandrare och berättade om bestigningen av toppen blev dom mäkta imponerade och sa, ”nu kan vi skryta med att ha träffat två som bestigit Stortoppen”. Roland avtackades med en lång, varm applåd och alla hade nu förstått innebörden av rubriken ”Friskvård på hög nivå” – man blir stark i både kropp och själ av att gå i fjällen.
………………………………………………………………………………………
Lördagen 13 oktober – Efterslåtter på Domedejla
Vi var fyra som mötte upp till efterslåtter denna härliga höstdag med strålande sol, nästan vindstilla men ändå med en viss skärpa i luften. Efter en snabb inventeringsrunda startade vi arbetet, som underlättades av att Lars-Göran redan dagen före slagit en del av den nedre ängen. Trots ihärdigt arbete hade vi ändå tid att beundra sträckande vråk, både fjällvråk och ormvråk visade upp sig vackert solbelysta.

Vi såg också en hel del möss som stördes av vårt arbete. Några rödhakar uppskattade vår insats på helt nära håll. Vi identifierade 21 olika växter, de flesta endast på bladen, vissa på fröställningarna – fackelblomster – och endast tre på blommorna – blekbalsamin, jättebalsamin och harkål. Efter 2½ timmas intensivt arbete med endast en fikapaus avslutade vi nöjda arbetet med att så in lite örter på den övre ängen och lie darrgräsfrön på den nedre ängen. Åter kunde vi konstatera att den buskröjning kommunen gjorde i samband med att dom drog fram promenadstigen på ängens sydsida har ökat solbelysningen och gynnat gräs och örter, medan kirs, nässlors och vitplisterns dominans minskat. Naturligtvis har vårt ihärdiga slåttrande också bidragit till den påtagliga förbättringen på Domedejla!

………………………………………………………………………………………
Söndagen den 7 oktober – Fågelsträck i Falsterbo
Vi startade vår resa till Falsterbo i ett disigt Lomma. Utanför Malmö klarnade det dock upp och resten av dagen kunde vi njuta av ett härlig dag med mestadels sol och lugnt väder. Som vanligt noterade vi alla fågelarter och som vanligt hamnade vi på nästan 60 olika arter i Falsterbo och på Skanörs Ljung. Längst ut på Nabben satt två havsörnar och spanade på gråsälar som stack upp sina huvud då och då.

Vi såg många vadare och änder bl.a kärrsnäppa, småsnäppa, svartsnäppa, storspov,myrspov,kustpipare,större strandpipare, kricka, stjärtand, småskrake och bläsand. Prutgäss, vitkindade gäss och grågäss sträckte förbi. En del småfåglar upptäcktes också tex. forsärla, hämpling, steglits, sävsparv, järnsparv, mindre korsnäbb och kungsfågel. Dagens största sensation var en brandkronad kungsfågel som fångats för ringmärkning på fågelstationen och som visades upp för en stor skara entusiastiska åskådare. På hemväg stannade vi till på Ljungen och fick där se en tjusig fjällvråk och en stor skruv bestående av ett 40-tal ormvråkar och sparvhökar. Magnifikt. Sammanfattningsvis , en lyckad och innehållsrik dag för oss sju som var med.

………………………………………………………………………………………
Onsdagen den 12 september – Cykeltur från Habo Ljung
Vi var åtta som mötte upp vid Habo Ljung denna lite kulna kväll. Vi började med att cykla utefter strandstigen för att spana av fågellivet. Drakseglare som kämpade i den besvärliga vinden var allt liv vi såg på havet så vi tog en kort promenad in i alkärret för att beskåda blommande karex. Vi hittade starrtuvorna, men inga som blommande – troligen på grund av för skuggig växtplats.

Lars-Göran hittade dock en skalbagge, troligen Hydrobius fuscipes och en betbladslus. Cykelturen fortsatte fram till golvbanan, där vi fikade, medan vi spanade av himmeln mot öster. Vi såg bl.a. häger, tofsvipa, backsvala. Efter fikat fortsatte vi färden över golfbanan via grusgången söder ut mot Habo gård, där vi beskådade backsvalor som sökte nattkvarter i vassen. Mörkret föll och sen vi satt på cykelljusen avslutades exkursionen med fri åkning mot Lomma respektive Bjärred.

………………………………………………………………………………………
Söndag 9 september – Matsvamp i Vombs fure
I underbart höstväder var vi 10 personer som tog en promenad i Vobs fure. Det man slås av är tystnaden. Man tänker inte på det brus vi dagligen hör i vårt urbaniserade område förrän man kommer till tystnaden i skogen. Svamp var det lite för torrt för. En av oss hade turen att snubbla över två kantarellställen – vi andra fick nöja oss med svamp som kan räcka till en liten, men ack så god svampsmörgås.

………………………………………………………………………………………
Söndag 26 augusti – Cykel till Kannikdammen
Trots regntunga skyar och kraftig västlig vind var vi sex cyklister som möttes på vägen mot Kannikdammen – fyra från Lomma och två från Bjärred. Den västliga vinden gjorde turen mot dammen behaglig och vi kunde njuta av fågellivet på åkrarna vi passerade. Vi såg bl.a. fiskgjuse och brun kärrhök, sträckande gulärlor, en stenskvätta och en buskskvätta..

På ett fält såg vi en massa gäss så Lars-Göran monterade upp tubkikaren och vi kunde då identifiera grågäss, kanadagäss, vitkindade och en ensam blågås (troligen rymling från Pildammsparken). Strax vi hade parkerat cyklarna vid dammen anslöt en bilburen deltagare, samtidigt kom dom första regndropparna, så i skydd av en hagtornbuske väntade vi ut regnet och efter en stund kunde vi fika i solsken.

Medan vi fikade kunde vi avnjuta en stilig jaktuppvisning av en lärkfalk, som trots tappra försök ej lyckades fånga något byte. Vi såg också några sparvhökar som sträckte förbi på spaning efter föda och även en, som efter lyckad jakt slog sig ner på åkern och kalasade på sitt byte. Stora flockar av tofsvipor och starar visade svepte fram i skyn och på fälten mot sydost kunde vi spana in flera rådjur.

I dammen såg vi förutom alla gäss som vi tidigare sett på åkern även brunand, skedand, gräsand, skäggdopping, häger, storskarv och sothöna. När vi startade återfärden hade vi kommit upp i 40 fågelarter. Den kraftiga västanvinden gjorde återfärden precis så jobbig som vi befarat, men med några andhämtningspausar bakom några lähäckar klarade vi även denna exkursion.
………………………………………………………………………………………
Lördagen den 4:e augusti – Slåtterdags i Domedejla
Nytt rekord i antal deltagare! Jag, Bengt, var ensam! Lars-Göran hade varit och slåttrat redan i söndags så jag kunde nöja mig med att göra en kort artinventering. Kirskålen som vi slog i juni hade inte kommit tillbaks tack vare mördarsniglarna, som nu frodades på vår slåtteryta.

De växter som nu dominerade den nedre ängen var älggräs och fackelblomster och i norra skogskanten jättebalsamin. Jag hittade dessutom harkål, krustistel, blåhallon, kanadensiskt gullris, snårvinda och strandklo. Åter kunde jag konstatera att sedan kommunen röjt en promenadstig i kanten av vår äng har det blivit mer solljus in på ängen och gräset tycks vinna över nässlor och kirs.
………………………………………………………………………………………

Torsdagen den 2:e augusti – Habo Ljung
Vi var ett glatt gäng som drog in i snåren vid Habo. Regnet kom som väntat och det gjorde myggen också. Myggmedlet gjorde nytta! Vi gick längs med rådjursstigen och där var väldigt tät vegitation. Till slut kom vi ut till stranden som vi följde . Så småningom kom vi fram till slut målet, vid en lång brygga som var under påbyggnad. På den satt många sjöfåglar. Nu smakade det gott med lite fika. Efter det så åkte vi hem.
Ex. på växter som vi stötte på: palsternacka, piggtistel, snårvinda, vresros och liten kardborre. Ex. på fåglar som vi såg: brun kärrhök,fiskgjuse,skräntärna, kentsk tärna, skarv,sädesärla,havstrut,fisktärna,gräsänder och flera sträck med sjöorre.

………………………………………………………………………………………

Lördagen den 9:e juni – Förslåtter Domedejla
I strålande solsken började vi med att inventera ” vår ” äng i Domedejla. Med försiktig optimism kunde vi konstatera att i nedre delen av ängen fanns mer gräs och mindre kirskål och nässlor än tidigare. Men fortfarande tar bl.a nässlor, kirskål och jättebalsamin överhand.Artrikedomen är tyvärr inte så stor som vi hade hoppats. Efter en mindre insats på ogräset konstaterade vi att det behövs en betydligt större arbetsinsats för att få en artrikare äng att glädjas åt än vad vi tre som var där kan orka med.

………………………………………………………………………………………

Söndagen den 27 Maj – Skälderviken
Tidig söndag morgon,11 grader och mulet väder, då körde 4 medlemmar från Lomma och en medlem från Kävlingkretsen till Skälderviken för en heldagsutflykt Vi började med att bli bjudna på kaffe och bullar av Anna-Stina och Christer,tidigare medlemmar i vår förening men numera boende i Skälderviken. Därefter åkte vi till Sandön vid Vegeåns mynning.

Trots ihållande regn lyckades vi upptäcka 44 fågelarter. Bland vadarna kan nämnas storspov, myrspov, kustpipare, skärfläcka m.fl. Sångarna representerades av lövsångare,kärrsångare, törnsångare och rörsångare. Vi fortsatte till Mölle Fälad, ett naturreservat strax söder om Mölle, med underbar utsikt mot Kullen i norr, Höganäs i söder och Själland västerut. Solen lyckades tränga undan molnen och vi kunde njuta av vår medhavda matsäck, samtidigt som vi kunde lägga till ytterligare 14 fågelarter till vår lista.

Sista målet för vår utflykt var att se och lyssna till de berömda klockgrodorna, som nyss vann en tävling som den bästa klockgrodsorkestern. Tyvärr fick vi inte lyssna till hela orkestern, det blev endast en försiktig duett. Henrik som hade bäst blick för grodor såg minst 10 stycken. Som bonus på en mycket trevlig och innehållsrik dag kunde vi alla studera en stor snok som simmade omkring i grodkärret. Tack Anna-Stina och Christer för att ni visade oss till dessa fina naturområde i Kullabygden.

………………………………………………………………………………………
Torsdag den 24 Maj – Alnarps västerskog
Få områden kan uppvisa så omväxlande natur på så begränsad areal som Alnarps västerskog. Slingrande stigar inbjuder till vandring alla tider på året, men just nu i slutet av maj är det nog som mest och bäst när det gäller att ”fynda” i det botaniska utbudet. Vi var 12 personer på blomstervandringen den här sköna vårkvällen, då vi också blev ackompanjerade av bl.a. näktergal och trädgårdssångare.

Några av många arter som noterades var tjärblomster, gökblomster, pimpinell, brudbröd, rödkämpar (se foto) och svartkämpar, höskallra, hundtunga, myskmadra och tiggarranunkel. Ängsmarkerna var fulla av prästkragar, vilket visade att våren varit tidig, det kändes mer som sommar än vår! Bestånd av häxört, vingloka (Smyrnium) några ex. aklejruta m.m. kunde vi beskåda ö. om järnvägen. Sist på turen förundrades vi över ett näsduksträd (Davidia involucrata) fullhängt med ”näsdukar”.

………………………………………………………………………………………
Torsdag den 10 Maj – Vårblommor i Alnarp.
Vi var tio personer som mötte upp vid Alnarp denna lite mulna och kyliga försommarkväll. Under sakkunnig ledning av Eva-Lou kunde vi namnge både oansenliga vilda växter och mer pråliga parkväxter under vår sakta mak genom parken. Ramslöken blommade som bäst och spred sin fina doft över nejden. Vi hittade också ett stort bestånd av tvåblad, även om de flesta hade en bit kvar till att slå ut och ett ensamt, blommande exemplar av Sankt Pers nycklar. Trots att regnmolnen hänge hotande över oss kunde vi som hade fika med att avnjuta den utan minsta regndroppe. Efter ca två timmar avslutade vi exkursionen med namn som ängsbräsma, nunneört, åkerförgätmigej, skogsbingel ringande i öronen.

………………………………………………………………………………………
Söndagen den 6 Maj – Hörjeldagen.
Vi var på Hörjelgårdens Linnédag i strålande väder den 6 maj. Våren är vacker och ängarna på Hörjel blommade med bland annat orkideer, mandelblom, blåsuga och maskros. Det gården försöker visa upp är landskapet på Linnés tid. En kunnig biolog guidade och visade och berättade om varför äng, stubbäng, betesmarken och åkern ser ut som den gör, hur de sköts och vad man fick för material till självhushållningen. Harvning med häst, staketflätning, linberedning och kärning av smör var några av de saker vi såg och fick prova på förutom egen promenad i markerna.
………………………………………………………………………………………

Lördagen den 14 April – fagning i Domedejla.
Trots en riktigt solig och skön lördag var det endast tre personer som till fagningen på Domedejlaängen. Vi som var där röjde upp en mindre bit av ängen och i övrigt njöt vi av tårta, fågelsång och flyguppvisning av ett par sparvhökar. Växtligheten hade ännu inte kommit igång förutom ett par tussilago som lyste i kapp med solen.

………………………………………………………………………………………
Lördagen den 24 mars – strandstädning i Lomma.
Denna lite kyliga och blåsiga men soliga dag var det sju tappra som mötte upp, men också två från Sydsvenskan, som skrev ett trevligt repotage med fina bilder från städdagen. Vi tackar Kalle Kniivilä och Rolf Olsson för artikeln, som fanns i Sydsvenskan del C den 25 mars. Avslutningen på artikeln får anses som mycket typiskt för föreningens exkursioner ” Men nu börjar det bli dags för fika, säger Lars-Göran Lillvik.”

………………………………………………………………………………………
14 mars – Årsmöte.
Vid årsmötet, som hölls i Missionskyrkans lokaler, deltog 22 medlemmar. Lars-Göran hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande valdes Bengt Carlsson och till m ötes sekreterare Eva-Lou Gustafsson. Mötet gick gesvint och redan efter 25 minuter var allt klart. Då hade Lars-Göran Lillvik omvalts till föreningens och tillika styrelsens ordförande för 2007.

Samtliga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter hade omvalts och dessutom hade en ny styrelsesuppleant, Ulla-Britt Andersson valts in. Lars-Göran redogjorde för verksamhetsberättelsen och Elsa Andersson (revisor) läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, vilket stämman beviljade. Bengt gav också en kort beskrivning av föreningens ekonomiska läge och konstaterade att den var god och att föreningen år 2006 gått med plus.

Efter årsmötesförhandlingarna hälsade Lars-Göran kommunens miljöstrateg Cecilia Backe välkommen. Cecilia berättade om Lomma kommuns Naturmiljöprogram, som snart är klart för en första remissomgång. Vi var alla mäkta imponerade att det gedigna naturmiljöprogrammet, som snart finns tillgängligt på kommunens hemsida, samtidigt som Lars-Göran påpekade att föreningen kan ta åt sig lite av äran som initiator och påtryckningsgrupp. Sedan Cecilia avtackats med blommor och en varm uppskattande applåd var det dags för kaffe!

Som avslutning berättade Lars-Göran om kommunens fåglar till egna bilder.

………………………………………………………………………………………
Söndagen den 4 februari – utflykt till Fyledalen.
Vår årliga vinterutflykt till Fyledalen gjorde oss inte besvikna.Våra förväntningar att få se våra största rovfåglar, örnarna gick i uppfyllelse. En ung havsörn kretsade över oss just som vi höll på att fika. Strax därefter fick vi också se tre kungsörnar. Dessutom såg vi ytterligare tre kungsörnar som skrämde upp en stor flock med bläsgäss när vi på hemväg körde över Vombs ängar. Vi såg många glador och ett par ormvråkar. Dessutom såg vi bl.a stor hackspett, nötväcka, stenknäck, bergfink, trädkrypare, entita och sånglärka. Sist men inte minst fick vi se ett tiotal vildsvin. Som vanligt en lyckad utflykt.

………………………………………………………………………………………
Lördag den 9:e December – Jullunchvandring i Alnarp
I år var vi tolv som deltog i den numera traditionella jullunchen med styrelsen, funktionärer och programutdelare. Vi började med en två timmars vandring i Alnarps västerskog och i delar av parken, där vi bl.a. studerade den nyss nerfallna jätteeken. Lars-Göran och Eva-Lou fungerade som utmärkta guider under rundvandringen.
Jullunchen som bestod av silltallrik och kallskuret avnjöts på Lars-Görans arbetsplats. Under lunchen visade Roland Svensson den nyutkomna ”Blekinges flora”, som nu finns att köpa. Lars-Göran tackade alla för gott arbete under 2006 och ser fram emot ett spännande 2007.

Vi i styrelsen vill också önska alla medlemmar

en God Jul och ett Gott Nytt År.

………………………………………………………………………………………
Söndag 12:e November – Vandring Spillepengen–Lomma
Den 12 november var vi 8 tappra som trotsade vädrets makter och tog en promenad från Spillepengen till Lomma. På strandängarna vid Spillepengen stod vattnet så högt att vi fick hålla oss på gång- och cykelvägen första biten. Det var ordentliga gäss på vågorna.

Vi hittade en fikaplats i lä och då tittade även solen fram. Regnbågarna avlöste varandra och några av dem var ovanligt ljusstarka. Renfana, rölleka, oxtunga och vitplister blommade fortfarande och de röda frukterna på nypon, oxel, hagtorn, benved och nattskatta lyste i höstrusket. Vi såg naturligtvis även många fåglar, bland annat forsärla, havssulor och sillgrisslor.
………………………………………………………………………………………

Lördag 28:e oktober – Naturbussen/Alnarpsparken.
Samling vid grindarna till Alnarpsparken. Ett tiotal personer kom med naturbussen och sammanlagt var vi 22 personer som deltog i en trivsam och intressant guidning med Lars-Göran i spetsen. Vi tittade på de många träd och buskar som finns i parken, samt fick höra lite historia om slottet och andra byggnader kring parken.

Sista stoppet blev i ”bambusnåret”, där vi fikade. Vi hade tur med vädret och fick se en stor flock ringduvor på c:a 200 st. flyga förbi och vi fick också veta att endast ett träd hade fallit för blåsten, ett träd vid namn Ambra. Kl.12.19 var naturbussen åter och vi skildes åt nöjda för dagen.
………………………………………………………………………………………

Söndagen den 15 oktober – Falsterbo/Ormvråkar.
Vi var åtta personer, som i strålande sol, molnfritt och lite höstskärpa i luften strax efter 8 lämnade Lomma för färd mot Falsterbo och Nabben. Den svaga vinden från nordost var inte optimal för ett bra vråksträck, men vi hoppades ändå att få se en hel del.

Under promenaden från parkeringen vid Kolabacken ut till Nabben kunde vi snabbt konstatera att småfågelsträcket i stort sett var slut för säsongen. Flyttsträcket dominerades av kajor och i viss mån ringduvor. Ute på Nabben lyckades vi få ganska bra platser för både fika och fågelspaning. Redan på vägen ut såg vi vår första pilgrimsfalk, som gjorde några förströdda anfall mot en flock kajor.

Falken satte sig sedan i sjömärket på Måkläppen. Lite senare kom ännu en pilgrimsfalk och vi kunde i samma kikarfält följa båda falkarna under deras akrobatiska uppvisningar. Vi såg en hel del vadare så som svart-, glutt- och kärrsnäppa, kustpipare, myrspov, skärfläcka och storspov. Ute över Måkläppen såg vi en ryttlande fjällvråk och en blå kärrhök som i sin lätta flykt spanade av området.

Dom första ormvråkarna dök upp vid 10-tiden, men några större skruvar såg vi inte förrän efter kl. 11. Vi tog oss utan större missöden fram över golfbanan till bilarna och var framme vid Ljungen vid 12-tiden. Vi behövde inte vänta länge innan de första vråkskruvarna visade sig. Vi förflyttade oss snabbt ut på före detta skjutfältet (se bild), som Henrik bedömde som optimalt med tanke på vindarna.

Det visade sig att han hade rätt ty strax fick vi se en skruv på ca 150 ormvråkar (se bild) och innan vi avslutade exkursionen vid 2-tiden hade vi nog sett omkring 300 vråkar och ett 20-tal sparvhökar och några glador. Den upprättade artlistan visade att vi under dagens lopp sett inte mindre än 57 arter!

………………………………………………………………………………………

12:e Oktober 2006 – NK/Spillepengen/Fågelskydd
Vi var tio som mötte upp på detta kvällsbesök på Spillepengen. Mörkret föll snabbt men vi han ändå med att spana av fågellivet från det stiliga fågeltornet som finns på området innan Ragnar Dyrlund-Kristiansen tog vid och berättade om verksamheten för fågelskydd, som bedrivs av SYSAV och SOF.

En stor del av verksamheten är att ta hand om och rehabilitera skadade fåglar och vi fick se dom förvaringsburar som byggts för ändamålet. Man har också vinterutfodring av fåglar, både inom området och i bl.a. Lomma och Bjärred. Man har också snickrat och satt upp ett stort antal holkar av olika typer.

Vi fick också höra om den verksamhet som SOF bedriver för identifiering och katalogisering av inlämnade döda fåglar. Kollision med kraftledningar är en stor källa till förolyckade fåglar. Ett annat problem i området är minken, som bl.a. spollierat häckningen för skärfläckorna och hela backsvalekolonien i år. Nöjda och imponerade lämnade vi området vid 8-tiden med förhoppningen om en exkursion dit i vår.

………………………………………………………………………………………

27:e Augusti 2006 – Falsterbo/Bivråkens dag.

Vi var fem lite morgontrötta personer som trots de dystra väderprognoserna mötte upp vid Lomma busstation för färd mot Falsterbo och bivråkarna. Strax före 8 parkerade vi bilen och promenerade sen längs ut på Nabben. Det var fortfarande uppehåll, men hotfulla moln syntes på avstånd. Trädpiplärkor och gulärlor dominerade det svaga småfågelsträcket och i dess följe såg vi några sparvhökar sträcka. I det uppspända slöjnätet utanför fyrträdgården kunde vi studera en ensam ärtsångare.

Väl ute på Nabben kunde vi i bra ljus spana av stränderna (se bild 1) och Måkläppen, samtidigt som första fikan intogs. Det fanns en hel del vadare bl.a. de gracila skärfläckorna och de praktfulla kustpiparna, men också kärrsnäppa, myrspov, storspov, större strandpipare, ljungpipare, brushane, grönbena, gluttsnäppa, rödbena och enkelbeckasin.

Vi kunde också beskåda en pilgrimsfalk som slagit sig ner i sjömärket på Måkläppen.
Dom hotfulla molnen närmade sig nu snabbt och vi kunde höra regndånet, samtidigt som vi kunde beundra två tromber som rörde sig över havet i väst (se bild 2). Strax efter 9 kom regnet. Vi hade hunnit ta på oss regnkläderna, men efter 10 minuters intensivt regnande var vissa av oss genomblöta ända in på bara kroppen så det var hög tid att ta skydd i bilen.

Väl i bilen upphörde regnandet varför vi fortsatte till Ljungen för en andra fika som vi intog i det återupptagna regnandet. Vi kom lagom till det officiella öppnandet av ”Bivråkens dag” och fick då veta att det i år var första gången under alla år som detta evenemang hållits som det regnat!
Innan vi styrde kosan mot Lomma strax efter 11 hade vi fått se tre bivråkar som trotsade vädret och sträckte mot syd.

………………………………………………………………………………………

5:e Augusti 2006 – Slåtterdags i Domedejla mosse

Denna varma och soliga augustidag var vi fyra tappra som mötte upp för årets andra slåtter på Domedejla. Lars-Göran och Henrik gick först och beredde väg med sina liar, så att Elna och jag fick en lätt promenad fram till vår slåtteräng. Väl framme möttes vi av en mindre frodig grönska än i juni, men fortfarande var nässlor och vitplister ganska dominerande.

Innan vi började det krävande jobbet gjorde vi en kort växtinventering. Totalt noterade vi 34 arter, varav tre nya, nämligen svinmålla, kvickrot och förgätmigej. Vi konstaterade att både rödklint och fackelblomster förekom i riklig mängd.

Även denna gång hade vi stor glädje av Lars-Görans myggstift. Efter två fikapauser och några vätskepåfyllningar avslutade vi nöjda och stolta arbetet vid ett-tiden och lämnade en stiligt slåttrad äng.

Artlistan över växterna på Domedejla Mosse är uppdaterad.

………………………………………………………………………………………

11:e Juni 2006 – Orkidéer i nordskåne

Under årets första riktiga sommardag med strålande solsken åkte vi, dvs 6 pers. till ett område nära Bromölla som är känt för sina vackra orkidéer. Med gemensamma kunskaper och ivrigt bläddrande i floran kunde vi artbestämma 7 olika orkidéer och ett sjuttiotal andra växter. En mycket givande dag där vi alla lärde oss något nytt om våra rara växter.

………………………………………………………………………………………

14:e Maj 2006 – Hallands Väderö

Efter att ha besökt både Ven och Saltholm under årens lopp blev det så dags för Hallands Väderö. Ett glatt gäng på 17 stycken äntrade båten kl. 10.00, i hopp om inte allt för stora vågor. Väl framme tog vi det djärva beslutet att börja med fika (det har aldrig hänt förut). Efter en promenad på ca. 2 km i lite besvärlig terräng kunde vi räkna in bl.a. följande växter: Svalört, Skatnäva, Mandelblom och Tandrot. Efter lunch tog vi oss söderut på en planare, men längre runda. Den gav så småningom utdelning vad gäller sälar; vi såg ca 70 stycken knubbsälar på ett skär.

………………………………………………………………………………………

3:e Juni 2006 – Förslåtter på Domedejla mosse

Vi var TRE! som mötte upp för årets första slåtter på Domedejla. Lars-Göran höll nere medelåldern för deltagarna till under 65år. Väl framme vid vår slåtterglänta möttes vi av en frodig grönska huvudsakligen av kirskål, vitplister och brännässlor, som bara längtade efter att bli liade. Innan vi började det krävande jobbet gjorde vi en kort växtinventering, medan vi kastade i oss den första fikat, samtidigt som vi konstaterade att näktergal och svarthätta höll konsert.
Lars-Görans myggstift höll myggen borta och dom hotande regnmolnen förblev bara hotfulla, så vi kunde jobba ganska ostörda. Orken behövde dock påfyllning, så vi hann med ytterligare några vätskepausar innan vi vid 12-tiden nöjda och trötta avslutade arbetet.
Med Lars-Görans hjälp hade vi då också identifierat krustistel, rödplister och strandklo enbart på bladens utseende.

………………………………………………………………………………………

1:e Juni 2006 – NK/Växter på Domedejla mosse

Vi var åtta som mötte upp för denna naturkväll på Domedejla, precis när dagens sista regnskur upphörde. Väl framme vid vår slåtterglänta möttes vi av en frodig grönska huvudsakligen av kirskål, vitplister och brännässlor, men också med markanta inslag av jättebalsamin, älggräs och överblommade tussilago. Efter en noggrannare inventering kunde vi identifiera inte mindre än 48 arter (tre arter från den 3/6) – träd och buskar inräknade. Nya arter på listan blev bunkestarr, skogsnarv, fläder, ängs- och åkerfräken samt rosendunört, arter som säkert funnits tidigare men som undgått våra falkögon. Vi såg också ett stiligt exemplar av en hybrid mellan humleblomster och nejlikrot.
Under fikapausen kunde vi också konstatera att myggorna var både många och hungriga, men med Ingrids myggstift lyckades vi freda oss ganska bra.Vi underhölls hela tiden av näktergal, svarthätta, rödhake, trädgårds-, löv-, gran- och ärtsångare.
Vid halv niotiden avslutade vi nöjda och myggbitna exkursionen.

Artlistan över växterna på Domedejla Mosse är uppdaterad.
………………………………………………………………………………………

28:e Maj 2006 – Vandring Lomma-Bjärred

Samarrangemang med Lundakretsen

Meteorologerna höll vad dom lovade, dagsregn. Vi var elva entusiaster, som rustade i regnkläder startade vandringen under ledning av Nils Lewan och Lars-Göran.Vi gick först utefter Höjeåns södra strand upp till Lomma kyrka, där vi passerade ån via den gamla gång- och cykelbron. Vi fick lära oss om disponentvillor, lertäkter och före detta ”svartbyggen”, samtidigt som vi kunde njuta av en lummig grönska kring en vacker strövstig. I en av dammarna vi passerade kunde vi också se ett par gråhakedoppingar.
Efter passagen av ån gick vi fram till Habo gård, och därefter genom furet ner till Habo Camping, där fika intogs under tak – tack Habo Camping! Det ihärdiga regnandet gjorde närstudier av växter besvärligt.

Stärkta av fikan återupptog vi vandringen i samma raska takt som vi startade i och följde först den bit strandstråk som är klart och fortsatte sen genom Habo utefter cykelstigen till Bjärred. Vi fick också en liten lektion i Bjärreds tidiga historia, då järnvägen anlades och dom större strandvillorna byggdes.
Vid Bjärreds södra utkanter gick vi så åter ner till stranden och följde den ett stycke fram till Långa Längan, där byggnaderna från det gamla tegelbruket kunde beskådas. Här såg vi också några exemplar av den relativt sällsynta naverlönnen.
Väl framme vid Långa Bryggan var det dags för vissa med en andra fika, medan andra njöt av nyköpt glass i det fem minuter långa regnuppehållet.

Efter en intressant men också tröttande vandring avslutades exkursionen med vandringen mot Bjärreds centrum där bussarna mot Lund och Lomma väntade.

………………………………………………………………………………………

18:e Maj 2006 – Alnarpsparken

Efter en regnig dag bjöd kvällen turligt nog på uppehållsväder, och sent omsider tittade solen fram! Fram kom förstås också både flora och kikare när vi drog ut på upptäcktsfärd i Alnarps naturområden. 14 pers hade mött upp, och först vandrade vi genom Alnarps Västerskog, som är ett relativt nyetablerat och mkt varierande ”naturlandskap” på ca 13 ha väster om den egentliga Alnarpsparken. På några mer öppna ytor blommade talrikt med gullvivor. Fascinerade gjorde även en ollonborre som vi fick närkontakt med! (se bild nedan) Inom parkområdet noterades, att det tidiga vårfloret med bl.a. vit- och gulsippor i stort sett redan blommat över. Ramslöken, som etablerat sig i mycket stora bestånd i parken hade ännu inte hunnit slå ut. En annan mycket speciell växt för Alnarp är den ovanliga och ståtliga växten Smyrnium perfoliatum. Sist på turen lotsade Eva-Lou oss till ett nyplanterat minnesträd, en äkta ornäsbjörk, Betula pendula ”Dalecarlica”.

………………………………………………………………………………………

4:e Maj 2006
Årets första naturkväll den 4 maj lockade 8 personer till Habo Ljung.Kvällen var solig med ljumma vårvindar. Vi började med att titta på växtligheten som börjat komma igång så smått, och hittade trift, skatnäva, knippfryle, viol och rödplister samt några VITA rödplister (se bild nedan).

Under vandringen ner till havet, fikapaus i lå vid stranden och tillbaks längs dammen kunde vi notera 39 fågelarter.Mest intressant var små flockar med silvertärnor, småtärnor och myrspovar. Ett bergandspar simmade i dammen tillsammans med skäggdoppingar, vigg, knipa och sothöna. Bland sångare kan nämnas löv-, gran- och törnsångare. En upplevelserik kväll.

………………………………………………………………………………………

23:e April 2006 – Cykeltur till Kannikdammen.

En tidig söndagsmorgon var vi på cykelutfärd till Kannikdammen. Vi cyklade från Bjärred och Lomma och möttes på vägen. Cykelturen var härlig men det var lite kallt vid dammen med lite snålblåst och mulet väder. Vi såg bland annat några tranor, korpungarnas stora gapande munnar över bokanten, många fåglar i dammen och några rovfåglar. Cykelturen hem var också fin och behövdes för att få upp värmen igen.

………………………………………………………………………………………

22:e Mars 2006 – Årsmöte med bildvisning onsdagen den 22 mars

Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred höll sitt ordinarie årsmötet den 22 mars i Strandkyrkan, Lomma och 18 personer närvarade. Mötet öppnades av ordföranden Lars-Göran Lillvik som hälsade alla välkomna. Till ordförande för mötet valdes Bengt Carlsson, till sekreterare Eva-Lou Gustafsson och till justeringsmän Simon Jonsson och Aase Lundgren. Mötet beslöt att kallelse till årsmötet var stadgeenligt utlyst varpå verksamhetsberättelsen godkändes.

Revisionsberättelsen lästes upp av Roland Svensson och han föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2005, vilket också årsmötesdeltagarna gjorde. Det beslöts att under 2006 ska antalet styrelseledamöter skall vara 7 stycken. Till ordförande omvaldes Lars-Göran Lillvik och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Bengt Carlsson, Ingrid Elmgren, Eva-Lou Gustafsson, Stefan Holmberg, Henrik Jonsson samt Elisabeth Berglund. Till suppleanter omvaldes Ingvar Jonsson och Mikael Nilsson. Till ordinarie revisorer omvaldes Roland Svensson och Elsa Andersson och till revisorssuppleanter omvaldes Simon Jonsson och nyvaldes Bo Lundgren. Till valberedning omvaldes Ingrid Ascard och Lena Jansén
Inga motioner hade kommit till årsmötet.
Under övriga frågor redogjorde Lars-Göran för kretsrådets verksamhet.
En deltagare ville att SNF skulle medverka till att minska populationen av gäss då dessa ökat mycket och anses vara en sanitär olägenhet. Lars-Göran svarade att SNF inte kan medverka till detta utan hänvisade till kommunen.

Ingrid Ascard föreslog att föreningen ska göra ett utskick till medlemmarna för att få fram fler som kan ha intresse av att vara funktionär. Hur detta ska göras kommer att diskuteras i styrelsen med assistans av Ingrid Ascard.

Med detta avslutades det formella årsmötet och det bjöds på fika innan Lars-Göran som bejublad avslutning berättade till bilder från en resa han gjorde under december 2005 i Costa Rica.
………………………………………………………………………………………

4:e Mars 2006 – Holkrensning i Alnarpsparken

Utrustade med stegar och diverse rensningsredskap begav sej 10 personer samt hunden Wilma iväg för att rensa småfågelholkar inför kommande häckningssäsong. Hela Alnarpsparken var täckt av snö och solen tittade fram emellanåt. En härlig dag att vara ute i.
Alla holkar som vi satte upp i fjor har varit bebodda av blåmes och talgoxe, med undantag av en holk där ett samhälle av vildbin har huserat. Även i de äldre holkarna har småfåglar häckat eller övernattat .
Sammanlagt rensades 23 holkar. Nu håller vi tummarna att fåglar flyttar in snart igen i de nystädade holkarna.

………………………………………………………………………………………

5:e Februari 2006 – Fyledalen

Samarrangemang med Kävlingekretsen
Det var ca fem grader kallt och några lätta snöflingor virvlade i luften när vi elva deltagare lämnade Lomma strax före halv tio och styrde mot Fyledalen. När vi klev ur bilarna vid Fylan drygt en timma senare var det fortfarande mulet och lätt snöfall. Efter en snabb spaning utan örnkontakt anträdde vi vandringen mot första fikaplatsen. Ormvråk, korp, glada och ett litet meståg med bl. a blåmes, talgoxe och nötväcka var i stort sett vad vi såg utefter vägen. Väl framme vid fikaplatsen fick vi syn på den första havsörnen, som dock snabbt försvann ur vår åsyn. När vi lämnade fikaplatsen fick vi syn på nästa (?) havsörn, denna gång var den vänlig nog att sätta sig inom tubkikarhåll så alla fick tillfälle att beundra denna majestätiska fågel.

Vi fortsatte till fots längre väster ut i dalen (se foto) där vi ställde upp våra tubkikare och spanade av dalsidor och trädtoppar. Några glador seglade fram på ganska låg höjd och i fin belysning och en fjällvråk i toppen på en al lät sig snällt beskådas. Strax fick vi syn på ett vildsvin som avtecknade sig mot snön, nej två, nej tre, till slut såg vi inte mindre än elva djur – en flock på åtta (se foto) och en på tre.

Vi lämnade Fyledalen och åkte mot Vombs ängar, där vi planerade nästa fikastopp. På vägen dit såg vi ytterligare en havsörn, några glador och många ormvråkar och dessutom rådjur, dovhjort och kronhjort.
Vid Vombs ängar såg vi bl. a. en blandad flock bläs- och sädgäss och strax intill några sångsvanar.
Strax efter två lämnade vi Vomb, nöjda och mättade på intryck och anträdde hemfärden.
………………………………………………………………………………………

11:e December 2005 – Alnarpsparken och jullunch

Styrelsen tackade föreningens funktionärer och programutdelare för gott samarbete under 2005, med den numera traditionella jullunchen.Totalt deltog tretton personer och vi började med en två timmars vandring genom Alnarps västerskog och en del av den södra parken. Lars-Göran och Eva-Lou fungerade som våra kunniga guider.

En jultallrik från en välkänd matvaruaffär i Lomma, intogs på Alnarp. Under lunchen berättade Lars-Göran från det senaste kretsrådsmötet och något om verksamheten under året. Han avslutade med att önska alla en God Jul, vilket också gäller alla föreningen medlemmar!

………………………………………………………………………………………

30:e Oktober 2005 – Vandring längs kommunens strandstråk

Vi var fem – tre från Lomma och två från Bjärred – som mötte upp denna den sista söndagen i oktober. Trots solsken var det lite kyligt i vinden men efter en stunds vandring hade vi fått upp värmen. Vi startade med en snabb spaning från fågeltornet och tack vare Lars-Göran fick vi namn på allt flygande vi såg och hörde. Vid tornet såg vi bl.a. sparvhök, ormvråk, fjällvråk, trädlärkor, enkelbeckasin, smådopping, småskrak, tofsvipor och ljungpipare och under hela vandringen ca 65 fågelarter.

Från Löddesnäs följde vi stranden i sakta mak på spaning efter höstväxter och flyttfåglar. Första fikan intogs strax söder om Långa bryggan, där vi hittade en vindskyddad bänk i solen. Då det var lågvatten kunde vi ta oss torrskodda utefter hela Bjärredstranden (se foto) ner till Habo Ljung. På denna sträcka kunde vi beundra en svart rödstjärt som uppehöll sig på en tegelmur på jakt efter flugor. Rika tillfällen bjöds att på nära håll studera havstulpaner och saltarv (se foto).

Vid Habo Ljung skiljdes gruppen och Bjärredsborna återvände med buss till Bjärred medan de tre från Lomma fortsatte utefter stranden mot Lomma. Båda grupperna kunde dock beskåda en ensam ung havsörn, som oberörd av mobbande kråka seglade söder ut efter kusten. Utanför Habo Ljung kunde en familj mindre sångsvan, vilka ej lät sig störas av havsörnen, beskådas och över dammarna sågs en duvhök jagandes duvor. Det vackra vädret hade lockat många strandflanörer och mot slutet av vår vandring blev det nästan trängsel på strandremsan in mot Lomma hamn. Som avslutning på en lyckad exkursion tog Lars-Göran ett svalkande dopp i havet för att kyla av sig efter den svettiga promenaden!

………………………………………………………………………………………

16:e Oktober 2005 – Svamp

Den 16 oktober gjorde vi en utflykt till Vombs fure i mycket vackert
höstväder. Trots torkan hittade vi en del svamp. Inte en enda liten
kantarell hittade vi men många falska sådana. Det vi hade med hem i
svampkorgarna var diverse soppar.

………………………………………………………………………………………

2:e Oktober 2005 – Världsfågelskådardagen

Dagens fågelskådning hade vi förlagt till Salviken, söder om Barsebäck. Nattens regnväder har dragit österut och nu lyser solen från en nästan klar himmel och vinden är svag.
Vi var tio personer, varav två nya medlemmar, som fick en härlig förmiddag tillsammans. Vi såg totalt 50 olika fågelarter, varav fem olika rovfågelarter. Ett trettio-tal ormvråkar såg vi i skruv. Grågäss och vitkindade gäss fanns i stora flockar,vi bedömde det till mer än tusen stycken. Även ljungpipare sågs i flockar om flera hundra. Dagens raritet-snögås fann sej väl tillrätta bland de andra gässen.
Vi kunde också följa kornas problematiska förflyttning till andra betesmarker genom att runda staketet som gick ut en bra bit i havet. Var det månne årets sista baddag för korna?

………………………………………………………………………………………

18:e September 2005 – Sydskåne (i stället för Hallands Väderö)

Efter en lång tid med stabilt vackert väder slog det om till kraftig vind med kulingvarning och regntunga skyar i nordväst. Vi avstod från turen till Hallands Väderö och åkte mot södra Skåne och ifrån regnmolnen. Vi var tio förhoppningsfulla deltagare som styrde färden mot syd och det vackra väder. Första stoppet gjordes vid Näsbyholmsjön, men redan under färden hade vi hunnit se fyra havsörnar (två strax utanför Svedala och två vid Näsbyholm), ett flertal glador, sparvhökar, tornfalkar, en lärkfalk och ormvråkar. Det vackra vädret höll i sig under större tiden av uppehållet vid sjön, där också första fikan avnjöts.

I den tilltagande vinden hade glador, vråkar och kärrhökar flyguppvisningar över sjön. På sjön såg vi bl.a. bläsänder, skedänder och snatteränder. När de första regnstänken kom var det dags för nästa etappmål – Havgårdssjön, dit vi kom lagom till att regnet upphört. Då vi planerat matsäcken för en lång dagstur hade alla mycket mat kvar så nu tog vi redan dagens andra fika medan vi spanade ut över Havgårdssjön. Några fler örnar såg vi inte men väl glador, vråkar och framför allt korpar, som utförde halsbrytande flyguppvisningar i den tilltagande vinden. Efter en kort vandring vid Havgårdssjön och ett kort stopp vid Börringesjön, där en ensam trana beskådades, åkte vi nöjda hem genom ett höstfagert Skåne.

………………………………………………………………………………………

6:e September 2005 – Naturkväll på Löddesnäs

Höstens första naturkväll bjöd de åtta deltagarna på sol och sommarvärme. Från parkeringsplatsen strosade vi i sakta mak ut mot fågeltornet, under noggrann spaning efter fåglar på flytt. Vi såg de första flockarna av gulärlor sträcka förbi, för att strax ”falla” ner i vassområdet söder om tornet för nattläger. Under kvällens gång såg vi sammanlagt ca 1000 gulärlor. En dubbel enkelbeckasin i tät formation, strax följd av en enkel enkelbeckasin väckte viss uppmärksamhet.

Medan vi intog vårt fika såg vi minst sju bruna kärrhökar (varav 2 ad) cirkla över de östra vassarna, där de sökte nattkvarter. Under kvällens gång samlade också allt fler starflockar ihop sig för nattläger i samma vassområde och vi kunde beundra den allt större flockens förmåga att manövrera som en enda individ.
Vi såg också en mindre flock ljungpipare pila fram i skyn mot syd, några flockar tofsvipor, några gråhägrar, sparvhökar, ladusvalor m.m.
Sedan vi fått njuta av en stilig solnedgång avslutade vi nöjda exkursionen.

………………………………………………………………………………………

29:e Augusti 2005 – vampexkursion i Alnarp

Svampar lockar alltid många deltagare. Till detta samarrangemang med Alnarpsparkens vänner och Puggehatten hade mer än 25 intresserade deltagare mött upp, varav minst 7 från NLB. Som ledare deltog Claes Ingvert och Joachim Krumlinde från Puggehatten. Efter en kort introduktion av Claes spred gruppen ut sig för enskild svampjakt med återsamlig efter ca en och en halv timma för gemensam examinering under sakkunnig ledning av Claes och Joachim. Trots de torra markerna hade deltagarna lyckats samla på sig en ansenlig mängd svampar. Riskor och kremlor dominerade men ett stort antal andra arter fanns representerade. Vi hittade bland annat sillkremla, fagerkremla, sotkremla, gulnande blodkremla, korkmussling, lärksopp, bolmörtsskivling, rottryffel (brunknottrig?) , stensopp, fjällig bläcksvamp, jätteröksvamp och vit flugsvamp.

I korgen finns bland annat lärksopp, bläcksvamp och rodnande fjällskivling.
Trots att vi inte hittade mycket svamp var och en blev det många tillsammans. Här ligger de framme för identifiering.

………………………………………………………………………………………

28:e Augusti 2005 – Falsterbo

Trots den tidiga starten var vi inte mindre än 12 deltagare som mötte upp vid Nabben. Tack vare Lars-Görans utmärkta syn och eminenta hörsel kunde vi på vägen ut mot Nabben identifiera flockar av gulärlor och piplärkor, några lommar och en och annan trädlärka. Från Nabben såg vi många vadare, bland annat större och mindre standpipare, kustpipare, spov- och kärrsnäppor, kustsnäppor, brushanar och storspov. Av tärnor såg vi kentska tärnor, småtärna och fisktärna. En stenfalk lät sig snällt beskådas på tryggt avstånd.

Tack vare Lars-Göran såg vi också dvärgmås, labb och korsnäbb. Vid 10-tiden kom de första bivråkarna. Strax efter 11 lämnade vi Nabben för färd till Ljungen, där stora arrangemang pågick med anledning av Bivråkens dag. Samtidigt som vi spanade efter vråkar kunde vi höra rapporter om jakten på bivråk på Malta, beskrivningar av hur man skiljer mellan ormvråk och bivråk, samt berättelser av en hårdskådande amerikan. Efter en trög start tilltog bivråksträcket efter 12-tiden och när vi nöjda lämnade Ljungen vid 13-tiden hade vi sett ett hundratal bivråkar och dessutom en brun glada, ett tiotal fiskgjusar, och ett stort antal sparvhökar.

………………………………………………………………………………………

6:e Augusti 2005 – Slåtterdags i Domedejla

Trots en härlig morgon och ett inspirerande arbete som väntade, var vi bara tre (3!) som mötte upp vid Rutsborgsskolan för slåtter av Domedejla. Som brukligt gick Lars-Göran först och röjde upp stigen med hjälp av lie så att vi kunde ta oss fram till vår äng utan brännskador av dom mer än meterhöga nässlorna. Efter en första snabbinventering av växterna och sen Henrik hunnit med sin första fika började arbetet. En motordriven röjsax underlättade arbetet och vi hann slåttra mer än 250 kvadratmeter innan vi avslutade för dagen. Under arbetet besöktes vi av ett reportagegäng från Sydsvenskan som intervjuade oss om vårt arbete med Domedejla (se artikel i SDS 7/8).

Vi tog oss också tid till ytterligare två fikapauser då vi även examinerade fler växter. Totalt bestämde vi 33 arter – se uppdaterad artlista – varav två nya arter, tuvstarr och noterades. Vi hann också beundra ett stort antal fjärilar på tistlarna åker och krus, jättebalsaminerna och rödklinten.

En mosaikslända visade upp sig i all sin prakt för fotografen (se foto). Henrik hann också upptäcka vattensork,skogssork och näbbmus. Trots det hårda arbetet kunde vi identifiera ett antal fågelläten från bl. a. gråsiska och gärdsmyg. När vi efter avslutat arbete sträckte på ryggarna och skådade upp i skyn kunde vi beundra två skruvande ormvråkar. Klockan var strax efter ett när vi nöjda lämnade den nyslagna ängen.
………………………………………………………………………………………

19:e Juni 2005 – Vilda växters dag

Den 19 juni 2005 inbjöd Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen till blomstervandring i Lomma. Denna dag firades de vilda växternas dag i hela Norden.
I det underbart härliga försommarvädret deltog 18 personer i den botaniska vandringen i Lomma. De intresserade deltagarna fick se ca 60 växter, däribland både sällsynta och vanliga arter. Den mest sällsynta arten var kråkkrassing (Coronopus sqamatus). Som ledare medverkade Lars-Göran Lillvik och Roland Svensson.

………………………………………………………………………………………

1:e Juni 2005 – Domedejla Mosse

Inventering av växter på Domedejla mosse i Bjärred skedde en kväll i lite blandat väder av sol, regndroppar och kyla. 10 personer klarade med hjälp av Lars-Görans och Henriks goda botanikkunskaper att artbestämma ca 55 växter. Vi kunde också njuta av bl.a härmsångarens och näktergalens drillar samt studera två vackra flicksländor.
Henrik kollade vår fågelholk och konstaterade att där bor i år familjen Talgoxe.

Vill du se artlistan över växterna på Domedejla Mosse?

………………………………………………………………………………………

11:e Maj 2005 – Krankesjön (NK)

Trots de regntunga skyarna var vi sex tappra som begav oss mot Krankesjön. Redan när vi parkerade vid Silvåkra fältstation hade regnmolnen försvunnit och resten av kvällen bjöd på sol och endast lätta moln. Under promenaden från fältstationen till Almentornet kunde vi njuta an bedårande fågelsång av bl.a. taltrast och Törn-, Löv-, Grön- och Ärtsångare.

Vi kunde också beskåda några vårväxter som buskstjärnblomma, harsyra – av vilken blomman bjöds som smakprov av Eva-Lou -, skogsviol och kärrviol. Väl framme vid tornet började avspaningen av sjön och snabbt kunde vi konstatera att skäggdoppingarna var talrika – ett trettiotal sågs – men i övrigt inga oväntade arter. Vi kunde därför avnjuta fikat utan större störmoment, nu i sällskap av två Malmö-ornitologer.
Snart ropade någon att en svarttärna svävade fram över vattnet i riktning mot oss, och sen kom en till och en till,

.. Innan kvällen var över hade vi sett ett tjugotal svarttärnor dansa fram över sjön. Badande rådjur tilldrog sig också stor uppmärksamhet, särskilt som dom visade sig vara tvåbenta. Efter att ha räknat in 35 fågelarter lämnade vi nöjda tornet vid halv niotiden för återtåget till parkeringen och hemfärden.

………………………………………………………………………………………

24:e april 2005 – Sjöbobadet – Samarrangemang med Kävlingekretsen.

Trots den kyliga morgonen hade inte mindre än 17 deltagare mött upp vid Sjöbobadet för spaning efter den vår som flytt. Solen strålade från en molnfri himmel och endast en svag bris kunde märkas.

Redan före fikat hade vi hört lövsångaren – den första för året för många av oss – och sett den första backsvalan. Senare såg vi också ladusvala, så sommaren är kanske på väg i alla fall. Vid fikat examinerades de vårväxter som vi samlat på oss, nämligen rödplister, nagelört, hönsarv och backtrav. I strandkanten hittade vi ett fint bestånd havssälting Under vår promenad längs stranden såg vi bl.a. rödbena, strandskata och större strandpipare. En viss upphetsning märktes när en jorduggla gled fram med typiska stela vingslag.

Lite senare sågs två småtärnor, som elegant svävade fram för att strax göra en snabb dykning efter småfisk. Strax efter kl.12 skiljdes gruppen och vi från Lomma-Bjärred tog vägen via Barsebäck och Salviken hem. Vid Barsebäck upptäcktes en svart rödstjärt som villigt lät sig betraktas, där den satt på staketet vippande sin långa stjärt. Vid Salviken kunde vi, med viss svårighet (värmedallringar i luften gjorde säkra obsar omöjliga även för Lars-Göran) identifiera några storspovar och en stjärtand.
Efter dagens andra fika åkte vi nöjda hem.
………………………………………………………………………………………

6:e april 2005 – Cykeltur till Kannikdammen

Trots motvind, svalt och molnigt väder var vi åtta entusiaster som tog oss ut till Kannikdammen. På vägen dit såg vi vårens första ljungpiparflock i tät formation och lite senare en fjällvråk mobbad av några kråkor. Väl framme vid Kannikdammen skreks det på fika, men först måste dammen spanas av på eventuella rariteter. Det fanns mycket att beskåda, förutom ett 15-tal gracila skärfläckor såg vi bland annat skedand, stjärtand, bläsand, kricka och gravand. Efter detta snabba svep fick vi så fika, som intogs i skydd av en hög med pilkvistar från en hamlad pilallé.Vi kunde avnjuta fikat utan alltför många störningar. En glada som seglade förbi, ett mindre ejdersträck och ett korppar väckte ett visst intresse. Skymningen föll och det blev dax att starta återtåget efter en lyckad tur.

………………………………………………………………………………………

2:e april 2005 – Strandstädning.

Den årligt återkommande städningen av den södra delen av stranden skedde lördagen den 2 april. Vädret var det bästa tänkbara, strålande solsken och lugnt. Sju medlemmar,utrustade med plock-pinnar och sopsäckar befriade stranden från allt gammalt skräp. Resultatet blev ett traktorsläp fullt med sopor . Under fikapausen spanade vi in 36 olika fågelarter. Dagens raritet var en vittrut. Andra rara fåglar vi såg var t.ex. 164 st. bläsänder, 154 st.gravänder, 8 st. skärfläckor, snögås ( blå) stjärtand, kricka storspov rödbena och sånglärka. En riktigt lyckad dag både för oss och stranden.

………………………………………………………………………………………

16:e mars 2005 – Årsmöte och bildvisning.

Årsmötet hade lockat sjutton (17) medlemmar, vilka fick uppleva ett snabbt årsmöte dirigerat av Bengt Carlsson. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och samtliga med undantag av Lippe, som avböjt omval, omvaldes för 2005 och till ordförande valdes åter Lars-Göran Lillvik. Ingvar Jonsson och Mikael Nilsson valdes in som nya suppleanter, Mikael kommer att vara hemsidesansvarig. Efter årmötesförhandlingar tog Jarl von Schéele oss med på en fantastisk bildresa till trakterna kring Abisko och in i Lapporten, där vi fick träffa allt från tysk cykelturist till lappuggla och kantljung. Som avslutning avnjöts Lomma Hembageris utsökta kransabit till nybryggt kaffe. Strax efter nio gick vi hem!

………………………………………………………………………………………

13:e mars-05

Söndagen den 13 mars var vi 6 medlemmar som träffades i Alnarpsparken. Dagens uppgift bestod i att sätta upp nya och rensa gamla fågelholkar. 11 st nya holkar, skänkta av Alnarps studentprojekt HOLK-04 sattes upp Nitzelius norra par och i södra delen av Västerskog. 12 st gamla holkar rensades från gammalt bomaterial.Av dessa hade mesar häckat i 5 st. Vi hoppas att det blir lyckade häckningar i de nya holkarna.

………………………………………………………………………………………

14 nov 2004 – Höje å-vandring.

Vi var 11 personer som gick från Värpinge till Lomma längs norra sidan på Höije å. Trots den sena tidpunkten såg vi många blommande växter. Fåglar såg vi i mängder, speciellt en flock på flera tusen ljungpipare. De stod på en åker på andra sidan ån och hela flocken lyfte när vi kom nära, se fotot. Det var en märklig upplevelse att se en så stor flock på nära håll.

………………………………………………………………………………………

23 aug 2004 – Botanikkurs

Kursen i botanik en succé!
Botanikkursen blev en framgång tack vare duktiga ledarna i Roland och Lars-Göran och flitiga elever. Vi genomförde 6 kombinerade ute/inneträffar och en avslutande exkursion till Lemmeströkärret (Hunneröds mosse). Under inneträffarna examinerade vi med hjälp av Krok/Almquist och under viss assistans från Roland mer än 35 arter, alltifrån knippfryle till hamnsenap. Kursen hade totalt 12 deltagare med en kärntrupp på 8, som deltog i alla träffar. Exkursionen till Lemmeströkärret blev värdig avslutning på kursen med många ovanliga arter varav ett flertal orkidéer. Tack Roland

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.